От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Позиция Рейтинг популярности электронных документов Просм.
1 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики) 11137
2 БІЗНЕС – ПЛАН Кафе 11065
3 Синонімія в українській мові 8618
4 Баланс підприємства та його аналіз 7544
5 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу 6978
6 Звіт з практики 6297
7 Ділова українська мова 6228
8 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 6189
9 Звіт з практики (КНЕУ) 6109
10 Електронні презентації Microsoft Power Point у навчальному процесі 6014
11 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури 5990
12 РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 5748
13 Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами 5723
14 Остап Вишня “Мисливські усмішки 5429
15 Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 5310
16 Журнал реєстрації господарських операцій 5224
17 Музейная библиотека и городской читатель (Из опыта информационно-библиографической работы) 5214
18 Свідоме і несвідоме в людині 5178
19 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість 5111
20 Основні напрямки покращення фінансового стану підприємства 5098
21 Задачі з банківських операцій (КНЕУ) 5080
22 Отримання монокристалів літій-гадолінієвого борату, активованого європієм Li 6 Gd(BO 3 ) 3 :Eu 3+ 5056
23 Класифікація необоротних активів підприємства за їх складом і використанням 5042
24 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 5033
25 Закони спілкування 4930
26 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів 4901
27 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі) 4831
28 Художня специфіка твору Марко Вовчок „Маруся” 4820
29 Знаки безпеки і сигнальні кольори. Їх роль у підвищенні рівня охорони праці на підприємствах 4797
30 Характеристика діяльності комерційного банку АТ „...” (звіт з практики) 4781
31 Микроэкономика 4773
32 Безробіття: сутність, види та шляхи подолання 4766
33 Забезпечення ефективності транспортного обслуговування туристів 4736
34 Оцінка майнового стану підприємств 4683
35 Звіт з практики (Шахта) 4660
36 Поява та розвиток книгодрукування на Україні 4608
37 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області) 4599
38 Соціальне дослідження (анкетування) Студент та його майбутнє 4580
39 Аналіз ділової активності підприємства. 4574
40 Тести та задачі з адміністративного права 4563
41 SWOT-аналіз організаційної структури ТОВ „Саімпекс-Україна” 4437
42 Облік, аналіз та аудит праці і її оплати 4413
43 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення 4404
44 Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом 4371
45 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства 4339
46 Слова іншомовного походження в офіційно-діловому стилі 4337
47 Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства за обсягом, структурою та строками виконання 4323
48 Управління грошовими потоками підприємства (на прикладі суднобудівних і судноремонтних підприємств) 4275
49 Фома Аквінський 4160
50 Податкова система України, її становлення і розвиток 4155
51 Українські землі у складі великого князівства литовського XVI – першої половини XVII 4138
52 Курсова робота з Політекономії 4138
53 Облік і контроль розрахунків по оплаті праці 4116
54 Історія розвитку ресторанного бізнесу в світі 4108
55 Сутність, завдання і функції контролінгу 4097
56 Селянська реформа 1861 р. в Україні 4058
57 Кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень 4048
58 Матриця Ансоффа 3924
59 Сумісництво та суміщення професій (посад) в трудовому праві 3908
60 Виникнення козацтва. Запорізька Січ та її історична роль в житті українського народу 3872
61 Проблеми істини в філософії. Критерії істини 3841
62 Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом'якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України) 3822
63 Чи потрібні лицарі? Тези до вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго" 3790
64 Світовий ринок послуг: становлення та особливості розвитку 3779
65 Виробнича програма підприємства: механізм її формування і контроль за виконанням 3775
66 Сучасна світова філософія 3767
67 Бізнес-план торгівлі запчастинами 3766
68 МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 3748
69 Методика складання консолідованої фінансової звітності та аналіз ефективності діяльності дочерніх підприємств 3739
70 Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст. 3708
71 Конспект по хімії 3688
72 Основні екологічні закони, принципи і правила 3682
73 Оцінка діяльності підприємства ресторанного господарства 3659
74 Формування системи мотивації праці персоналу підприємства 3647
75 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств) 3599

Документы 1 - 75 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua