От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Методика складання консолідованої фінансової звітності та аналіз ефективності діяльності дочерніх підприємств

Методика складання консолідованої фінансової звітності та аналіз ефективності діяльності дочерніх підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / О.С. Герасименко; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2007. — 19 с. — укp.
Описание          Досліджено методологічні та методичні аспекти складання консолідованої фінансової звітності за національними та міжнародними стандартами. Розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення алгоритму її складання для консолідованих груп українських підприємств з урахуванням синергетичного ефекту, створення інтегрованої інформаційної бази для проведення аналізу ефективності діяльності дочірніх підприємств і розробки стратегії розвитку консолідованих груп підприємств. Обгрунтовано необхідність оцінювання гудвілу на базі затратного та доходного методу використання фінансових ресурсів групою підприємств. Висвітлено процедури формування таких груп без утворення юридичної особи. Запропоновано нові варіанти організації контролю дочірніх підприємств відповідно до міжнародних стандартів. Наведено методику проведення експрес-аналізу звітності груп підприємств, яка базується на зіставленні середнього коефіцієнта, розрахованого за даними окремої звітності дочірніх підприємств і показників, визначених на підставі консолідованої звітності. Запропоновано методику двоступеневого ранжування дочірніх підприємств з використанням пакету економічних і синергетичних критеріїв. Систематизовано чинні моделі аналізу даних потенційних підприємств, розроблено їх комплексну класифікацію.
Добавлено 2008-10-22 12:11:27 Скачать «Методика складання консолідованої ф...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Методика складання консолідованої фінансової звітності та аналіз ефективності діяльності дочерніх підприємств

Заказать новый реферат на тему «Методика складання консолідованої фінансової звітності та аналіз ефективності діяльності дочерніх підприємств»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2016 vbs.com.ua