От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре

Название

Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.

Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст. : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Т.А. Стоян; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 20 с. — укp.
Описание          Дисертацію присвячено проблемі становлення та розвитку університетської освіти в підросійській Україні у другій половині ХІХ ст. На основі широкої джерельної бази виявлено і систематизовано загальні риси і особливості розвитку університетів України, розкрито їх місце та роль в освіті українського народу, забезпеченні кадрами вищої кваліфікації. Визначено рівень науково-теоретичного опанування проблеми, висвітлено концептуальні засади російської, рядянської та сучасної української історіографії стосовно обраної теми з урахуванням громадсько-політичної детермінації впливу політичних ідей на вчених і публіцистів. З'ясовано основні фактори, які зумовили урядовий курс щодо університетів України, розкрито механізм управління ними. Досліджено професорсько-викладацький склад, його професійний рівень, місце в суспільстві. Показано основні шляхи вирішення кадрової проблеми в університетах України. Охарактеризовано студентство, зокрема, джерела та тенденції його поповнення, соціальний статус, матеріальне становище, стосунки з професурою. Визначено актуальні питання, що потребують подальшої розробки, та вироблено рекомендації, які б стали у нагоді для покращання стану університетської освіти в сучасних умовах.
Добавлено 2008-10-29 22:15:26

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.

Заказать новый реферат на тему «Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2016 vbs.com.ua