От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Оцінка майнового стану підприємств

Оцінка майнового стану підприємств : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.08 / Є.Є. Іонін; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 34 с. — укp.
Описание          Розроблено методологічні, методичні та практичні основи оцінки майнового стану підприємств, що розглядається як підсистема фінансового менеджменту. На основі розвитку дефініції "майновий стан підприємcтва" у контексті норм системи права і фінансового менеджменту доведено, що за принципом здатності майна генерувати грошові потоки, його приналежність до об'єктів фінансового менеджменту, які визначають перспективи життєздатності підприємств, забезпечують безперервність його діяльності та сприятимуть зростанню ринкової вартості. Викладено концептуальні підходи до формування системи критеріїв та показників оцінки майнового стану підприємств. Розглянуто питання розробки методичного та інформаційного забезпечення процесу оцінки майнового стану підприємств, визначено напрямки адаптації фінансових показників до вимог міжнародних стандартів розкриття фінансової інформації. Запропоновано методичні підходи до оцінки стратегічного потенціалу майна, що забезпечує стале економічне зростання підприємств, описано систему показників для обгрунтування управлінських рішень з підтримання платоспроможності та ліквідності. Висвітлено підходи до вдосконалення системи моніторингу майнового стану підприємств на основі діагностики процесу формування та розподілу фінансових результатів. Визначено напрямки застосування комплексу показників оцінки майнового стану підприємств у механізмі управління фінансовою безпекою.
Добавлено 2008-10-22 17:17:33 Скачать «Оцінка майнового стану підприємств...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Оцінка майнового стану підприємств

Заказать новый реферат на тему «Оцінка майнового стану підприємств»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2016 vbs.com.ua