От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

рефераты курсовые дипломные для скачивания

Название

Ділова українська мова

Ділова українська мова
Описание 1. Закон України про мову, стаття 10 Конституції України 4 2. Заборони української мови у 18, 19, 20 ст. 4 3. Офіційно-діловий стиль та його риси 5 4. Документ, як основний вид ділового тексту 6 5. Писемне мовлення. Усне мовлення, його різновиди і особливості (телефонні розмови, прийом, відвідання, публічний виступ) 7 6. Загальні вимоги до мови документів 8 7. Граматична форма документів. Логічна послідовність у документах. Етикет ділових паперів 9 8. Деякі особливості використання займенників. Перехід різних частин мови в займенниках 11 9. Складні випадки керування в службових документах 12 10. Числівники, займенники, дієслова в діловому мовленні 13 11. Деякі випадки правопису в документах 15 12. Складноскорочені слова і абревіатури в українському справочинстві 16 13. Синтаксис ділових паперів 17 1. Орфографія (Написання м’якого знаку, апострофа, правопис префіксів, подвоєння приголосних, спрощення в групах приголосних, правопис слів іншомовного походження, прізвищ, імен, по батькові, правопис власних назв) 18 2. Морфологія. (Особливості відмінювання іменників, прикметників, числівників.) Утворення ступенів порівняння прикметників. Правопис прислівників, сполучників, числівників, прийменників, часток. 22 3. Синтаксис. (Тире між підметом і присудком, розподілові знаки при однорідних членах речення, відокремлених значеннях, додатках і обставинах, при уточнювальних членах речення. При звертаннях, при вставних словах і словосполученнях, реченнях вставних компонентах, словах-реченнях. Розділові знаки у складносурядних, складнопідрядних і безсполучникових реченнях.) 27 Оформлення документів 30 1. Документи, щодо особового складу: заява, автобіографія, характеристика 30 2. Інформаційні документи: службові листи, адреса, телеграма, довідка, доповідна і пояснювальна записка, протокол, резолюція, звіт, оголошення. 31 3. Документи господарсько-договірної діяльності: договір, трудова угода. 33 4. Обліково-фінансові документи: таблиці, список, накладні, акт, доручення, розписка. 34 Література 36
Добавлено 2009-04-12 17:58:43

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Ділова українська мова

Заказать новый реферат на тему «Ділова українська мова»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2016 vbs.com.ua