От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

рефераты курсовые дипломные для скачивания

Название

Звіт з практики (КНЕУ)

Звіт з практики (КНЕУ)
Описание 1. Загальна характеристика підприємства 3 2. Вивчення організації фінансової роботи на підприємстві. Структура та функції фінансових служб. Організація поточної фінансової, аналітичної та контрольної роботи 5 3. Управління грошовими потоками на підприємстві, які пов’язані з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю 8 4. Управління формуванням прибутку. Формування результатів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 12 5. Оподаткування підприємства. Нарахування та оплата податків та відрахувань у цільові державні фонди 17 6. Управління розподілом і використанням прибутку. Формування чистого прибутку підприємства. Використання чистого прибутку 19 7. Формування власного капіталу підприємства 24 8. Управління оборотними активами: виробничими запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими активами 27 9. Діяльність підприємства щодо залучення позичкового капіталу. 30 10. Управління кредиторською заборгованістю. Вивчення складу і структури кредиторської заборгованості в динаміці, фактори, що впливають на кредиторську заборгованість та шляхи їх скорочення. 33 11. Управління інвестиційною діяльністю підприємства. 35 12. Аналіз фінансового стану підприємства 37 13. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. 50 14. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Прогнозування банкрутства. Заходи щодо попередження фінансової кризи та нейтралізації ризиків, які застосовуються на підприємстві. Шляхи поліпшення фінансового стану підприємства 63 Література 67 Додаток А. Основні звітні дані АТ «...» за 2001-2004 рр. 70 Додаток Б. Матриці БКГ СГО АТ „...” у сфері будівництва і архітектури 71
Добавлено 2009-04-12 17:58:27

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Звіт з практики (КНЕУ)

Заказать новый реферат на тему «Звіт з практики (КНЕУ)»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2016 vbs.com.ua