От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Авторефераты диссертаций по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту

Название

Облік, аналіз та аудит праці і її оплати

Облік, аналіз та аудит праці і її оплати: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.06 [Електронний ресурс] / Т.Г. Мельник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.
Описание Облік, аналіз та аудит праці і її оплати: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.06 [Електронний ресурс] / Т.Г. Мельник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp. Розроблено теоретико-методичні та практичні засади обліку, аналізу й аудиту праці та її оплати. На підставі вивчення та узагальнення сучасної термінології розкрито сутність економічної й обліково-аналітичної категорії праці за умов трансформації економіки. Визначено та систематизовано основні функції заробітної плати та принципи її розрахунку на підприємствах України. Розглянуто організацію та нормативно-правове регулювання, форми та системи трудових виплат, охарактеризовано основні складові фонду оплати праці. Розкрито методичні й організаційні засади бухгалтерського обліку праці та її оплати. Розглянуто процеси гармонізації та стандартизації обліку розрахунків з оплати праці. Висвітлено питання автоматизації облікового процесу щодо здійснення розрахунків з оплати праці та формування звітності. Проаналізовано сучасний стан і динаміку кадрового забезпечення підприємства, наведено оцінку ефективності діяльності працівників та визначено шляхи її підвищення, сформульовано основні напрями удосконалення процесів формування та використання фонду оплати праці. Досліджено організаційні та правові засади аудиту праці та її оплати. Розглянуто методичні прийоми здійснення аудиту та особливості перевірки за умов комп'ютеризації обліково-аналітичних робіт.
Добавлено 2008-10-30 13:25:43

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Облік, аналіз та аудит праці і її оплати

Заказать новый реферат на тему «Облік, аналіз та аудит праці і її оплати»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2016 vbs.com.ua