От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

рефераты курсовые дипломные для скачивания

Название

Задачі з банківських операцій (КНЕУ)

Задачі з банківських операцій (КНЕУ)
Описание Задача № 1. 2 Задача № 6. 3 Задача № 14. 3 Задача № 16. 7 Задача № 29. 8 Задача № 39. 12 Задача № 44. 17 Література 20 Додаток 1. 21 Задача № 1. Статутний капітал комерційного банку, який створюється, складає 25 млн. грн. і сформований за рахунок: грошових внесків акціонерів у розмірі 20 млн. грн.; на 5 млн. грн. - передачі приміщення, де, як передбачається, буде знаходитись банк. На день укладання установчого договору офіційний курс становив: 1 євро - 5,15 грн. та 1 дол. США - 5,48 грн. Необхідно вказати, чи були порушення при формуванні статутного капіталу банку і якщо так, то пояснити які конкретно, приймаючи до уваги, що банк збирається здійснювати свою діяльність на території всієї України. Задача № 14. Завод Укр. кабель звернувся до банку з проханням видати чекову книжку на 80000 грн. для розрахунків з постачальниками сировини. Коштів на поточному рахунку достатньо. Назвіть види чеків, які застосовуються при розрахунках. Який термін дії чекової книжки. Термін дії чека. В чому полягає гарантія платежу при чековій формі розрахунків? Як поступить банк заводу Укр. кабель з заявою на покупку чекової книжки? Задача № 16. На підставі наведених даних визначте коефіцієнти миттєвої, поточної та загальної ліквідності підприємства. Задача № 29. Загальними зборами акціонерів банку «Фортуна» прийнято рішення про випуск простих акцій для поповнення статутного фонду. 1. Які види діяльності з випуску та обігу цінних паперів мають право здійснювати комерційні банки? З якого моменту банк може здійснювати діяльність з випуску та обігу цінних паперів? Назвіть умови видачі банкам дозволів на операції з цінними паперами. Задача № 39. Використовуючи наведені нижче дані, визначте суму регулятивного капіталу банку. Зробіть висновки, враховуючи, що банк збирається здійснювати діяльність на території усієї України. Задача № 44. Капітал комерційного банку становить 10550 тис.грн., показник платоспроможності - 12,3%. Перелік найкрупніших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов'язань) включає в себе (в тис.грн.): Позичальник Залишок заборгованості Позичальник Залишок заборгованості Підприємство "А" 1675 Підприємство "D" 1080 Підприємство "В" 1434 Підприємство "Е" 1035 Підприємство "С" 1258 Підприємство "F" 960 Визначте дотримання банком нормативу "великих" кредитних ризиків та зробіть відповідні висновки.
Добавлено 2009-04-12 17:58:26

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Задачі з банківських операцій (КНЕУ)

Заказать новый реферат на тему «Задачі з банківських операцій (КНЕУ)»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2016 vbs.com.ua