От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / І.О. Власова; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.
Описание          Досліджено економічну сутність розрахунків, їх взаємозв'язок із зобов'язаннями та заборгованістю, розроблено модель для виявлення межі використання цих термінів. Запропоновано 8 класифікаційних ознак для дебіторської та кредиторської заборгованості, які використано під час побудови Плану рахунків для обліку розрахункових операцій. Виявлено місце розрахунків серед об'єктів системи фінансового менеджменту як операції, що є першоджерелом виникнення грошових потоків, дебіторської та кредиторської заборгованості. З'ясовано економічну сутність розрахунків, досліджено особливості їх бухгалтерського обліку, формалізовано тлумачення змісту облікової політики та специфіку використання облікового інструментарію щодо обліку розрахунків. Удосконалено процеси документування та інвентаризації розрахунків, способи оцінки дебіторської заборгованості на дату складання фінансової звітності, запропоновано змінити структуру класів Плану рахунків для обліку розрахунків та внести відповідні корективи до Інструкції про їх використання, методику обліку розрахунків та нарахування резерву сумнівної заборгованості. Розроблено регістри аналітичного та синтетичного обліку, удосконалено форму N1 "Баланс" в частині розкриття інформації про дебіторську та кредиторську заборгованість.
Добавлено 2008-10-29 23:38:33

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами

Заказать новый реферат на тему «Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2016 vbs.com.ua