От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)11000
2 БІЗНЕС – ПЛАН Кафе10916
3 Синонімія в українській мові8459
4 Баланс підприємства та його аналіз7357
5 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу6724
6 Звіт з практики 6159
7 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 6070
8 Ділова українська мова6068
9 Звіт з практики (КНЕУ)5979
10 Електронні презентації Microsoft Power Point у навчальному процесі5845
11 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури5788
12 Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами5567
13 РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ5564
14 Остап Вишня “Мисливські усмішки5295
15 Організаційно-економічна характеристика базового підприємства5184
16 Журнал реєстрації господарських операцій5082
17 Свідоме і несвідоме в людині5055
18 Музейная библиотека и городской читатель (Из опыта информационно-библиографической работы)4997
19 Задачі з банківських операцій (КНЕУ)4960
20 Основні напрямки покращення фінансового стану підприємства4946
21 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість4942
22 Отримання монокристалів літій-гадолінієвого борату, активованого європієм Li 6 Gd(BO 3 ) 3 :Eu 3+4919
23 Класифікація необоротних активів підприємства за їх складом і використанням4911
24 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 4903
25 Закони спілкування4810
26 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів4699
27 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)4698
28 Художня специфіка твору Марко Вовчок „Маруся”4682
29 Знаки безпеки і сигнальні кольори. Їх роль у підвищенні рівня охорони праці на підприємствах4651
30 Микроэкономика4650
31 Безробіття: сутність, види та шляхи подолання4649
32 Характеристика діяльності комерційного банку АТ „...” (звіт з практики)4637
33 Забезпечення ефективності транспортного обслуговування туристів4584
34 Оцінка майнового стану підприємств4561
35 Звіт з практики (Шахта)4492
36 Поява та розвиток книгодрукування на Україні4463
37 Аналіз ділової активності підприємства.4447
38 Соціальне дослідження (анкетування) Студент та його майбутнє4437
39 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)4432
40 Тести та задачі з адміністративного права4362
41 SWOT-аналіз організаційної структури ТОВ „Саімпекс-Україна”4294
42 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення4264
43 Облік, аналіз та аудит праці і її оплати4245
44 Слова іншомовного походження в офіційно-діловому стилі 4216
45 Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом4202
46 Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства за обсягом, структурою та строками виконання4171
47 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства4157
48 Управління грошовими потоками підприємства (на прикладі суднобудівних і судноремонтних підприємств)4156
49 Фома Аквінський4025
50 Курсова робота з Політекономії4025
51 Податкова система України, її становлення і розвиток4010
52 Історія розвитку ресторанного бізнесу в світі 3989
53 Українські землі у складі великого князівства литовського XVI – першої половини XVII3982
54 Сутність, завдання і функції контролінгу3959
55 Облік і контроль розрахунків по оплаті праці3956
56 Селянська реформа 1861 р. в Україні3923
57 Кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень3909
58 Сумісництво та суміщення професій (посад) в трудовому праві3793
59 Матриця Ансоффа3788
60 Виникнення козацтва. Запорізька Січ та її історична роль в житті українського народу3746
61 Проблеми істини в філософії. Критерії істини3694
62 Чи потрібні лицарі? Тези до вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго"3671
63 Виробнича програма підприємства: механізм її формування і контроль за виконанням3665
64 Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом'якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України)3658
65 Сучасна світова філософія 3650
66 Бізнес-план торгівлі запчастинами3644
67 Світовий ринок послуг: становлення та особливості розвитку3637
68 Методика складання консолідованої фінансової звітності та аналіз ефективності діяльності дочерніх підприємств3606
69 МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ3577
70 Конспект по хімії3574
71 Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.3573
72 Формування системи мотивації праці персоналу підприємства3544
73 Основні екологічні закони, принципи і правила 3543
74 Оцінка діяльності підприємства ресторанного господарства3518
75 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)3477

Документы 1 - 75 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua