От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
76 «Лінгвістичні основи документознавства3595
77 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів3403
78 Цивільний кодекс УРСР 1922 року3363
79 Психологічні особливості проявів тривожності і агресивності у юнаків призовного віку3273
80 Облік і аудит нематеріальних активів3243
81 Облік та аналіз операційної діяльності підприємств міського електротранспорту3219
82 Українська козацька держава3210
83 Сутність і методи державного регулювання зовнішньої торгівлі 3205
84 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві3169
85 Ситуаційний менеджмент3158
86 Болонський процес. Вища освіта в Україні3149
87 Психологічні особливості прояву агресії у дітей підліткового віку3101
88 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення3094
89 Сучасні теорії особистості3091
90 Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників3086
91 Бюджетування в системі фінансового планування банків3069
92 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)3068
93 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)3050
94 Туристичне країнознавство3042
95 Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України3041
96 ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРОРУХУ ТА ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ3036
97 Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Економічна модель тарифів 3014
98 Форми, методи та прийоми роботи по ознайомленню дітей з декоративно-прикладним мистецтвом (методика зображувальної діяльності)2990
99 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика2977
100 Управління потенціалом підприємства2975
101 Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти в початковій школі2975
102 Мовленнєвий етикет ділових паперів 2966
103 Облік, економічний аналіз і аудит формування та використання оборотних активів2964
104 Характеристика особистості керівника успішного підприємства 2961
105 Доказування в господарському процесі2955
106 Культура України 16-18 ст.2937
107 Управління витратами виробництва (на прикладі підприємств машинобудування)2932
108 Джерела формування доходів державного бюджету України. 2930
109 Ринкова рівновага 2928
110 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 2925
111 Жовтнева революція: причини, події, наслідки 2918
112 Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства (фірми) 2914
113 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми2913
114 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2913
115 Облік розрахунків з бюджетом по ПДВ в системі управління фінансами підприємства2910
116 Тропи 2906
117 Кадрове діловодство 2896
118 Кадрове діловодство2882
119 Сутність задачі управління фінансовою санацією підприємств 2860
120 Аналіз короткострокових зобов’язань2860
121 Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти2858
122 Управління фінансами державних підприємств2853
123 Еволюція людини.2844
124 Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація2822
125 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я2817
126 Валютні операції комерційних банків2815
127 Витрати виробництва. Їх класифікація2810
128 Посадова іструкція головного бухгалтера2806
129 Мікроекономіка_2798
130 Удосконалення депозитної політики в банках України2798
131 Доходи державного бюджету України їх склад і структура2793
132 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ2780
133 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці2775
134 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.2771
135 Новий закон про судоустрій України, порівняти його зі старим 2765
136 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)2764
137 Вибір цільового ринку підприємства2755
138 Економічні методи менеджменту2748
139 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств2748
140 Прибуток, його сутність і роль в системі підприємства2743
141 Прийоми активізації уваги слухачів2740
142 Причини, характер і рушійні сили визвольної війни на Україні2740
143 Ревізія каси та касових операцій2735
144 Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків та облік її результатів у системі управління торговим підприємством 2731
145 Контрольна з предмету "Облік у зарубіжних країнах"2726
146 Показники варіації2717
147 Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система2690
148 Банкрутство підприємства та механізми визначення, шляхи подолання2689
149 Психологічні особливості професійного спілкування працівників міліції в екстремальних умовах2672
150 Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства (на прикладі підприємства ВАТ «Укрінтур»)2671

Документы 76 - 150 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua