От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
76 «Лінгвістичні основи документознавства3385
77 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів3286
78 Цивільний кодекс УРСР 1922 року3213
79 Психологічні особливості проявів тривожності і агресивності у юнаків призовного віку3108
80 Сутність і методи державного регулювання зовнішньої торгівлі 3085
81 Облік та аналіз операційної діяльності підприємств міського електротранспорту3083
82 Облік і аудит нематеріальних активів3067
83 Українська козацька держава3059
84 Ситуаційний менеджмент3041
85 Болонський процес. Вища освіта в Україні3027
86 Сучасні теорії особистості2979
87 Туристичне країнознавство2959
88 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві2950
89 Психологічні особливості прояву агресії у дітей підліткового віку2947
90 ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРОРУХУ ТА ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ2920
91 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення2916
92 Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України2906
93 Бюджетування в системі фінансового планування банків2902
94 Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників2893
95 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)2873
96 Мовленнєвий етикет ділових паперів 2870
97 Управління потенціалом підприємства2868
98 Форми, методи та прийоми роботи по ознайомленню дітей з декоративно-прикладним мистецтвом (методика зображувальної діяльності)2866
99 Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Економічна модель тарифів 2858
100 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)2856
101 Характеристика особистості керівника успішного підприємства 2829
102 Доказування в господарському процесі2825
103 Ринкова рівновага 2820
104 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика2820
105 Культура України 16-18 ст.2815
106 Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти в початковій школі2810
107 Управління витратами виробництва (на прикладі підприємств машинобудування)2797
108 Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства (фірми) 2796
109 Жовтнева революція: причини, події, наслідки 2794
110 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 2789
111 Джерела формування доходів державного бюджету України. 2785
112 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2783
113 Кадрове діловодство2771
114 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми2765
115 Кадрове діловодство 2759
116 Облік, економічний аналіз і аудит формування та використання оборотних активів2753
117 Сутність задачі управління фінансовою санацією підприємств 2736
118 Тропи 2726
119 Управління фінансами державних підприємств2722
120 Еволюція людини.2707
121 Мікроекономіка_2703
122 Аналіз короткострокових зобов’язань2699
123 Облік розрахунків з бюджетом по ПДВ в системі управління фінансами підприємства2688
124 Витрати виробництва. Їх класифікація2682
125 Удосконалення депозитної політики в банках України2681
126 Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти2679
127 Доходи державного бюджету України їх склад і структура2677
128 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я2654
129 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ2650
130 Посадова іструкція головного бухгалтера2649
131 Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація2647
132 Валютні операції комерційних банків2644
133 Новий закон про судоустрій України, порівняти його зі старим 2644
134 Економічні методи менеджменту2634
135 Вибір цільового ринку підприємства2631
136 Прибуток, його сутність і роль в системі підприємства2621
137 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.2620
138 Причини, характер і рушійні сили визвольної війни на Україні2618
139 Показники варіації2617
140 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)2615
141 Ревізія каси та касових операцій2611
142 Контрольна з предмету "Облік у зарубіжних країнах"2607
143 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці2605
144 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств2591
145 Банкрутство підприємства та механізми визначення, шляхи подолання2567
146 Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків та облік її результатів у системі управління торговим підприємством 2566
147 Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства (на прикладі підприємства ВАТ «Укрінтур»)2548
148 Психоаналіз Фрейда2539
149 Виникнення етикету2537
150 Психологічні особливості професійного спілкування працівників міліції в екстремальних умовах2532

Документы 76 - 150 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua