От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
76 «Лінгвістичні основи документознавства3531
77 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів3377
78 Цивільний кодекс УРСР 1922 року3333
79 Психологічні особливості проявів тривожності і агресивності у юнаків призовного віку3233
80 Облік і аудит нематеріальних активів3218
81 Облік та аналіз операційної діяльності підприємств міського електротранспорту3197
82 Сутність і методи державного регулювання зовнішньої торгівлі 3184
83 Українська козацька держава3178
84 Ситуаційний менеджмент3138
85 Болонський процес. Вища освіта в Україні3125
86 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві3122
87 Психологічні особливості прояву агресії у дітей підліткового віку3070
88 Сучасні теорії особистості3066
89 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення3056
90 Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників3042
91 Бюджетування в системі фінансового планування банків3034
92 Туристичне країнознавство3032
93 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)3019
94 ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРОРУХУ ТА ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ3014
95 Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України3014
96 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)3002
97 Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Економічна модель тарифів 2988
98 Форми, методи та прийоми роботи по ознайомленню дітей з декоративно-прикладним мистецтвом (методика зображувальної діяльності)2959
99 Управління потенціалом підприємства2955
100 Мовленнєвий етикет ділових паперів 2949
101 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика2945
102 Характеристика особистості керівника успішного підприємства 2939
103 Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти в початковій школі2932
104 Доказування в господарському процесі2922
105 Культура України 16-18 ст.2916
106 Облік, економічний аналіз і аудит формування та використання оборотних активів2913
107 Ринкова рівновага 2911
108 Управління витратами виробництва (на прикладі підприємств машинобудування)2905
109 Джерела формування доходів державного бюджету України. 2901
110 Жовтнева революція: причини, події, наслідки 2895
111 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 2895
112 Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства (фірми) 2892
113 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2888
114 Тропи 2886
115 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми2884
116 Кадрове діловодство 2871
117 Кадрове діловодство2859
118 Облік розрахунків з бюджетом по ПДВ в системі управління фінансами підприємства2852
119 Сутність задачі управління фінансовою санацією підприємств 2835
120 Управління фінансами державних підприємств2826
121 Аналіз короткострокових зобов’язань2824
122 Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти2823
123 Еволюція людини.2818
124 Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація2787
125 Валютні операції комерційних банків2786
126 Витрати виробництва. Їх класифікація2784
127 Мікроекономіка_2784
128 Посадова іструкція головного бухгалтера2779
129 Удосконалення депозитної політики в банках України2778
130 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я2776
131 Доходи державного бюджету України їх склад і структура2770
132 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ2759
133 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.2745
134 Новий закон про судоустрій України, порівняти його зі старим 2739
135 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці2736
136 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)2730
137 Вибір цільового ринку підприємства2730
138 Економічні методи менеджменту2728
139 Прибуток, його сутність і роль в системі підприємства2720
140 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств2718
141 Прийоми активізації уваги слухачів2717
142 Причини, характер і рушійні сили визвольної війни на Україні2716
143 Ревізія каси та касових операцій2712
144 Контрольна з предмету "Облік у зарубіжних країнах"2708
145 Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків та облік її результатів у системі управління торговим підприємством 2698
146 Показники варіації2697
147 Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система2670
148 Банкрутство підприємства та механізми визначення, шляхи подолання2665
149 Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства (на прикладі підприємства ВАТ «Укрінтур»)2650
150 Психологічні особливості професійного спілкування працівників міліції в екстремальних умовах2644

Документы 76 - 150 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua