От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
76 «Лінгвістичні основи документознавства3489
77 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів3354
78 Цивільний кодекс УРСР 1922 року3305
79 Психологічні особливості проявів тривожності і агресивності у юнаків призовного віку3198
80 Облік і аудит нематеріальних активів3174
81 Облік та аналіз операційної діяльності підприємств міського електротранспорту3173
82 Сутність і методи державного регулювання зовнішньої торгівлі 3162
83 Українська козацька держава3152
84 Ситуаційний менеджмент3119
85 Болонський процес. Вища освіта в Україні3108
86 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві3086
87 Сучасні теорії особистості3044
88 Психологічні особливості прояву агресії у дітей підліткового віку3041
89 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення3022
90 Туристичне країнознавство3016
91 Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників3010
92 Бюджетування в системі фінансового планування банків2997
93 ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРОРУХУ ТА ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ2993
94 Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України2988
95 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)2971
96 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)2967
97 Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Економічна модель тарифів 2962
98 Управління потенціалом підприємства2936
99 Форми, методи та прийоми роботи по ознайомленню дітей з декоративно-прикладним мистецтвом (методика зображувальної діяльності)2935
100 Мовленнєвий етикет ділових паперів 2930
101 Характеристика особистості керівника успішного підприємства 2917
102 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика2913
103 Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти в початковій школі2906
104 Доказування в господарському процесі2903
105 Культура України 16-18 ст.2894
106 Ринкова рівновага 2892
107 Управління витратами виробництва (на прикладі підприємств машинобудування)2882
108 Жовтнева революція: причини, події, наслідки 2875
109 Джерела формування доходів державного бюджету України. 2874
110 Облік, економічний аналіз і аудит формування та використання оборотних активів2873
111 Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства (фірми) 2872
112 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 2868
113 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2866
114 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми2856
115 Кадрове діловодство2843
116 Кадрове діловодство 2840
117 Тропи 2817
118 Облік розрахунків з бюджетом по ПДВ в системі управління фінансами підприємства2815
119 Сутність задачі управління фінансовою санацією підприємств 2810
120 Управління фінансами державних підприємств2805
121 Аналіз короткострокових зобов’язань2800
122 Еволюція людини.2796
123 Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти2789
124 Мікроекономіка_2767
125 Витрати виробництва. Їх класифікація2764
126 Валютні операції комерційних банків2757
127 Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація2757
128 Доходи державного бюджету України їх склад і структура2751
129 Удосконалення депозитної політики в банках України2751
130 Посадова іструкція головного бухгалтера2751
131 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я2746
132 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ2732
133 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.2718
134 Новий закон про судоустрій України, порівняти його зі старим 2716
135 Економічні методи менеджменту2710
136 Вибір цільового ринку підприємства2709
137 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)2707
138 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці2705
139 Прибуток, його сутність і роль в системі підприємства2698
140 Причини, характер і рушійні сили визвольної війни на Україні2697
141 Ревізія каси та касових операцій2691
142 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств2689
143 Контрольна з предмету "Облік у зарубіжних країнах"2686
144 Показники варіації2682
145 Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків та облік її результатів у системі управління торговим підприємством 2669
146 Прийоми активізації уваги слухачів2650
147 Банкрутство підприємства та механізми визначення, шляхи подолання2645
148 Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система2644
149 Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства (на прикладі підприємства ВАТ «Укрінтур»)2626
150 Психологічні особливості професійного спілкування працівників міліції в екстремальних умовах2615

Документы 76 - 150 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua