От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
76 «Лінгвістичні основи документознавства3570
77 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів3394
78 Цивільний кодекс УРСР 1922 року3352
79 Психологічні особливості проявів тривожності і агресивності у юнаків призовного віку3258
80 Облік і аудит нематеріальних активів3235
81 Облік та аналіз операційної діяльності підприємств міського електротранспорту3211
82 Українська козацька держава3199
83 Сутність і методи державного регулювання зовнішньої торгівлі 3198
84 Ситуаційний менеджмент3152
85 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві3152
86 Болонський процес. Вища освіта в Україні3138
87 Психологічні особливості прояву агресії у дітей підліткового віку3090
88 Сучасні теорії особистості3083
89 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення3080
90 Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників3070
91 Бюджетування в системі фінансового планування банків3056
92 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)3049
93 Туристичне країнознавство3038
94 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)3031
95 Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України3029
96 ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРОРУХУ ТА ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ3026
97 Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Економічна модель тарифів 3003
98 Форми, методи та прийоми роботи по ознайомленню дітей з декоративно-прикладним мистецтвом (методика зображувальної діяльності)2975
99 Управління потенціалом підприємства2968
100 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика2967
101 Мовленнєвий етикет ділових паперів 2960
102 Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти в початковій школі2960
103 Характеристика особистості керівника успішного підприємства 2950
104 Облік, економічний аналіз і аудит формування та використання оборотних активів2940
105 Доказування в господарському процесі2939
106 Культура України 16-18 ст.2929
107 Ринкова рівновага 2924
108 Управління витратами виробництва (на прикладі підприємств машинобудування)2920
109 Джерела формування доходів державного бюджету України. 2917
110 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 2912
111 Жовтнева революція: причини, події, наслідки 2908
112 Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства (фірми) 2906
113 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2903
114 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми2902
115 Тропи 2901
116 Облік розрахунків з бюджетом по ПДВ в системі управління фінансами підприємства2889
117 Кадрове діловодство 2886
118 Кадрове діловодство2874
119 Сутність задачі управління фінансовою санацією підприємств 2851
120 Аналіз короткострокових зобов’язань2847
121 Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти2842
122 Управління фінансами державних підприємств2842
123 Еволюція людини.2833
124 Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація2808
125 Валютні операції комерційних банків2804
126 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я2804
127 Витрати виробництва. Їх класифікація2800
128 Посадова іструкція головного бухгалтера2795
129 Мікроекономіка_2793
130 Удосконалення депозитної політики в банках України2790
131 Доходи державного бюджету України їх склад і структура2784
132 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ2772
133 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці2760
134 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.2760
135 Новий закон про судоустрій України, порівняти його зі старим 2755
136 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)2752
137 Вибір цільового ринку підприємства2744
138 Економічні методи менеджменту2739
139 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств2738
140 Прийоми активізації уваги слухачів2734
141 Прибуток, його сутність і роль в системі підприємства2733
142 Причини, характер і рушійні сили визвольної війни на Україні2732
143 Ревізія каси та касових операцій2724
144 Контрольна з предмету "Облік у зарубіжних країнах"2721
145 Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків та облік її результатів у системі управління торговим підприємством 2718
146 Показники варіації2708
147 Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система2681
148 Банкрутство підприємства та механізми визначення, шляхи подолання2678
149 Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства (на прикладі підприємства ВАТ «Укрінтур»)2662
150 Психологічні особливості професійного спілкування працівників міліції в екстремальних умовах2655

Документы 76 - 150 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua