От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
76 «Лінгвістичні основи документознавства3467
77 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів3341
78 Цивільний кодекс УРСР 1922 року3293
79 Психологічні особливості проявів тривожності і агресивності у юнаків призовного віку3179
80 Облік та аналіз операційної діяльності підприємств міського електротранспорту3156
81 Облік і аудит нематеріальних активів3156
82 Сутність і методи державного регулювання зовнішньої торгівлі 3148
83 Українська козацька держава3136
84 Ситуаційний менеджмент3105
85 Болонський процес. Вища освіта в Україні3094
86 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві3063
87 Сучасні теорії особистості3030
88 Психологічні особливості прояву агресії у дітей підліткового віку3025
89 Туристичне країнознавство3006
90 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення3002
91 Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників2987
92 Бюджетування в системі фінансового планування банків2982
93 ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРОРУХУ ТА ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ2981
94 Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України2973
95 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)2952
96 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)2947
97 Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Економічна модель тарифів 2944
98 Управління потенціалом підприємства2925
99 Форми, методи та прийоми роботи по ознайомленню дітей з декоративно-прикладним мистецтвом (методика зображувальної діяльності)2925
100 Мовленнєвий етикет ділових паперів 2920
101 Характеристика особистості керівника успішного підприємства 2902
102 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика2897
103 Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти в початковій школі2890
104 Доказування в господарському процесі2890
105 Культура України 16-18 ст.2881
106 Ринкова рівновага 2878
107 Управління витратами виробництва (на прикладі підприємств машинобудування)2867
108 Жовтнева революція: причини, події, наслідки 2862
109 Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства (фірми) 2857
110 Джерела формування доходів державного бюджету України. 2857
111 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2856
112 Облік, економічний аналіз і аудит формування та використання оборотних активів2855
113 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 2854
114 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми2840
115 Кадрове діловодство2831
116 Кадрове діловодство 2825
117 Сутність задачі управління фінансовою санацією підприємств 2796
118 Облік розрахунків з бюджетом по ПДВ в системі управління фінансами підприємства2793
119 Управління фінансами державних підприємств2791
120 Аналіз короткострокових зобов’язань2785
121 Еволюція людини.2780
122 Тропи 2779
123 Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти2769
124 Мікроекономіка_2757
125 Витрати виробництва. Їх класифікація2752
126 Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація2742
127 Валютні операції комерційних банків2741
128 Удосконалення депозитної політики в банках України2741
129 Посадова іструкція головного бухгалтера2741
130 Доходи державного бюджету України їх склад і структура2736
131 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я2731
132 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ2717
133 Новий закон про судоустрій України, порівняти його зі старим 2705
134 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.2704
135 Вибір цільового ринку підприємства2698
136 Економічні методи менеджменту2697
137 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)2692
138 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці2691
139 Прибуток, його сутність і роль в системі підприємства2685
140 Причини, характер і рушійні сили визвольної війни на Україні2683
141 Ревізія каси та касових операцій2682
142 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств2676
143 Показники варіації2673
144 Контрольна з предмету "Облік у зарубіжних країнах"2673
145 Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків та облік її результатів у системі управління торговим підприємством 2652
146 Банкрутство підприємства та механізми визначення, шляхи подолання2633
147 Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система2633
148 Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства (на прикладі підприємства ВАТ «Укрінтур»)2610
149 Психологічні особливості професійного спілкування працівників міліції в екстремальних умовах2601
150 Психоаналіз Фрейда2595

Документы 76 - 150 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua