От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
76 «Лінгвістичні основи документознавства3549
77 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів3387
78 Цивільний кодекс УРСР 1922 року3345
79 Психологічні особливості проявів тривожності і агресивності у юнаків призовного віку3248
80 Облік і аудит нематеріальних активів3227
81 Облік та аналіз операційної діяльності підприємств міського електротранспорту3203
82 Сутність і методи державного регулювання зовнішньої торгівлі 3192
83 Українська козацька держава3190
84 Ситуаційний менеджмент3143
85 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві3138
86 Болонський процес. Вища освіта в Україні3132
87 Психологічні особливості прояву агресії у дітей підліткового віку3082
88 Сучасні теорії особистості3073
89 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення3067
90 Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників3057
91 Бюджетування в системі фінансового планування банків3044
92 Туристичне країнознавство3035
93 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)3033
94 Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України3021
95 ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРОРУХУ ТА ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ3020
96 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)3015
97 Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Економічна модель тарифів 2994
98 Форми, методи та прийоми роботи по ознайомленню дітей з декоративно-прикладним мистецтвом (методика зображувальної діяльності)2967
99 Управління потенціалом підприємства2962
100 Мовленнєвий етикет ділових паперів 2956
101 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика2955
102 Характеристика особистості керівника успішного підприємства 2947
103 Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти в початковій школі2944
104 Доказування в господарському процесі2932
105 Культура України 16-18 ст.2925
106 Облік, економічний аналіз і аудит формування та використання оборотних активів2925
107 Ринкова рівновага 2917
108 Управління витратами виробництва (на прикладі підприємств машинобудування)2914
109 Джерела формування доходів державного бюджету України. 2910
110 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 2904
111 Жовтнева революція: причини, події, наслідки 2901
112 Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства (фірми) 2900
113 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2897
114 Тропи 2896
115 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми2892
116 Кадрове діловодство 2881
117 Облік розрахунків з бюджетом по ПДВ в системі управління фінансами підприємства2874
118 Кадрове діловодство2867
119 Сутність задачі управління фінансовою санацією підприємств 2843
120 Аналіз короткострокових зобов’язань2835
121 Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти2833
122 Управління фінансами державних підприємств2831
123 Еволюція людини.2826
124 Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація2799
125 Валютні операції комерційних банків2798
126 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я2797
127 Витрати виробництва. Їх класифікація2792
128 Мікроекономіка_2790
129 Посадова іструкція головного бухгалтера2790
130 Удосконалення депозитної політики в банках України2786
131 Доходи державного бюджету України їх склад і структура2776
132 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ2765
133 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.2754
134 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці2749
135 Новий закон про судоустрій України, порівняти його зі старим 2747
136 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)2739
137 Вибір цільового ринку підприємства2737
138 Економічні методи менеджменту2734
139 Прийоми активізації уваги слухачів2729
140 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств2729
141 Прибуток, його сутність і роль в системі підприємства2726
142 Причини, характер і рушійні сили визвольної війни на Україні2724
143 Ревізія каси та касових операцій2718
144 Контрольна з предмету "Облік у зарубіжних країнах"2715
145 Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків та облік її результатів у системі управління торговим підприємством 2707
146 Показники варіації2704
147 Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система2678
148 Банкрутство підприємства та механізми визначення, шляхи подолання2672
149 Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства (на прикладі підприємства ВАТ «Укрінтур»)2656
150 Психологічні особливості професійного спілкування працівників міліції в екстремальних умовах2649

Документы 76 - 150 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua