От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Оптимізація бактеріологічної діагностики лактаційних маститів
         Дисертацію присвячено розробці прискореного способу бактеріологічної діагностики лактаційних маститів стафілококової етіології. Цей спосіб базується на використанні низькотемпературної обробки живильних середовищ, яка супроводжується утворенням свіжоталої води та її стимулюючою дією на розмноження мікроорганізмів. При цьому способі досягнуто скорочення термінів ідентифікації стафілококів та визначення їх чутливості до антибіотиків до 21-27 години (в 2,6-3,7 рази в порівнянні з класичним методом). Застосування цього способу дозволяє в короткий час правильно визначити етіологічний діагноз та точно вибрати антимікробні препарати для лікування хворих на лактаційні мастити, що приводить до скорочення строків перебування хворих у стаціонарі, зменшенню ускладнень та рецидивів.
2. Організаційно-методичні засади фізичного виховання студенток спеціального учбового відділення
         Проаналізовано соматичний стан і захворювання студенток спеціального учбового відділення, що дозволяє науково обгрунтувати розробку диференційованих фізкультурно-оздоровчих програм.
3. Особливості цистектомії за життєвими показаннями
         Вивчено клініко-анатомо-функціональні особливості сечовивідних шляхів у хворих з ускладненим перебігом раку сечового міхура, удосконалено життєві показання до проведення цистектомії. Проаналізовано результати комплексного обстеження та лікування 52-х хворих з тяжкими ускладненнями раку сечового міхура (профузною гематурією, мікроциститом, больовим синдромом), яким виконано цистектомію за життєвими показаннями з різними методами відведення сечі (уретерокутанеостомії - 1, уретеросигмоанастомозу - 23, уретероілеосигмоанастомозу - 7, операцію Майнц II - 16, ідеонеоцистопластику - 5). З'ясовано вплив симптоматики занедбаного раку сечового міхура на якість життя хворих, визначено особливості вимушеної цистектомії. Обгрунтовано доцільність проведення цистектомії за тяжких ускладнень раку сечового міхура. Наведено оцінку ефективності різних способів відведення сечі. Розроблено схему диспансерного спостереження за хворими, яким проведено цистектомію за життєвими показаннями. Встановлено критерії оцінки віддалених результатів цистектомії за життєвими показаннями.
4. Особливості клінічного стану та показників системи інтерферону у новонароджених з хронічною внутрішньоутробною гіпоксією та гострою інтранатальною асфіксією
         Досліджено проблему оптимізації медичної допомоги новонародженим з хронічною внутрішньоутробною гіпоксією та гострою інтранатальною асфіксією на підставі результатів вивчення особливостей клінічного перебігу неонатального періоду та показників інтерферонового статусу. Визначено прогностичну значущість 11-ти чинників перинатального ризику поєднаних з хронічною внутрішньоутробною гіпоксією.
5. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 4901 - 5000
6. Причина та механізм явища гіпертонічного кріогемолізу
         Створена теоретична модель гіпертонічного кріогемолізу, який спостерігається при охолодженні клітинної суспензії після попередньої експозиції еритроциту в гіпертонічному розчині непроникаючої речовини. Показано, що пошкодження є результатом деформації, яка виникає в мембрані клітини при дегідратації еритроцитів і внаслідок термотропного структурного перетворення в мембрані, тоді як окремо ці фактори не пошкоджують клітини необоротно в широкому діапазоні швидкостей охолодження та концентрацій позаклітинного гіпертонічного розчину. Чисельні експерименти доводять, що при достатньо великих концентраціях позаклітинного розчину та достатньо швидкому охолодженні клітинної суспензії в мембрані еритроциту може утворюватися макроскопічна пора, і це призводить до необоротного пошкодження клітини. Модель пояснює головні закономірності цього явища, виходячи з невеликої кількості вихідних припущень.
7. Протиепідемічне забезпечення військ України в умовах їх реформування на мирний та воєнний час
         Дисертація присвячена вивченню проблеми протиепідемічного забезпечення військ і одного з його суттєвих елементів - оптимізації організаційно-штатної структури епідеміологічних відділів санітарно-епідеміологічних установ в системі державної санітано-епідеміологічної служби Збройних Сил (ЗС) України. Виявлені закономірності формування структури витрат робочого часу, в цих установах, лікарями-епідеміологами, бактеріологами, вірусологами. Науково обгрунтована концепція протиепідемічного забезпечення військ та діяльність епідеміологічних відділів в санітарно-епідеміологічних установах, визначені принципи санітарно-епідеміологічного забезпечення ЗС України. Розроблена організаційно-штатна структура епідеміологічних підрозділів в системі санітарно-епідеміологічної служби ЗС України.
8. Співвідношення засобів реабілітації протягом життя дитини з ЦП
         Розглянуто проблему реабілітації дітей з церебральним паралічем. Доведено епізодичність застосування засобів фізичної реабілітації та необхідність пошуку та розробки спеціальних програм, які б могли постійно використовуватися батьками за домашніх умов.
9. Ультраструктурна морфологія компонентів аерогематичного бар'єру при хронічному бронхіті
         Визначено характер розвитку оборотних і необоротних морфологічних змін у компонентах аерогематичного бар'єру за хронічного бронхіту. Уточнено роль неорганічних частинок у патогенезі даної нозології. Проведено імуногістохімічне дослідження сурфактант-асоційованих білків. На підставі одержаних результатів доведено, що за хронічного бронхіту має місце пошкодження сурфактантної системи легень, обгрунтовано необхідність її корекції заміщувальною сурфактантною терапією, особливо на ранніх етапах розвитку хронічного бронхіту. Встановлено, що кількість неорганічних частинок, що виявляються в компонентах аерогематичного бар'єру на стадіях хронічного катарального та гранулюючого бронхіту є незначною і не відрізняється від неорганічних частинок, що виявляються в аерогематичному бар'єрі хворих контрольної групи. Встановлено, що стадії гнійного та фіброзного хронічного бронхіту характеризуються значною кількістю неорганічних речовин і широким їх хімічним спектром у поєднанні з склеротичними та деструктивними явищами в аерогематичному бар'єрі.
10. Польові дослідження в музичній фольклористиці XIX-XX ст.
         Дисертація присвячена історії розвитку польових досліджень в музичній фольклористиці. На основі аналізу, вирішуються науково-теоретичні проблеми збирацької роботи. Визначено специфіку польових досліджень та їх практичну значимість у вивченні народної традиційної культури, зокрема, пісенного фольклору.
11. Рогові оркестри в Україні
[Електронний ресурс] / В.О. Богданов // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 30-43. — Бібліогр.: 27 назв. — укp.
12. Питання по РПС
1. Економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів України 3 2. Молочне виробництво ВАТ "Галактон" 4 Література 5 1. Кочан Е.П. Размещение производственных сил на Украине К. 1998. 2. Сегодня "ГАЛАКТОН" - лидер молочной промышленности Украины.// Стаття з сторінки Інетрент - http://flint.kiev.ua:8039/company/main.shtml 3. "Контракти" з'ясовують, чому саме переробка молока приваблює iнвесторiв. // 4. Український діловий тижневик “Галицькі Контракти”, №36, вересень 2000 5. Проблеми економічного розвитку регіонів України. К:Український незалежний центр політичних досліджень, 2001
13. Контрольна з права
1. Підготовка справи до судового розгляду, як обов'язкова стадія цивільного процесу: мета, значення, зміст. 2. Процесуальні дії судді по підготовці справи. 3. Процесуальна діяльність осіб, які беруть участь у справі в стадії підготовки справи до судового розгляду. 4. Призначення цивільної справи до розгляду. 5. Виклики до суду інші повідомлення суду. Зміст повістки про виклик до суду і порядок її вручення. Література.
14. Контрольна робота з основ права
1. Міжнародна Конвенція про права дитини 2. Види податків Література
15. Контрольна з маркетингу в готельномі бізнесі
1. Методика оцінки конкурентної позиції підприємства. 1 2. Стан і розвиток конкуренції в готельному бізнесі м. Києва. 3 Список використаної літератури. 6
16. Контрольна робота з основ права
1. Поняття "законність" та "правопорядок" 3 2.Поняття трудового права і предмет його правового регулювання 4 Задача. 7 Громадянин Т. вирішив скласти заповіт про текст, якого не знав би нотаріус, чи має право він скласти такий секретний заповіт, якщо він має на це право, то чи є відповідна процедура складання такого заповіту. Література 9
17. КОНТРОЛЬНА РОБОТА БЖД
1. ВПЛИВ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА РІВЕНЬ ЛЮДИНИ (ЧОРНОБИЛЬ, РАДІАЦІЯ) 2. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
18. Фінанси
Суть та функції фінансів. Основні джерела формування фінансів 2 Державний бюджет: особливості його формування та використання 10 Грошова система держави та основи стабільності грошового обігу. Регулювання грошового обігу 18
19. Фірма та її види
Вступ 2 1. Фірма: її сутність, головні ознаки та особливості 3 2. Види фірм та форми їх організації 9 2.1 Компанія з одним власником 9 2.2 Партнерство 12 2.3 Корпорація 13 3. Фірми в Україні 15 Висновки 28 Література 30 Додаток А. Порівняльна характеристика основних елементів механізму функціонування різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності 33
20. контрольна з мгк
1. Економічний зміст МГК 3 2. Основні форми та методи проведення зовнішньої торгівлі суб’єктами ЗЕД. 5 3. Особливості морських, залізничних, автомобільних і повітряних перевезень. 9 4. Основні види податків, запровадженні для суб’єктів ЗЕД в Україні. 15 5. Методи оцінювання виробничо-господарської діяльності ЗЕД. 17 Список використаних джерел: 19

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua