От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Причина та механізм явища гіпертонічного кріогемолізу
         Створена теоретична модель гіпертонічного кріогемолізу, який спостерігається при охолодженні клітинної суспензії після попередньої експозиції еритроциту в гіпертонічному розчині непроникаючої речовини. Показано, що пошкодження є результатом деформації, яка виникає в мембрані клітини при дегідратації еритроцитів і внаслідок термотропного структурного перетворення в мембрані, тоді як окремо ці фактори не пошкоджують клітини необоротно в широкому діапазоні швидкостей охолодження та концентрацій позаклітинного гіпертонічного розчину. Чисельні експерименти доводять, що при достатньо великих концентраціях позаклітинного розчину та достатньо швидкому охолодженні клітинної суспензії в мембрані еритроциту може утворюватися макроскопічна пора, і це призводить до необоротного пошкодження клітини. Модель пояснює головні закономірності цього явища, виходячи з невеликої кількості вихідних припущень.
2. Прогноз віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів
         Досліджено проблему прогнозування віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів, а також оптимізації тактики ведення хворих з такими крововиливами. Розроблено систему прогнозу віддалених результатів їх хірургічного лікування, яка передбачає застосування трьох дискримінантних рівнянь, які дозволяють прогнозувати інвалідність, виникнення тривожних і депресивних розладів у всій групі хворих та у підгрупі пацієнтів, які мають I ступінь відповідно до GOS у віддаленому періоді захворювання. У 67,1 % пацієнтів у віддаленому періоді захворювання виявлено тривожні та депресивні розлади різного ступеня виразності, суттєве (більше, ніж удвічі) зниження показників залежної від здоров'я якості життя у сферах рольового фізичного та рольового емоційного функціонування; порушення концентрації уваги й аналітичності індуктивного мислення; 81,9 % пацієнтів мають порушення вегетативного тонусу у серцево-судинній системі, головним чином парасимпатикотонії, порушується водно-електролітний обмін, що має прояв у зниженні відчуття спраги та півищенні рівня натрію у сироватці крові. Виникнення тривожних і депресивних розладів у віддаленому періоді захворювання статистично вірогідно взаємопов'язане з наявністю у хворих паренхіматозного, внутрішньошлуночкового крововиливу та тимчасового кліпкування. Інвалідність у віддаленому періоді захворювання статистично вірогідно зумовлена станом пацієнта під час виписування зі стаціонару, наявністю епілептичних нападів у дебюті захворювання та локалізацією аневризми. На базі розробленої системи прогнозу створено комплекс практичних рекомендацій, який передбачає дослідження психоемоційного стану пацієнтів з високим ризиком виникнення тривожних і дерпесивних розладів з застосуванням Госпітальної шкали тривоги та депресії, визначення показників залежної від здоров'я якості життя з використанням опитувальника SF-3, а також вмісту натрію у сироватці крові. Комплекс призначений для оптимізації тактики ведення хворих на аневризматичні інтракраніальні крововиливи.
3. Прогнозування та корекція психічної дезадаптації у дітей при госпіталізації до загальносоматичного стаціонару
         Виявлено особливості психічної дезадаптації дітей за умов дії комбінованої психотравми (факт соматичного захворювання та госпіталізація). У дітей з психічною дезадаптацією, за даними електроенцефалографічного дослідження, мали місце порушення регуляторних процесів мозку у вигляді підвищеного вихідного рівня активації мозку, який корелює з підвищеним рівнем тривожності, а також порушення реакції десинхронізації у разі функціональної проби з розплющуванням очей. Встановлено прогностичну значущість окремих факторів для визначення імовірності виникнення психічної дезадаптації у дітей з соматичними захворюваннями внаслідок їх госпіталізації. Розроблено фармакологічний комплекс, який складається з транквілізатора гідазепаму, застосованого у низьких дозах, й актопротектора ізотіобарбаміну, що дозволяє більш ефективно усувати прояви психічної дезадаптації.
4. Превентивна нейроендокринологія: час збирати каміння
         Протягом останнього десятиліття відбувся справжній прорив у дослідженні тонких механізмів формування у людини і тварин нервових центрів головного мозку, відповідальних за життєво важливі фізіологічні функції — розмноження, поведінку, адаптацію тощо. При цьому з'ясувалося, що на ранніх етапах онтогенезу індивідуальна генетична програма може істотно змінюватися під дією гормонів, нейромедіаторів, ліків та інших активних чинників мікрооточення. Став очевидним величезний вплив на розвиток плоду стресових ситуацій, пережитих матір'ю. Тому сьогодні надзвичайно актуальним завданням є вироблення чітких уявлень про шляхи запобігання будь-яким порушенням цього розвитку.
5. Протимікробні властивості глюкогенних амінокислот та їх синергізм з антибіотиками
         Досліджено антимікробну здатність кислих амінокислот з глюкогенними властивостями. Доведено, що рацемати та стереохімічні D-ізомери аспарагінової та глютамінової амінокислот відрізняються широким спектром помірно вираженої мікробоцидної активності щодо чутливих та антибіотикостійких штамів грампозитивних бактерій. Розроблено новий антисептик "Аспарцид", який відрізняється значною лікувально-профілактичною активністю у разі експериментальної локалізованої та генералізованої інфекції, яка етіологічно відтворена грампозитивними та грамнегативними мікроорганізмами з вираженими піогенними властивостями.
6. Роль фотоперіоду в регуляції процесів пероксидації в базальних ядрах мозку щурів за гострої гіпоксії
         Досліджено вплив фотоперіодичних змін на перебіг процесів пероксидації в базальних ядрах за умов гострої гіпоксії. Встановлено, що змінений фотоперіод зумовлює модифікацію реакцій організму на дію гострого стресу, зокрема, викликаного гострою гіпоксією. Показано, що постійне світло посилює чутливість нейронів базальних ядер до гострої гіпоксії за рахунок збільшення інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів і білків, а постійна темрява перед гіпоксією викликає зростання рівня окиснених білків у базальних ядрах, але зменшує активність процесів ліпопероксидації. Виявлено, що введення екзогенного мелатоніну у дозі 1 мг/кг перед моделюванням гострої гіпоксії тваринам, що утримувались за умов різного фотоперіоду (звичайного та зміненого) переважно сприяє наближенню до норми показників процесів пероксидації в базальних ядрах.
7. Співвідношення засобів реабілітації протягом життя дитини з ЦП
         Розглянуто проблему реабілітації дітей з церебральним паралічем. Доведено епізодичність застосування засобів фізичної реабілітації та необхідність пошуку та розробки спеціальних програм, які б могли постійно використовуватися батьками за домашніх умов.
8. Пластичне у фортепіанно-виконавському інтонуванні
         Охарактеризовано загальні властивості пластичного в природі, запропоновано визначення даної категорії. Встановлено ієрархічні рівні пластичного, що мають практичне застосування у художній (конкретно - музичній) практиці та в мистецтвознавстві. Категорію пластичного розглянуто як одну з основ фортепіанно-виконавського інтонування. Запропоновано положення, що пластичне притаманне не тільки речам об'ємним та наочним, але й таким, що сприймаються слухом, як певна якість звукового матеріалу. Аргументовано тезу, що пластичне у творчому процесі піаніста виражається синкретично - у взаємопроникненні та взаємозбагаченні інтонацій двох видів - чутної та видимої. Введено поняття "виконавська пластика", "соматична інтонація", "соматичне інтонування", "виконавська інтонаційна модель", "виконавське кодування", "музично-пластичний метазнак", "внутрішнє співінтонування", запропоновано визначення понять "інтонація", "інтонування" та "виконавське інтонування". Обгрунтовано припущення, що явище пластичного у фортепіанно-виконавській інтонації є органічною цілісністю: у творчій діяльності виконавця (синкрезис інтелекту, відчуття і тіла); в єдності компонентів музично-виконавського інтонування (виконавця, музичного твору, музичного інструмента).
9. Роль световой среды в колористической системе Д.М. Фруминой
         Розглянуто формування колористичної системи видатної одеської художниці Д.М. Фруміної у контексті європейського та українського пленерного живопису. Показано своєрідність її живопису, що проявляється в увазі до духовного плану буття крізь безпосереднє відчуття краси в природі (світло та колір).
10. Роль Чину св. Василія Великого у розвитку культурно-мистецького життя Західної України ХVIII століття
         Проаналізовано окремі аспекти впливу монастирської ідеології на формування культурно-естетичних основ національного стилю церковного будівництва, збагачення традиційної церковної практики новими ритуалами та художньо-образними сюжетами. Відзначено доступність і привабливість обрядових змін, завдяки яким нова естетика релігійного мистецтва поширилася в народних верствах.
11. Принцип стилізації зображального об'єкту
         Сформульовано головні принципи стилізації як формотворчого процесу, явища, що охопило різноманітні галузі декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. Розглянуто деякі питання і приклади роботи з художньою формою в графічному дизайні. Порушено проблему усвідомлення стилізації як творчої методології, яка розвивається своїм шляхом, незалежно від реалістичного мистецтва. Розкрито механізм формально-знакового інструментарія, який дозволяє зрозуміти технологію роботи з початковим природним об'єктом. Матеріал може бути використаний для викладання основ композиції і формотворення у закладах по напрямку з дизайну і образотворчого мистецтва.
12. Розробка принципових схем і конструкцій сумісної роботи мобільних і широкозахватних дощувальних машин
         Уперше визначено агротехнічні параметри та умови сумісного використання мобільних дощувальних машин на зрошувальній мережі з широкозахватними дощувальними машинами. Оптимізовано параметри витрат води та втрат напору за використання мобільних дощувальних машин з допоміжними трубопроводами на існуючих зрошуваних системах. Визначено енергоємність зрошення різних типів дощувальних машин залежно від метереологічних умов. Визначено та проведено порівняння агротехнічних показників різних конструкцій мобільних і широкозахватних машин. З'ясовано конструктивні параметри та досліджено основні агротехнічні показники нової дощувальної машини.
13. Протеоліз, ендотоксикоз та метаболізм фібриногену в патогенезі акушерських хвороб у корів
         Розроблено лабораторний і сонографічний способи діагностики акушерської патології та прогнозування хвороб, спричинених родами, та післяродового періоду. Обгрунтовано необхідність застосування загальної детоксикаційної, профілактичної терапії у сухостійних корів. Вивчено стан протеолізу, метаболізму фібриногену, рівень ендотоксикозу у динаміці сухостійного та післяродового періодів. Установлено, що у корів, схильних до акушерських хвороб, відбувався розлад протеїназно-інгібіторного балансу, накопичення у крові метаболітів фібриногену та зростання вмісту малонового діальдегіду і молекул середньої маси, що може використовуватися для прогнозування й контролю за перебігом акушерської патології. Здійснено сонографічне дослідження матки у динаміці сухостійного періоду. Виявлено взаємозв'язок між гормональним профілем у сухостійних корів з коагулопатією та мікробною контамінацією геніталій до та після родів. Установлено дисбаланс статевих гормонів та збільшення видів мікроорганізмів у геніталіях корів, схильних до акушерської патології. Установлено позитивну роль внутрішньоматкового застосування ентеросгелю для запобігання розвитку післяродового метриту, відновлення протеїназно-інгібіторного балансу, зниження ендотоксикозу, нормалізацію фібринолізу у крові тварин та зниження стійкості мікрофлори матки до антибіотиків.
14. Контрольна з історії
Експансія литовців на Україну Експансія Польщі на Україну РОЗВИТОК ОСВІТИ РОЛЬ ЦЕРКВИ Церковне та культурне життя Церква-фортеця на Поділлі XV ст. Полонізація української знаті БРАТСТВА ТА ІЇ РОЛЬ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ-РУСІ УКРАІНСЬКІ МІСТА РЕМЕСЛА, ПОБУТ, ЗВИЧАЇ.
15. Контрольна з економіки
1.Совокупный спрос: экономическая основа и его практическое значение в макроэкономическом анализе развития экономики 2 2. Задача 6 3. На национальном рынке тяжелых вооружений - один покупатель (государство) и несколько продавцов (фирм - производителей оружия). 8 4. Найдите правильное определение: 9 Величина предложения товара - это: 9
16. Контрольна з економіки
1. Аналiз собiвартостi одиницi продукцiї за статтями калькуляцiї. Аналiз комплексних статей 1-3 2. Виявлення факторiв впливу на рентабельнiсть виробництва 4-4 Задачі 5-9
17. Контрольна робота з основ права
1. Поняття "законність" та "правопорядок" 3 2.Поняття трудового права і предмет його правового регулювання 4 Задача. 7 Громадянин Т. вирішив скласти заповіт про текст, якого не знав би нотаріус, чи має право він скласти такий секретний заповіт, якщо він має на це право, то чи є відповідна процедура складання такого заповіту. Література 9
18. Особливості технологічного процесу виробництва асортименту складних прохолодних напоїв
Зміст 2 Вступ 3 1. Загальна характеристика асортименту складних прохолодних напоїв 5 2. Характеристика сировини, передумови, доцільність її використання 6 3. Технологія приготування та пропозиції стосовно форм оформлення і подавання складних прохолодних напоїв 12 4. Розробка асортименту складних прохолодних напоїв 17 4.1 Лимонади 17 4.2 Алкогольний медовий пунш 18 4.3 Малинова Содова (Raspberry Soda) 18 5. Розробка нормативно-технологічної документації на підставі існуючих рецептур і технологій 21 6. Розробка критеріїв проведення бракеражу 25 Висновки 26 Література 27 1. Є.С. Товстуха. Кришталева чара. К:Сільські вісті, 1994 2. З. Клиновецька. Страви й напитки на Україні. К:Час, 1991 3. Барменский архив. Сайт - http://www.barmen.hop.ru/kokteyli.html 4. А. Козлов. Приготовление напитков в домашних условиях. М:Бахус, 1999 5. В. Норкин. Все о безалкогольних напилках. Спб:РОНиТ, 1998 6. К.Л. Пароходько. Прохолоджувальні напої. Львів, 1990 р.
19. КР/ Інвестиції
Теоретична частина 3 1. Класифікація інвестицій 3 2. Характеристика інвестиційного клімату в Україні 6 Практична частина 10 Завдання 1 10 Підприємство зробило депозитний внесок у банк терміном на 3 роки з нарахуванням відсотків наприкінці року за певною ставкою. Визначити суму внеску з використанням методів простого і складного відсотків (користуючись даними таблиці 2), розрахунки внести в таблицю 3. Провести ті ж самі розрахунки, користуючись формулами 5 та 6. Зобразити графічно ріст по простих і складних відсотках, користуючись малюнком 1., зробити висновки. Завдання 2 12 Позичальник отримав під вексель певну суму в грн. строком на 2 роки з нарахуванням по складній обліковій ставці раз на рік. Яку суму позичальник повинен повернути банку? Якою повинна бути величина дисконту? Завдання 3 12 Державні короткострокові безкупонні облігації продаються в момент випуску за певним курсом при номінальній вартості 100 грн. Розрахувати доход від придбання певної кількості паперів і доходність вкладень в них за схемою простих та складних відсотків. Завдання 4 13 Останній дивіденд, що виплачується за простою акцією складає певну суму. Акціонерне товариство постійно збільшує суму дивідендів, що виплачуються щороку на 7 %. Знайдіть реальну ринкову вартість акції, користуючись даними таблиці 6. Завдання 5 14 Підприємств має можливість вкласти кошти в один з двох альтернативних проектів (проект “Альфа” та “Бета”). За даними, що наведені в таблицях 8 та 9 необхідно прийняти рішення щодо вкладення коштів у найбільш вигідний з проектів, зробити з цього приводу висновки. Для оцінки ефективності цих проектів необхідно визначити: 1. чистий приведений дохід; 2. індекс (коефіцієнт) дохідності; 3. індекс (коефіцієнт) бухгалтерської рентабельності; 4. недисконтований період окупності; 5. внутрішня норма прибутковості (ставка доходності). Література 19
20. НЕВЕСОМОСТЬ
НЕВЕСОМОСТЬ

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua