От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Типи іконографії "Оплакування" як грані осмислення літургії
         На основі порівняльного аналізу іконографії "Оплакування" в пам'ятках шитва, стінопису й іконопису XV - XVI ст. та їх ролі в сакрально-літургійному дійстві виявлено чотири основні типи цієї іконографії в церковному шитві.
2. Дослідження універсального регулятора швидкості дизелів колісних тракторів
         Наведено результати дослідження універсального регулятора, обладнаного системою автоматичного переключення режимів регулювання. Розроблено розрахункову модель взаємодії електромагнітів з деталями універсального регулятора. Запропоновано методику визначення раціональних конструктивних і силових параметрів ланок механізму автоматичного переключення режимів регулювання універсального регулятора. Проведено порівняльний аналіз ефективності використання серійного та дослідного універсального регулятора за паливною економічністю та динамічними показниками тракторного дизеля.
3. Підвищення ефективності роботи гусеничного рушія сільськогосподарських тракторів
         Розроблено методику дослідження гусеничних шарнірів і оцінювання характеру зміцнювання моменту та коефіцієнта тертя у системі трак - палець - трак з урахуванням реальних умов роботи шарніра за умов експлуатації трактора. Модернізовано універсальний стенд, який дозволяє відтворювати реальні режими роботи шарніра під час експлуатації трактора. Визначено залежність моменту та коефіцієнта тертя від конструктивних параметрів і експлуатаційних факторів у значних межах навантажувально-швидкісних режимів роботи стенда. Одержано залежність моменту та коефіцієнта тертя від питомих контактних тисків, яка дозволила здійснювати дослідження впливу конструктивних параметрів (радіуса пальця, зазору між втулкою і пальцем, довжиною втулки та пальця) і експлуатаційних факторів під час тертя у металевих шарнірах. Виявлено межу "насичення" фактичної площі контакту, внаслідок якого коефіцієнт припиняє зростання, а у разі подальшого збільшення навантаження - зменшується. Розроблено та виготовлено два варіанти траків гусениць з 7- і 11-провушинними шарнірами.
4. Амазонка
5. Золотарство України
6. Реклама
1. Рекламний слоган 1 2. Реалізація рекламної програми 2 3. Задача: Оцініть девізи фірм, відзначивши їхні переваги і недоліки. 6 Література 8
7. Электростанции
Назва роботи Электростанции Розділ Технологія галузі Вид роботи Матеріал Кількість сторінок 8 Ціна 0 Зміст Без змісту
8. Інформатика в фінансових установах
1. Необхідність автоматизації інформаційних процесів у діяльності фінансових установ на сучасному етапі розвитку економіки 2. Розвиток, запровадження та архітектура систем підтримки прийняття рішень, їх застосування у фінансових установах
9. Контрольна з права
1. Поняття “законність” та поняття “правопорядок” 1 2. Поняття трудового права і предмет його правового регулювання. 3 3. Задача 6 Громадянин Т. вирішив скласти заповіт про текст, якого не знав би нотаріус. Чи має право він скласти такий секретний заповіт? Якщо він має на це право, то чи є відповідна процедура складання такого заповіту?
10. КОНТРОЛЬНА РОБОТА БЖД
ЕЛЕКТРОНА ПОБУТОВА ТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОЧАЙНИКИ, СТІРАЛЬНІ МАШИНИ, ТЕЛЕВІЗОРИ, МІКРОХВИЛЬОВІ ПЕЧІ ЛІТЕРАТУРА
11. Контрольна з Політекономії
1. Попит та фактори, що його визначають 2 1.1 Сутність попиту та пропозиції 2 1.2 Цінова еластичність попиту 5 1.3. Нецінові фактори, які впливають на попит 6 2. Інфляція та її різновиди 9 2.1 Інфляція як економічне явище 9 2.2 Види інфляції 12 Література 15
12. контрольна з історії
Модуль 1. Виникнення ранньофеодальної держави Київська Русь Ошибка! Закладка не определена. ВСТУП 3 1. ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ КИЇВСЬКА РУСЬ 4 2. ОСНОВНІ ПЕРІОДИ ФОРМУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 5 3. ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ ТА ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (ІХ – ХІІ СТ.) 11 3.1. Державний апарат 11 3.2. Система управління 14 3.3. Основні джерела права Київської Русі. Досвід кодифікації права 17 Модуль 2. Державний устрій України за доби формування Козацької держави та за часів Гетьманщини (ХVІ – ХVІІІ століття) Ошибка! Закладка не определена. ВСТУП 21 1. ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (ХV – ХVІ СТОЛІТТЯ) 21 2. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ ТА ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 30 3. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ ТА МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ ТА ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 37 Модуль 3. Державно-правове становище українського населення у складі Великого князівства Литовського, королівства Польща і Речі Посполитої Ошибка! Закладка не определена. ВСТУП 41 1. ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА КОРОЛІВСТВА ПОЛЬЩА. МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У ДАНІЙ СИСТЕМІ 42 2. ОСНОВНІ РИСИ ДІЮЧОГО ПРАВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ЛИТВИ 44 3. ОСНОВНІ РИСИ ДІЮЧОГО ПРАВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ 48 4. ЗМІНИ У ПРАВОВОМУ СТАНОВИЩІ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 51 ЛІТЕРАТУРА 54
13. Контрольна робота Зі страхування
Контрольна робота Зі страхування
14. Контр раб по менеджменту
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ Вступ 3 1. Сутність процесуальних теорій мотивації 4 2. Діагностика мотивованості персоналу ВАТ «ЧеЗаРа» 8 Висновки та пропозиції 14 Перелік літератури 16
15. Мета розвитку МЕС
1. Мета розвитку МЕС 2 2. Техніко-економічна характеристика ВОК як системи і процесу отримання нового продукту – перетворення сировини (предмету праці) у продукцію 3 3. Характеристика ресурсної бази системи – складу і розміру витрат 5 4. Характеристика виходу (випуску) виробничої системи 6 5. Система основних техніко-економічних параметрів, які якісно характеризують базовий (дійсний) стан виробництва 7 6. Економічна ефективність виробництва 9 7. Техніко-економічні проблеми комплексу і основні техніко-економічні шляхи їх вирішення 10 8. Інноваційні техніко-економічні параметри, їх характеристика і обґрунтування 12 9. Розрахунково-графічна частина роботи 13 9.1. Розрахункові розробки по аудиту і розвитку системи 13 9.2. Розрахункова частина робота по аналізу аудитних і модельованих показників системи 13 10. Графічна частина роботи – розробка в середовищі Excel діаграм і інших графіків характеристик модельованих процесів 14 11. Загальна характеристика якісно нових ознак трансформованої системи 16 12. Висновки 17
16. Сутність екологічних зв’язків
Вступ 3 1. Сутність екологічних зв’язків 5 2. Поняття екологічних факторів 6 3. Зв’язки екологічних факторів з організмами та екологічними явищами 8 Висновки 11 Література 14
17. Досвід роботи передових дошкільних працівників
Досвід роботи передових дошкільних працівників
18. Економічний контроль
Економічний контроль
19. Залікові питання з предмету “Бухгалтерський облік і фінансування”
1. Облік довгострокових зобов’язань 3 2. Облік реалізації продукції 3 3. Облік доходів і результатів діяльності 4 4. Облік капітальних інвестицій 4 5. Складові власного капіталу. Облік власного капіталу 4 6. Організація синтетичного і аналітичного обліку забезпеченості зобов’язань 5 6. Мета і зміст управлінського обліку 5 8. Методи обліку витрат 6 9. Облік витрат за елементами 6 10. Облік допоміжних виробництв, його особливості 7 11. Облік загально виробничих та адміністративних витрат та порядок їх розподілу 7 12. Облік в допоміжних виробництвах 7 13. Облік в переробних підприємствах 8 14. Порядок визначення фактичної собівартості продукції переробних підприємств 8 15. Особливості обліку в приватних підприємствах (акціонерних товариствах, товариствах з обмеженою відповідальністю та ін.) 8 16. Особливості обліку в кооперативах 8 17. Зміст та види звітності, порядок складання та терміни здачі бухгалтерської звітності в умовах ринку 9 18. Бухгалтерська звітність підприємств з різними формами власності 9 Література 11
20. 1. Менеджери фірми не в силах зробити будь-що, якщо товар вступив у фазу спаду. Прокоментувати цю заяву
1. Менеджери фірми не в силах зробити будь-що, якщо товар вступив у фазу спаду. Прокоментувати цю заяву

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua