От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Місцева кріотерапія як один з ефективних методів лікування дископатії
         Розглянуто місцеву кріотерапію як один з методів фізичної реабілітації, яка застосовується у разі дископатії хребта. Вивчено вплив кріотерапії на організм людини, а також результати застосування цього методу, які зустрічаються в літературі.
2. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 3701 - 3800
3. Ортопедичне відновлення зубів, зруйнованих нижче рівня ясен, куксовими штифтовими вкладками з біоінертним покриттям
         Розроблено метод відновлення зубів, зруйнованих нижче рівня ясен. Запропоновано використання штифтової куксової вкладки, що має конструктивні особливості та захисне біоінертне фторопластове покриття, що дає змогу підвищити міцність системи "куксова штифтова вкладка - зуб" в 1,4 - 1,5 рази, ніж за умов застосування куксових штифтових вкладок зі звичайним опорним елементом. Проведено електрохімічні, біохімічні та імунологічні дослідження впливу матеріалу куксових штифтових вкладок з кобальто-хромового сплаву з фторопластовим покриттям з метою відновлення зубів, зруйнованих нижче рівня ясен, що дає змогу виключити явища гальванізму в порожнині рота, запальні явища в тканинах крайового пародонту, сприяє збереженню цілісності зубо-щелепної системи у хворих з даним видом патології та значно покращує якість ортопедичного лікування.
4. Особливості ендометрію щодо виявлення рецепторів до лектинів, естрогенів та прогестерону
         Вивчено особливості експресії рецепторів до лектинів, естрогенів і прогестерону у нормі, за гіперплазій і аденокарцином ендометрію. За результатами лектиногістохімічного аналізу встановлено, що для незміненого ендометрію характерна наявність на апікальній поверхні епітеліальних клітин залоз помірної кількості місць зв'язування глікополімерів з лектинами, їх поступове наростання за гіперплазій та аденокарцином ендометрію. На базальній поверхні епітеліальних клітин залоз незміненого ендометрію та у разі гіперплазій виявлено місця зв'язування глікополімерів з лектинами, а у цих структурах у хворих на аденокарциному спостережено редукцію глікополімерів. Установлено наростання експресії рецепторів (глікополімерів) до лектинів у клітинах сполучної тканини (фібробластах, макрофагах та інших клітинних елементах), колагенових волокнах та в ендотеліоцитах мікросудин у випадку аденокарцином ендометрію. На підставі результатів кількісного аналізу показано значне наростання місць зв'язування глікополімерів з лектинами за аденокарцином ендометрію у порівнянні з незміненим ендометрієм та у разі гіперплазій. Установлено, що найбільшу кількість рецепторів естрогенів містить сполучна тканина незміненого ендометрію, а в залозах за умов атипової гіперплазії та помірнодиференційованої аденокарциноми цей показник є значно меншим. Рецептори прогестерону у разі досить великої кількості спостережено у сплучній тканині у разі залозистої та атипової гіперплазій. В ендотеліальних клітинах залоз таку тенденцію виявлено за аденокарциноми ендометрію.
5. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 4601 - 4700
6. Особливості обміну нейроамінокислот у хворих на гіпертензивну енцефалопатію
         На підставі даних комплексного клінічного, інструментального та біохімічного дослідження виявлено роль співвідношення збудливих і гальмівних нейроамінокислот у прогресуванні гіпертензивної енцефалопатії та формуванні неврологічних синдромів. Виявлено залежність основних біоелектричних ритмів від нейроамінокислотного співвідношення, яка полягає у зниженні потужностей швидкохвильових і підвищенні потужностей повільнохвильових ритмів з підвищенням коефіцієнта глутумат/ГАМК. Обгрунтовано та впроваджено до практики диференційоване призначення ноотропної терапії (пірацетаму, ноофену, гліциседу) залежно від клінічних, біоелектричних і біохімічних змін.
7. Прогноз віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів
         Досліджено проблему прогнозування віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів, а також оптимізації тактики ведення хворих з такими крововиливами. Розроблено систему прогнозу віддалених результатів їх хірургічного лікування, яка передбачає застосування трьох дискримінантних рівнянь, які дозволяють прогнозувати інвалідність, виникнення тривожних і депресивних розладів у всій групі хворих та у підгрупі пацієнтів, які мають I ступінь відповідно до GOS у віддаленому періоді захворювання. У 67,1 % пацієнтів у віддаленому періоді захворювання виявлено тривожні та депресивні розлади різного ступеня виразності, суттєве (більше, ніж удвічі) зниження показників залежної від здоров'я якості життя у сферах рольового фізичного та рольового емоційного функціонування; порушення концентрації уваги й аналітичності індуктивного мислення; 81,9 % пацієнтів мають порушення вегетативного тонусу у серцево-судинній системі, головним чином парасимпатикотонії, порушується водно-електролітний обмін, що має прояв у зниженні відчуття спраги та півищенні рівня натрію у сироватці крові. Виникнення тривожних і депресивних розладів у віддаленому періоді захворювання статистично вірогідно взаємопов'язане з наявністю у хворих паренхіматозного, внутрішньошлуночкового крововиливу та тимчасового кліпкування. Інвалідність у віддаленому періоді захворювання статистично вірогідно зумовлена станом пацієнта під час виписування зі стаціонару, наявністю епілептичних нападів у дебюті захворювання та локалізацією аневризми. На базі розробленої системи прогнозу створено комплекс практичних рекомендацій, який передбачає дослідження психоемоційного стану пацієнтів з високим ризиком виникнення тривожних і дерпесивних розладів з застосуванням Госпітальної шкали тривоги та депресії, визначення показників залежної від здоров'я якості життя з використанням опитувальника SF-3, а також вмісту натрію у сироватці крові. Комплекс призначений для оптимізації тактики ведення хворих на аневризматичні інтракраніальні крововиливи.
8. Порушення у фетоплацентарному комплексі та їх корекція у вагітних, зайнятих у сфері переробки фосфоритів
         Наведено дані стосовно особливостей перебігу вагітності та пологів, стану фетоплацентарного комплексу (ФПК) у жінок, зайнятих у сфері переробки фосфоритів. Удосконалено методи профілактики та лікування порушень у системі мати - плацента - плід. Уперше встановлено антенатальні фактори ризику розвитку фетоплацентарної недостатності (важкі метали - Co, Cd, Pb) у даних жінок. За результатами динамічного спостереження за перебігом вагітності, станом внутрішньоутробного плоду і функціональним станом ФПК у жінок, зайнятих у сфері переробки фосфоритів, виявлено, що вже за ранніх термінів гестації спостерігається порушення плацентогенезу, яке супроводжується функціональною неповноцінністю ФПК. Установлено, що порушення плацентарної архітектоніки та гемоперфузії призводять до раннього виснаження компенсаторних можливостей ФПК.
9. Розвиток вимог дидактичних і специфічних принципів у системі фізичної реабілітації студентів вузу
         Висвітлено проблеми реалізації на практиці системи дидактичних та специфічних принципів процесу фізичної реабілітації студентів медичної групи, які дозволяють досягти значно більшої ефективності фізичного виховання.
10. Стан периферичної ланки еритрону у хірургічних хворих в процесі підготовки та проведення операції із застосуванням аутогемотрансфузії
         Наведено наукове обгрунтування застосування аутогемотрансфузійної терапії в комплексі підготовки хворих до хірургічного втручання та використання аутокрові в процесі його виконання, з метою виключення або зменшення застосування донорської крові. Установлено взаємозв'язок між об'ємом нагромадженої крові, ступенем тяжкості оперативного втручання, видом застосованої гемостимулювальної терапії та змінами в показниках, властивих периферичній ланці еритрону. Доведено ефективність застосування невеликих доз еритропоетину. Удосконалено та оптимізовано методики забору аутокрові, визначено зв'язок між характером захворювання, видом операції, що планується та об'ємом можливої крововтрати. Показано, що ці дані дають можливість планувати аутогемотрансфузійну програму. Зазначено, що узагальнені результати дослідження дозволили сформувати алгоритм дій лікаря в процесі планування та проведення аутогемотрансфузії. На основі принципів даної терапії зроблено висновки про те, що в 75 - 80 % випадків хірургічним хворим у процесі операції можуть не застосовуватися компоненти донорської крові.
11. Ноосферный императив пайдейи XXI в.
         Екологічна проблема поставила людство перед вибором подальшого шляху розвитку: чи орієнтуватися йому, як і раніше, на безмежне зростання виробництва, чи це зростання повинно відповідати реальним можливостям природного середовища і людського організму,не тільки найближчим, але й віддаленим цілям соціального розвитку. Всі ці питання вимагають глибокого філософського осмислення, оскільки виникла гранична ситуація неординарного порядку. Людина, що дотепер заселяє Землю, якою б вона не була розумною, проте, не має основної властивості, притаманної будь-якому живому організму, - властивості екологічного самозабезпечення. Без цієї властивості людина не має майбутнього, а оволодівши нею, вона настільки змінить свої погляди, системи цінностей, своє ставленнядо природи і до себе подібних, що це вже буде інша істота, яка лише зовні нагадуватиме колишню. Ось чому для цієї нової істоти буде потрібна нова назва. Життєво актуальним стає завдання формування у людей світогляду біосфероцентричної спрямованості, а цевимагатиме переоцінки всієї системи духовних цінностей, що традиційно склалися, і, насамперед, адекватного розуміння людьми місця і ролі суспільства у біосфері як однієї зі складових цієї складної й унікальної природної системи.
12. Відновлення кулачкових муфт електроконтактним приварюванням присадного матеріалу з одночасним формоутворюючим осаджуванням
         Обгрунтовано та досліджено відновлення кулачкових муфт, які використовуються у сільськогосподарських машинах, комбайнах, тракторах та обладнанні тваринницьких ферм, методом електроконтактного приварювання присадного матеріалу з одночасним формоутворювальним осаджуванням. За даною технологією здійснено компенсацію зношеного шару за рахунок перерозподілу металу в заданому профілі кулачка, збережено первинні властивості на його робочій поверхні. Теоретично обгрунтовано цикл відновлення кулачкових муфт розробленим методом. Оцінено розподіл теплоти між електродами у момент проходження зварювального та підігрівального імпульсів струму. Отримано рівняння теплового балансу для різних стадій відновлення деталі, завдяки чому оцінено значення величин зварювального та підігрівального струмів. Для здійснення технологічного процесу проведено модернізацію діючого зварювального обладнання, розроблено комплект нових вимірювальних приладів для контролю параметрів відновлення та оперативного регулювання процесу обробки. Детально розглянуто оптимальну конструкцію осаджувального електрода з виїмкою визначеної ширини та глибини на торцевій поверхні залежно від типорозміру кулачкової муфти, запропоновано матеріал і конструкцію формувальної насадки на електрод. Встановлено, що зазначена технологія не впливає на зміни структури робочої поверхні кулачка. Після обробки розподіл хімічних елементів і фазовий склад деформованої поверхні не змінюються.
13. Еколого-цитогенетичний моніторінг при вирощуванні коропа в рибницьких ставах
         Вивчено зміни цитогенетичних, гематологічних та біохімічних показників соматичних клітин органів та крові у коропа різних вікових груп під впливом гідрохімічних чинників водного середовища. Розроблено методи еколого-цитогенетичного моніторингу водних екосистем та цитогенетичних порушень в організмі коропа. За результатами дослідження одержано дані про мітотичну активність та аномальні відхилення соматичних клітин нирок, селезінки, кишечника та зябер коропа залежно від умов вирощування, встановлено каріотип коропа в різних господарствах. Вперше одержано дані про цитогенетичні порушення еритроцитів крові риб під впливом гідрохімічних чинників, а за допомогою мікроядерного тесту встановлено вірогідні зміни рівня еритроцитів з мікроядрами. Досліджено загальні закономірності вікових змін гематологічних показників та змін вмісту загального білка й окремих білкових фракцій у сироватці крові коропа. Встановлено корелятивні зв'язки між цитогенетичними, гідрохімічними та гематологічними показниками.
14. Вплив підсівання бобових трав на продуктивність лучних угідь у північному Лісостепу України
         Наведено результати п'ятирічних досліджень, які проведено у північному Лісостепу України, з вивчення закономірностей формування еколого-біологічної структури бобово-злакових травостоїв. Розроблено технологічні прийоми підвищення їх урожайності та продуктивного довголіття за рахунок підтримки на високому рівні у рослинних угрупованнях вмісту бобових компонентів шляхом підсівання їх в дернину на 2 та 3-му роках користування травостоями. На темно-сірих опідзолених грунтах розглянуто вплив підсівання бобових трав і різних фонів добрив на видовий склад сіяних ценозів, еколого-біологічні особливості та продуктивні властивості рослинних угруповань, якість трав'яного корму, нагромадження бобовими в травостоях симбіотичного азоту та рівні компенсації ним азоту мінеральних добрив, зміну фізико-хімічних і агрохімічних показників грунту. Встановлено алелопатичний вплив бобових трав на підсіяні компоненти інших видів даної групи рослин та ідентифіковано інгібуючі фізіологічно активні речовини, до яких відносяться фенольні сполуки, у першу чергу фенолкарбонові кислоти з групи оксикоричневих кислот - кумарових і ферулових. На підставі вивчення прояву дії фізіологічно активних речовин рослинних виділень різними видами обгрунтовано найкращі пари бобових трав для заміни за повторного підсівання у часі вихідного компоненту з метою послаблення аутоінтоксикації та підвищення ефекту від підсівання бобових трав. Розглянуто економічні й енергетичні аспекти застосування розроблених технологічних прийомів поліпшення угідь за допомогою використання бобових як важливого фактора підвищення білковості кормів і залучення у біологічний кругообіг екосистем найдешевшого симбіотичного азоту.
15. Мікробіологічні ризики на шляху отримання питного молока та підходи до їх усунення
         Теоретично обгрунтовано й експериментально доведено необхідність інтегрального бактеріологічного контролю під час виробництва питного молока. Досліджено вплив технологічних процесів і режимів первинної обробки молока на фермі на бактеріальне обсіменіння. Проведено порівняння санітарно-гігієнічних характеристик молока, що надходить на молокопереробне підприємство з сільськогосподарських підприємств та їх особистих підсобних господарств населення. За методом полімеразної ланцюгової реакції у заготівельному молоці визначено частоту виявлення Listeria monocytrogenes. Долсліджено вплив пастеризації на кількісний і якісний склад мікрофлори молока, оцінено ефективність існуючих режимів його пастеризації залежно від санітарно-гігієнічного стану сировини, пори року й умов виробництва. Для пастеризованого молока виявлено точки повторного бактеріального обсіменіння, вивчено кількісний і якісний склад вторинної мікрофлори. На підставі результатів проведених досліджень запропоновано схему інтегрального бактеріологічного контролю, який має розпочинатися з сировинної зони та виконуватися спеціалістами молокопереробного підприємства.
16. Морфолого-таксаційна структура букняків Бескидів
         Досліджено особливості таксаційної та морфологічної будови маргінальних букових насаджень Бескидів та обгрунтовано пропозиції щодо формування їх оптимального стану та продуктивності. Запропоновано оригінальну методику оцінки просторової структури насаджень. Визначено умови розмежування крони дерева на освітлену та затінену частини на базі використання визначених коефіцієнтів, обчислення об'єму та площі зовнішньої поверхні крони, індексів заповнення об'єму та площі намету, обчислення верхньої висоти для модальних насаджень. Вивчено особливості площинного розташування дерев у насадженнях різного віку та їх будову за таксаційними та морфологічними показниками. Досліджено розподіл редукційних чисел за відсотковими долями від загальної кількості дерев. Виявлено, що букові насадження Бескидів характеризуються порушеною природною структурою, з пристигаючого віку в них формуються біогрупи у складі 5 - 8 дерев і вертикальна зімкнутість намету. За морфологічними показниками дерев та їх крон вивчено намет насаджень, проаналізовано об'єм та площу зовнішньої поверхні крони та її освітлених і затінених частин за соціальними рівнями. Виявлено, що основу об'єму та площі росту букняків становлять дерева трьох верхніх рівнів, які формуються панівними, співпанівними та підпорядкованими деревами. Відзначено зростання з віком ролі панівних дерев у формуванні насаджень за основними показниками. Вивчено парні та множинні кореляційні залежності між основними таксаційними та морфологічними показниками у букових насадженнях. Проаналізовано істотність впливу і здійснено моделювання методами множинної регресії таксаційних показників для формування оптимальних за продуктивністю букових насаджень.
17. Імунореактивність поросят різного віку при пероральному і парентеральному методах імунізації проти сальмонельозу
         Вивчено імунологічні показники поросят, одержаних від невакцинованих і вакцинованих свиноматок і перорально та парентерально імунізованих сальмонельозним антигеном з місцевого штаму Salm. choleraesuis за їх різного віку. Вивчено розподіл перорально введеного сальмонельозного антигену у поросят. Визначено місце його локалізації та морфологічні зміни у лімфоїдній тканині кишечнику, брижових лімфатичних вузлах і селезінці. Реакцію організму поросят на сальмонельозний антиген вивчено за показниками абсолютної кількості T- і B-лімфоцитів, індексу міграції лейкоцитів, опсоно-фагоцитарної реакції, титрами антитіл у сироватці крові та копрофільтратах, бактерицидної активності сироватки та лізоцимної активності сироватки крові. На підставі показників превентивних властивостей сальмонельозного антигену, перорально та парентерально введеного поросятам у 30-добовому віці, експериментально інфікованим польовим штамом Salm. choleraesuis, підтверджено переваги перорального методу імунізації. Базуючись на даних розподілу антигену, з урахуванням реакції організму, реакції лімфоїдних органів і превентивних властивостей сальмонельозного антигену, експериментальним шляхом доведено вищу ефективність імунної відповіді за перорального методу імунізації поросят у порівнянні з парентеральним. Установлено ефективність щеплення поросят сальмонельозним антигеном з місцевого штаму за перорального методу введення, починаючи з 20 - 30-добового віку, тричі з інтервалом 14 діб за доз 40 мл 10 млрд. м.к.
18. Знайдено документiв:        2736
Представлено документи: 2701 - 2736
19. Формування густоти безвисадкових насінників цукрових буряків у зрошуваних умовах Криму
         Розроблено прийоми формування оптимальної густоти безвисадкових насінників упродовж онтогенезу. Встановлено оптимальні межі вихідної (восени) густоти безвисадкових насінників: нижня 10 - 12, верхня - 20 - 24 рослини на 1 м рядка. Визначено оптимальну густоту безвисадкових насінників після перезимівлі (навесні), яка становить 9 - 10 рослин на 1 м рядка, допустимі 5 - 6 (нижня), 13 - 15 (верхня). Вперше доведено можливість сівби на кінцеву (задану) густоту (перед збиранням) безвисадкових насінників, що регулюється нормою висіву насіння. Удосконалено процеси формування густоти безвисадкових насінників після перезімівлі (навесні).
20. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові при вагітності і піометрі у собак
         Вивчено патогенез, критерії діагностики, лікування хворих та розглянуто питання профілактики набутої гемостазіопатії - синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (ДВЗ) у собак, який є ланкою патогенезу піометри, а також ускладнює перебіг післяопераційного періоду внаслідок лікування хворих тварин. Досліджено зміни системи гемостазу за умов фізіологічного перебігу вагітності сук, що якісно подібні до зрушень, виявлених у хворих на піометру невагітних і визначають стан нестійкого гомеостатичного балансу в організмі тварини. За результатами досліджень системи гемостазу в здорових собак одержано звужені нормативні величини гематологічних і гемостазіологічних показників, що характеризують фізіологічні константи та мають значення для діагностики синдрому ДВЗ. У разі порівняння зрушень системи гемостазу за умов вагітності, а також у випадку перебігу піометри та після оваріогістеректомії, проведеної з метою лікування тварин, встановлено їх якісну подібність. Проведено теоретичне обгрунтування спільності та подібності визначених зрушень гемостазу. Запропоновано та апробовано методи лікування тварин, хворих на гостру форму цього синдрому, а також методи профілактики його загострення.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua