От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Суспільно-політична і просвітницька діяльність Ісмаїла Муфтій-заде (1841 - 1917)
         Зроблено спробу комплексно вивчити життя та діяльність видатного просвітителя та громадського діяча І.Муфтій-заде, створити його цілісну та наукову біографію. Показано роль цієї видатної особистості в суспільних процесах, характерних для кримських татар кінця XIX - початку XX ст. Простежено формування роду І.Муфтій-заде, розкрито основні події з його життя та показано долю нащадків. Доведено прогресивність його роботи в органах земського самоврядування, у національній благодійній організації, політичних структурах різного рівня. Визначено місце І.Муфтій-заде в діяльності таврійської вченої архівної комісії та у розвитку національних навчальних закладів різного типу.
2. Управління підприємством в умовах інноваційної конкуренції
         Вивчено теоретико-методологічні та практичні підходи до формування системи управління підприємством за умов інноваційної конкуренції. Проаналізовано суть інноваційної конкуренції та інноваційної конкурентоспроможності підприємства. Визначено основні детермінанти останньої. Обгрунтовано напрями вдосконалення системи управління. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення у сфері інноваційної діяльності та розроблено основні напрями його вдосконалення. Оцінено інвестиційне забезпечення реалізації програм інноваційного розвитку, доведено доцільність використання єврооблігацій для фінансування інноваційних програм. Досліджено особливості розвитку міжнародного ринку єврооблігацій і проаналізовано специфіку випуску єврооблігацій підприємствами України. Обгрунтовано концептуальну модель організації випуску єврооблігацій. Розроблено теоретико-методологічні засади організаційного розвитку підприємства. Запропоновано механізм удосконалення системи управління цим розвитком й обгрунтовано концептуальні підходи до вдосконалення системи управління брендом.
3. Очищення газів від композиційних домішок
         Досліджено актуальну проблему очищення повітря системи вентиляції від композиційних домішок (КД). Розроблено й апробовано нову конструкцію установки, яка ефективно очищає повітря від КД мікроорганічного походження. Показано, що за умов застосування для очищення повітря від КД секції надвисокочастотної інактивації композиційних домішок (НВЧІМ) та фільтру з активованого вуглецевого матеріалу досягається ефективність не менше 99,9 %. Експериментально визначено залежності ефективності інактивації в НВЧІМ від коливальної потужності НВЧІМ, швидкості повітря та початкової концентрації КД. Встановлено ефективність очищення повітря за допомогою фільтра з активованого вуглецевого матеріалу. Виявлено, що ефективність уловлювання колонієтвірних одиниць складає 80 % частинок, не інактивованих в НВЧІМ.
4. Розробка та експериментальне обгрунтування критерія поширення втомної тріщини за параметром поточного розкриття її вістря
         Вивчено закономірності поширення втомної тріщини в металах. Розроблено метод визначення зусилля та поточного розкриття вістря втомної тріщини для проведення прямих вимірів її поточного розкриття, без інтерполяції результатів виміру на вістря втомної тріщини. Охарактеризовано циклічну тріщиностійкість матеріалу. Виявлено, що в процесі навантаження менше критичного ефективного інваріантного розмаху коефіцієнта інтенсивності напружень (КІН) спостережено інваріантність ефективних кінетичних діаграм втомного руйнування (КДВР) за додатніх асиметрій - кімнатної та низьких температур. Встановлено зв'язок між ефективним і номінальним розмахами КІН за різних додатніх асиметрій циклу на другій ділянці КДВР. Закономірність поширення втомної тріщини в металах за реальних умов експлуатації описано експериментально обгрунтованим критерієм росту, межі дійсності якого визначені критерієм присутності закриття тріщини.
5. Етіологічна експрес-діагностика лікарської хвороби за рівнем поглинення ультразвуку еритроцитами, навантаженими медикаментозним алергеном
         Вивчено особливості морфометричних показників еритроцитів (ЕР) та функціонального стану їх мембран у хворих на лікарську хворобу (ЛХ). Розроблено біофізичний метод специфічної експрес-діагностики ЛХ на підставі встановлення патогенетичної ролі ЕР. У хворих з гострими та латентними формами ЛХ виявлено підсилення неоднорідності популяцій циркулюючих ЕР з перевагою їх макроформ, зміни електричних характеристик, іонтранспортної функції еритроцитарних мембран, що свідчить про участь системи еритрону в механізмах розвитку ЛХ. Порушення мікров'язкості та інтегральної щільності мембран ЕР спостерігалось переважно в хворих з гострими проявами ЛХ, про що свідчили показники питомого опору та відносної провідності, а також зростання величини струму електромагнітного пробою в 1,2 рази. Встановлено залежність фізико-хімічних властивостей ЕР від типу проявів алергічної реакції в хворих на ЛХ і виду основного захворювання. Розроблено спосіб етіологічної експрес-діагностики ЛХ за рівнем поглинання ультразвуку ЕР крові пацієнтів, навантажених медикаментозним алергеном, сконструйовано установку для його здійснення. Чутливість способу становить 80 % за латентних форм ЛХ і 91,5 % - за гострих у разі значного скорочення часу одержання результатів (до 20 - 30 хвилин замість 5 - 6 годин за умов традиційних імунологічних тестів).
6. Ефективність вітректомії з лазеркоагуляцією та газовою тампонадою в лікуванні діабетичного макулярного набряку
         Визначено критерії неефективності лазеркоагуляції у разі діабетичного макулярного набряку (ДМН), найбільш значущими з яких є наявність вітреоретинальної тракції, епіретинальної мембрани, фовеального та дифузного макулярного набряків, а також помутніння середовищ ока будь-якого ступеня. Установлено, що застосування вітректомії у випадку ДМН дає змогу усунути вітреоретинальну тракцію, регресію макулярного набряку та процес проліферації. Уперше доведено, що сумісне використання вітректомії з лазеркоагуляцією, а також газовою тампонадою підвищує частоту повного розсмоктування набряку у ранньому післяопераційному періоді.
7. Ефективність специфічної та неспецифічної гіпосенсибілізації при полінозах у дітей
         Дисертація присвячена комплексній терапії сезонного алергійного риніту (САР) у дітей з включенням специфічної імунотерапії та поетапного застосування медикаментів в залежності від важкості захворювання. Ефективним методом лікування є специфічна імунотерапія, під впливом якої спостерігається не тільки покращення перебігу САР, але й імунологічна перебудова. Запропонований терапевтичний алгоритм забезпечує високу ефективність (86,2%) лікування. У 69,8% дітей у періоді загострення вдалося досягнути позитивних результатів, застосовуючи антигістамінні препарати нової генерації - лоратадин та азедастина гідрохлорид - місцево та перорально у вигляді монотерапії або в поєднанні з іншими препаратами. У пацієнтів з дуже вираженими або різнобічними симптомами необхідна комплексна терапія.
8. Засоби контролю рівня периферичної мікроциркуляції
         Удосконалено метод контролю рівня периферичної мікроциркуляції на певній довжині хвилі зондуючого випромінювання, що полягає в реєстрації відбитого світлового потоку оптико-електронними засобами "око-процесорного" типу, що, на відміну від аналогів, підвищує достовірність на 10 % під час контролювання стану периферичних судин. Вперше одержано математичні моделі контролю гемодинамічних показників на базі нечітких множин. Показано можливість їх використання для аналізу окремих органів шляхом обробки фотоплетизмографічної інформації. Вперше одержано еталони маски на базі застосування методу вейвлет-перетворення для виявлення рівня патологій периферичної мікроциркуляції, використання яких дозволяє підвищити достовірність результатів дослідження. Удосконалено оптико-електронні структури засобу контролю "око-процесорного" типу, які, на відміну від аналогів, підвищують інформативність обробки фотоплетизмографічної інформації.
9. Інформаційні засоби підвищення ефективності керування у біотехнічній гемодіалізній системі
         Розглянуто питання підвищення ефективності використання гемодіалізної системи, в контурі управління якої для досягнення цільової функції взаємодіють технічні та біологічні компоненти. Зазначено, що керуючим комплексом у контурі управління є апарат "штучна нирка", об'єктом керування - пацієнт, ланкою оптимізації у колі зворотного зв'язку - лікар-оператор. На підставі уточнення цільової функції, математичного та комп'ютерного моделювання ефективності управління у гемодіалізній системі розроблено алгоритм оптимізації процесу екстракорпоральної корекції гомеостазу за критерієм максимального видалення токсичних речовин.
10. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 2001 - 2100
11. Микрогенераторная информотерапия ночного энуреза
         В работе обобщены результаты обследования и лечения 63 больных по поводу ночного энуреза.
12. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 3401 - 3500
13. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 3301 - 3400
14. Некогерентні випромінювачі з просторово зосередженими керованими потоками діагностично-лікувального застосування
         Розглянуто питання утворення нових і удосконалення існуючих методів розробки та дослідження спеціалізованих некогерентних випромінювачів з керованими актинічними оптичними потоками для фотомедичних приладів і технологій. Здійснено комплексне вивчення теоретичних, алгоритмічних, конструктивних і технологічних аспектів розв'язку задач забезпечення медико-технічних режимів, формування характеристик потоків випромінення, стабільності функціонування та якості компонентів випромінювачів. З використанням нових принципів розроблено методи моделювання, комплексну експериментальну базу та банк даних для створення наукових засад раціонального проектування випромінювальних тіл класу інтегрованих теплових випромінювачів. Сформульовано принципи та умови вибору параметрів променистих потоків, удосконалено математичні моделі, аналітичні вирази та алгоритм для оптимізації компонентів основних класів фотомедичних випромінювачів. Уточнено теоретичні принципи на виявлених закономірностях формування просторового розподілу променистих потоків для розробки моделей випромінювачів з динамічним променеутворенням та ефективних методів внутрішнього та зовнішнього керування. Запропоновано методи та аналітичні вирази, а також новий спосіб регулювання і стабілізації для автоемісійних катодолюмінесцентних мікроелектронних систем нового класу безртутних нетеплових випромінювачів. Визначено параметри елементів, що забезпечують часову стабільність і спектрокорекцію. Обгрунтовано методику вибору конструктивно-теоретичних базисів. Наведено результати розробки випромінювачів широкого класу фотомедичних об'єктів, зокрема світлопровідних діагностико-лікувальних, фотополімеризаційних, термоформувальних та стерилізаційних стоматологічних приладів. З використанням розроблених теоретичних положень і математичних моделей здійснено їх медичне та технічне випробування та підтверджено суттєве поліпшення показників функціонування даних об'єктів.
15. Морфоцитохімічна та імунофенотипова характеристика гемобластозів у дітей 1984 - 1987 років народження
         Наведено результати досліджень морфоцитохімічних та імунофенотипових характеристик клітин патологічних клонів за різних нозологічних форм гемобластозів у дітей, що народилися у 1984 - 1987 рр., а також морфологічних, кількісних та імунофенотипових характеристик мононуклеарів периферичної крові у практично здорових дітей такого ж віку. У 405 дітей, хворих на гемобластози, встановлено цитологічні форми гемобластозів, морфоцитохімічні варіанти та імунофенотипові підваріанти гострих лейкозів згідно з загальноприйнятими у світі класифікаціями (ФАБ, EGIL, REAL, WHO). Під час виділення підваріантів гострих лейкозів у дітей було приділено увагу особливостям експресії (коекспресії або аберантної експресії) на бластних клітинах антигенних маркерів, сукупність яких характеризує відповідний імунофенотиповий підваріант гострого лейкозу. Морфоцитохімічні та імунофенотипові характеристики бластних клітин за гострих лейкозів у дітей даного періоду народження не відрізнялися від прийнятих для класифікації гострого лейкозу в дитячій популяції взагалі. Спостерігались поодинокі випадки коекспресії мієлоїдних антигенів на бластних клітинах за гострих лімфобластних лейкозів. За результатами досліджень онкогематологічних захворювань у дітей встановлено, що структура гемобластозів даних дітей у порівнянні з хворими дітьми інших років народження практично не змінилася, на відміну від співвідношень основних форм гострих лейкозів зі збільшенням відносної кількості випадків гострого мієлобластного лейкозу та T-лінійного гострого лімфобластного лейкозу, які характеризуються агресивним клінічним перебігом і несприятливим прогнозом.
16. Оптимізація еколого-гігієнічних умов рекреацій Криму
         Встановлено, що рекреаційні резерви традиційних курортів практично вичерпані, що вимагає розвитку більш екологічно придатних для цього нових перспективних курортних зон, таких як західні та південно-східні райони Чорноморського узбережжя, які за санітарно-гігієнічними критеріями віднесені до чистих регіонів. У зв'язку з бактеріальним забрудненням морських вод відзначено різке зростання захворюваності населення на гострі кишкові хвороби, що поряд з дефіцитом питної води загострює епідеміологічний стан курортів. На підставі результатів дослідження розроблено систему оціночних показників пляжів та критеріальну шкалу оцінки їх якості, які об'єктивно відображають санітарно-гігієнічний стан курортів та можуть розглядатися як інтегральний показник оцінки інфраструктури морських курортів, що існує. Зроблено висновок, що подальший розвиток санаторно-курортної сфери у Криму потребує вирішення проблем водопостачання та водовідведення, розробки та затвердження округів та зон санітарної охорони курортних ресурсів, розвитку курортної інфраструктури у перспективних курортних районах.
17. Основи психогігієнічного забезпечення гуманістично орієнтованої професійної підготовки студентів
: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 19.00.02 [Електронний ресурс] / Володимир Іванович Носков; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2002. — 30 с. — укp.
18. Особливості цистектомії за життєвими показаннями
         Вивчено клініко-анатомо-функціональні особливості сечовивідних шляхів у хворих з ускладненим перебігом раку сечового міхура, удосконалено життєві показання до проведення цистектомії. Проаналізовано результати комплексного обстеження та лікування 52-х хворих з тяжкими ускладненнями раку сечового міхура (профузною гематурією, мікроциститом, больовим синдромом), яким виконано цистектомію за життєвими показаннями з різними методами відведення сечі (уретерокутанеостомії - 1, уретеросигмоанастомозу - 23, уретероілеосигмоанастомозу - 7, операцію Майнц II - 16, ідеонеоцистопластику - 5). З'ясовано вплив симптоматики занедбаного раку сечового міхура на якість життя хворих, визначено особливості вимушеної цистектомії. Обгрунтовано доцільність проведення цистектомії за тяжких ускладнень раку сечового міхура. Наведено оцінку ефективності різних способів відведення сечі. Розроблено схему диспансерного спостереження за хворими, яким проведено цистектомію за життєвими показаннями. Встановлено критерії оцінки віддалених результатів цистектомії за життєвими показаннями.
19. Особливості обміну нейроамінокислот у хворих на гіпертензивну енцефалопатію
         На підставі даних комплексного клінічного, інструментального та біохімічного дослідження виявлено роль співвідношення збудливих і гальмівних нейроамінокислот у прогресуванні гіпертензивної енцефалопатії та формуванні неврологічних синдромів. Виявлено залежність основних біоелектричних ритмів від нейроамінокислотного співвідношення, яка полягає у зниженні потужностей швидкохвильових і підвищенні потужностей повільнохвильових ритмів з підвищенням коефіцієнта глутумат/ГАМК. Обгрунтовано та впроваджено до практики диференційоване призначення ноотропної терапії (пірацетаму, ноофену, гліциседу) залежно від клінічних, біоелектричних і біохімічних змін.
20. Піоціанін як антибактеріальний та імуногенний субстрат синьогнійної палички
         Розглянуто антибактеріальні та імуногенні властивості піоціаніну, розроблено імуногенний препарат для специфічної профілактики та імунотерапії у разі інфікування синьогнійною паличкою. Встановлено, що за антигенними властивостями піоціанін має універсальну відповідність до різних серо- та біоварів синьогнійної палички. Досліджено вплив антибіотикорезистентності на здатність синьогнійної палички до продукції піоціаніну. Визначено спектр антимікробних властивостей піоціаніну. Розроблено спосіб одержання імуногенної форми піоціаніну у вигляді натрієвої солі сульфоксифеназину, яка поєднує імуногенні й антибіотичні властивості. Доведено, що гіперімунні антисульфооксифеназинові сироватки виявляють виражені лікувально-профілактичні властивості за наявності генералізованої синьогнійної інфекції у білих мишей.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua