От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Кримська топоніміка та її відтворення засобами французької мови
[Електронний ресурс] / С.Г. Скороходько // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N19. — С. 77-80 — Библиогр.: 15 назв. — укp.
2. Ультрадобутки нетерових V-областей та їх теоретико-скрутові властивості
         Описано гратку лівих ідеалів ультрадобутку нетерових V-областей та будову максмальних ідеалів в ультрадобутку зліченої сім'ї нетерових V-областей. Знайдено формулу, яка задає континуальнопороджені максимальні ліві ідеали в ультрадобутку нетерових V-областей за допомогою злічених послідовностей максмальних ідеалів і ультрафільтрів над множиною натуральних чисел. Встановлено необхідні та достатні умови ізоморфності кільця ендоморфізмів ультрадобутку вільних модулів та ультрадобутку кілець ендоморфізмів цих модулів. Досліджено теоретико-скрутовий спектр ультрадобутку V-областей головних ідеалів.
3. Впровадження оздоровчих заходів у гімназії №1 м. Сум
         Розроблено комплекс оздоровчих заходів для дітей молодшого шкільного віку, впроваджений у гімназії №1 м. Сум. Оздоровчий комплекс позитивно вплинув на розвиток психофізіологічних показників.
4. Динаміка невербальної поведінки у хворих на невротичні розлади в процесі групової психотерапії
         Проведено обстеження 170 пацієнтів, хворих на неврастенію з тривожно-фобічними та соматоформними розладами. З'ясовано, що якісні та кількісні показники невербальної поведінки відрізнялися у всіх групах хворих. У процесі лікування методом групової психотерапії сталося уніфікування невербальної поведінки завдяки імітативним механізмам внутрішньої групової взаємодії. Дані зміни відбувалися разом із психотерапевтичною динамікою групового процесу. Встановлено, що параметри невербальної поведінки є об'єктивним критерієм оцінки ефективності групової психотерапії.
5. Експериментальне обгрунтування ретинопротекторних властивостей і клінічна ефективність інстенону в лікуванні ранньої сенільної макулодистрофії
         Експериментально на моделі дистрофії сітківки доведено, що комбінований антиішемічний і антигіпоксичний препарат "Інстенон" володіє ретинопротекторними властивостями: запобігає альтерації пігментного епітелію сітківки та фоторецепторів, зменшує ексудативну реакцію. Обгрунтовано доцільність і клінічно доведено ефективність призначення інстенону пацієнтам з ранньою сенільною макулодистрофією (СМД) і гостротою зору 0,8 і вище. Установлено, що призначення інстенону у комплексній терапії пацієнтам з ранньою СМД і гостротою зору 0,5 - 0,8 дає змогу вірогідно поліпшити функціональні та електрофізіологічні показники органа зору, а також досягти збільшення об'ємних показників хоріоідального кровообігу, стабілізації еласто-тонічних властивостей судин і поліпшення гемоциркуляції в цієї категорії хворих.
6. Експериментально-клінічне обгрунтування використання ацетонвмісних та етанолвмісних адгезивних систем при реставраціях зубів у різних вікових групах
         Обгрунтовано доцільність використання ацетонвмісних адгезивних систем у процесі реставрації уражених карієсом зубів у пацієнтів віком до 25 років та 26 - 30 років залежно від структурно-функціональної резистетності твердих тканин зуба. Встановлено, що реставрацію зубів у пацієнтів 41 - 50 та більше 50 років доцільно виконувати з використанням етанолвмісних адгезивних систем. Доведено, що для осіб віком 31 - 40 років вид адгезивної системи (етанол- або ацетонвмісна) не впливає на якість адгезії.
7. Зв'язок стану hla-системи лімфоцитів з частотою виникнення застудних захворювань у борців
          Наведено результати вивчення стану HLA-системи лімфоцитів у борців та зроблено висновок про існування зв'язку захворюваності спортсменів з генетичним станом В-лімфоцитів.
8. Застосування краніоцеребральної гіпотермії у комплексному лікуванні ранніх гестозів (блювання) вагітних
         Проведено обстеження та лікування 120 вагітних із ранніми гестозами в термінах 5-14 тижнів. Доведено ефективність немедикаментозного холодового впливу при лікуванні даного виду акушерської патології. Розроблено та застосовано при лікуванні вагітних із ранніми гестозами (блюванням) немедикаментозний метод лікування з використанням поверхневої краніоцеребральної гіпотермії. Проведено аналіз 120 обмінних карт вагітності.На підставі проведених досліджень встановлено, що краніоцеребральна гіпотермія сприяє нормалізації кислотно-лужної рівноваги, газового складу крові. Отримано дані про динаміку клінічної картини захворювання в процесі лікування.
9. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 2001 - 2100
10. Зовнішні нориці дванадцятипалої кишки: діагностика та лікування
: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 [Електронний ресурс] / Володимир Васильович Кучерук; АМН України; Інститут хірургії та трансплантології. — К., 2006. — 20 с. — укp.
11. Імунологічні аспекти профілактики передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності
         Висвітлено питання профілактики передчасного розриву плодових оболонок у разі недоношеної вагітності (ПРПО). Одним з патогенетичних ланцюгів виникнення ПРПО є порушення компенсаторно-пристосувальних механізмів у системі "мати - плід". Вивчено стан системного імунітету у жінок з передчасним розривом плодових оболонок та функцію локальної імуносупресії в оболонках, що розірвались передчасно. Встановлено активацію системи імунітету у клітинній та гуморальній його ланках і в неспецифічній ефекторній системі протиінфекційного захисту у зазначеної категорії вагітних. Відзначено зниження локальної імуносупресії в оболонках, що розірвались передчасно, на відміну від отриманих під час фізіологічних пологів. З метою профілактики передчасного розриву плодових оболонок у випадку недоношеної вагітності у жінок групи ризику виникнення відміченого патологічного стану запропоновано метод імунізації лімфоцитами чоловіка. За допомогою зазначеного методу нормалізується стан системного імунітету, знижується частота ПРПО при недоношеній вагітності, частота передчасних пологів у загальній популяції та суттєво покращується перебіг пологів, післяпологового періоду, стан новонароджених у відзначеної категорії жінок.
12. Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму
         Вивчено вікову динаміку та статеві особливості показників аеробної та анаеробної лактатної продуктивності молоді в період з 18-ти до 22-х років та зроблено висновок щодо необхідності підвищення рівня аеробної та анаеробної лактатної продуктивності. За результатами досліджень впливу різних режимів бігових тренувань на показники аеробної та анаеробної лактатної продуктивності, біоелектричної активності серця, артеріального тиску та зовнішнього дихання встановлено, що їх ефективність залежить від величини внутрішнього об'єму та режиму енергозабезпечення навантажень, методу тренувань і періодичності занять. Запропоновано новий методичний підхід до визначення оптимального діапазону внутрішнього об'єму бігових навантажень з урахуванням рівня аеробних можливостей організму. Встановлено статеві особливості корекції аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму залежно від режиму бігових навантажень. Виявлено переваги тренувань у змішаному режимі енергозабезпечення у порівнянні з тренуванням в аеробному режимі.
13. Мозкова система позитивного емоційного підкріплення та її місце в механізмах набутих мотивацій (експериментальне дослідження)
: Автореф. дис... д- ра біол. наук: 03.00.13 [Електронний ресурс] / С.М. Гарбузова; НАН України, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 1999. — 32 с. — укp.
14. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 3201 - 3300
15. Наслідки шигельозів залежно від методів лікування та соматотипів хворих
         Вивчено наслідки гострих шигельозів Флекснера та Зонне залежно від етіотропної терапії хвороби. Досліджено залежності між соматотипом людини та ймовірністю виникнення гострих шигельозів, а також їх наслідками. Відображено залежність ризику виникнення хвороби від певних соматотипів чоловіків і жінок, а також зв'язок між соматотипом хворого та ймовірністю виникненя несприятливих наслідків шигельозу або одужанням у різні терміни. Доведено, що застосування ніфуроксазиду або інтетриксу прискорює зникнення проявів гострих шигельозів, скорочує термін лікування та суттєво знижує ризик виникнення повторного бактеріовиділення, дисбактеріозу кишечнику та інших несприятливих наслідків хвороби у різні строки.
16. Науково-інформаційні аспекти створення проблемно-орієнтованої автоматизованоі ББД "Хвороба Альцгеймера"
         Обгрунтовано необхідність інформаційного забезпечення розв'язання однієї з найактуальніших проблем сучасної медицини і біології - хвороби Альцгеймера і створення на цій основі проблемно-орієнтованої бібліографічної бази даних (ББД). Розглянуто питання технічного та програмного забезпечення ББД, її інформаційну базу. Особливу увагу приділено розробленню структурного дерева БД, яке дає змогу здійснювати високоефективний пошук (тематичний, предметний, за автором, датою видання тощо).
17. Оптимізація бактеріологічної діагностики лактаційних маститів
         Дисертацію присвячено розробці прискореного способу бактеріологічної діагностики лактаційних маститів стафілококової етіології. Цей спосіб базується на використанні низькотемпературної обробки живильних середовищ, яка супроводжується утворенням свіжоталої води та її стимулюючою дією на розмноження мікроорганізмів. При цьому способі досягнуто скорочення термінів ідентифікації стафілококів та визначення їх чутливості до антибіотиків до 21-27 години (в 2,6-3,7 рази в порівнянні з класичним методом). Застосування цього способу дозволяє в короткий час правильно визначити етіологічний діагноз та точно вибрати антимікробні препарати для лікування хворих на лактаційні мастити, що приводить до скорочення строків перебування хворих у стаціонарі, зменшенню ускладнень та рецидивів.
18. Ортопедичне відновлення зубів, зруйнованих нижче рівня ясен, куксовими штифтовими вкладками з біоінертним покриттям
         Розроблено метод відновлення зубів, зруйнованих нижче рівня ясен. Запропоновано використання штифтової куксової вкладки, що має конструктивні особливості та захисне біоінертне фторопластове покриття, що дає змогу підвищити міцність системи "куксова штифтова вкладка - зуб" в 1,4 - 1,5 рази, ніж за умов застосування куксових штифтових вкладок зі звичайним опорним елементом. Проведено електрохімічні, біохімічні та імунологічні дослідження впливу матеріалу куксових штифтових вкладок з кобальто-хромового сплаву з фторопластовим покриттям з метою відновлення зубів, зруйнованих нижче рівня ясен, що дає змогу виключити явища гальванізму в порожнині рота, запальні явища в тканинах крайового пародонту, сприяє збереженню цілісності зубо-щелепної системи у хворих з даним видом патології та значно покращує якість ортопедичного лікування.
19. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 4601 - 4700
20. Перебіг гломерулонефриту в умовах цитомегаловірусної інфекції
         Розглянуто особливості перебігу різних форм гломерулонефриту за умов цитомегаловірусної інфекції. Обстежено 112 хворих на різні форми гломерулонефриту. Встановлено, що більшість хворих на гломерулонефрит інфіковано цитомегаловірусом (ЦМВ), особливо пацієнти з нефротичною формою хронічного гломерулонефриту (ГН). На підставі поглибленого вивчення даних клініко-лабораторних та імунологічних показників виявлено: в інфікованих хворих гломерулонефрит набуває набагато важчого перебігу, що проявляється у більш виражених набряковому синдромі, протеїнурії, гематурії та дисбалансі системи імунітету. Імунологічні зміни у хворих на ГН за умов ЦМВІ характеризувались пригніченням Т-супресорів, активності комплементу та системи фагоцитозу. Визначено, що у хворих на гострий ГН, інфікованих ЦМВ, хронізація процесу відбувається у 100% випадків, тоді як у неінфікованих - значно рідше. Запропоновано включати у комплекс обов'язкових досліджень у разі ГН вірусологічні тести на ЦМВ.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua