От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Козаччина
2. Контрольні питання
1. Інформатика - Етапи підготовки задач до розв’язування їх на комп’ютерах 2 2. Основи екології - Комплексна програма України про поводження з радіоактивними відходами 3 3. Ціноутворення - Залежність стратегії маркетингу від стану життєвого циклу товару 5 Література 7
3. Питання по РПС
1. Економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів України 3 2. Молочне виробництво ВАТ "Галактон" 4 Література 5 1. Кочан Е.П. Размещение производственных сил на Украине К. 1998. 2. Сегодня "ГАЛАКТОН" - лидер молочной промышленности Украины.// Стаття з сторінки Інетрент - http://flint.kiev.ua:8039/company/main.shtml 3. "Контракти" з'ясовують, чому саме переробка молока приваблює iнвесторiв. // 4. Український діловий тижневик “Галицькі Контракти”, №36, вересень 2000 5. Проблеми економічного розвитку регіонів України. К:Український незалежний центр політичних досліджень, 2001
4. Контрольна з права
1. Підготовка справи до судового розгляду, як обов'язкова стадія цивільного процесу: мета, значення, зміст. 2. Процесуальні дії судді по підготовці справи. 3. Процесуальна діяльність осіб, які беруть участь у справі в стадії підготовки справи до судового розгляду. 4. Призначення цивільної справи до розгляду. 5. Виклики до суду інші повідомлення суду. Зміст повістки про виклик до суду і порядок її вручення. Література.
5. Контрольна з соціальної екології
1. Вияснення соціального характеру екологічної проблеми 3 2. Теорія Мальтуса 5 3. Екологічні поради екології 7 Література 9
6. Контрольна з економіки
1. Поняття “відкрита економіка”. Критерії відкритості. Основні показники 2. Інвестиційний клімат Задачі
7. Контрольна з маркетингу
1. Розкрити сутність бізнес-плану та теоретичні основи відповідного розділу 3 Задача №1 11 Задача №2 13 Список літератури 15
8. Контрольна робота з дисципліни: Маркетинг
1. Розкрити сутність бізнес-плану та теоретичні основи відповідного розділу 3 Задача №1 11 Задача №2 15 Список літератури 17
9. Контрольна з економіки
1. Оцінка вартості грошей з урахуванням фактора часу 1-3 16. Бізнес-план інвестиційного проекту 4-5 Задачі. 1. Обчислити майбутню вартість вкладу через 15 місяців за складними процентами, якщо початкова вартість вкладу 3000 грн., відсоткова ставка – 15% у квартал.... 5-10
10. Контрольна з маркетингу в готельномі бізнесі
1. Методика оцінки конкурентної позиції підприємства. 1 2. Стан і розвиток конкуренції в готельному бізнесі м. Києва. 3 Список використаної літератури. 6
11. Контрольна з інформатики
Назвіть основні складові обчислювальної системи комп’ютера. 1 Що таке операційна система і яке її призначення. 1 Пам’ять ЕОМ, її види і їх призначення. 2 Як підготувати нову дискету до роботи 2 Які є одиниці вимірювання великих обсягів інформації 2 У чому полягає суть магістрально – модульного принципу будови комп’ютера. 2 Основні дії які можна виконувати за допомогою текстового редактора WORD. 3 Як переглянути розташування тексту на сторінці. 3 Як зберегти документ в свої папці. 3 Основні дії які можна виконувати за допомогою табличного процесора Excel 3 Що таке комп’ютерний вірус? Перелічите засоби попередження зараження. 3 Назвати основні технічні характеристики комп’ютера 4
12. КОНТРОЛЬНА РОБОТА БЖД
ЕЛЕКТРОНА ПОБУТОВА ТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОЧАЙНИКИ, СТІРАЛЬНІ МАШИНИ, ТЕЛЕВІЗОРИ, МІКРОХВИЛЬОВІ ПЕЧІ ЛІТЕРАТУРА
13. Місцеві вибори
Вступ 3 1. Конституційне регулювання виборів як форми прямої демократії 5 2. Місцеві вибори в Україні 11 3. Абсентеїзм 27 Висновки 29 Література 30
14. Міжнародна торгівля
1. Основні ціноутворюючі фактори зовнішньої торгівлі. Системи та види світових цін 2 2. Зміст зовнішньоекономічної політики сучасної держави, основні види зовнішньоекномічних стратегій (стимулююча експорт, імпортозаміщуюча) 7 Література 17
15. Ремонт поршня.
Ремонт поршня.
16. промислові підприємства
1. Основні поняття та завдання із стандартизації та сертифікації продукції 3 2. Перспективи розвитку міськелектротранспорту 6 Література 11
17. Фінанси
План Розкрити поняття регіональних фінансів, проблеми їх розбудови 3 Практична частина 9 Список використаної літератури 18
18. Товарные биржи
Содержание Введение 3 1. Товарные биржи: понятие и суть 6 1.1. Формирование товарных рынков как условия деятельности товарных бирж 13 1.2. Биржевой товар 14 1.3. Учасники биржевых торгов 17 2. Механизм функционирования товарной биржи 24 2.1. Биржевые сделки 26 2.2. Расчеты в биржевых сделках 31 2.3. Техника проведения торгов 35 2.4. Место брокерской фирмы в биржевой деятельности 40 3. Место товарных бирж в современной международной торговле. Перспективы и тенденции их развития. 44 Заключение 50 Список литературы 52
19. Контрольна з бухобліку
n/a
20. Контрольна робота з інформтики
n/a

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua