От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Авторефераты диссертаций по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту

Название

Облік в ресторанному господарстві: організація і методика

Облік в ресторанному господарстві: організація і методика: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / Н.В. Смірнова; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.
ОписаниеОблік в ресторанному господарстві: організація і методика: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / Н.В. Смірнова; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp. Теоретично обгрунтовано методологічні засади та розроблено варіативні методики обліку з урахуванням організаційної та технологічної специфіки діяльності підприємств і підрозділів ресторанного господарства різного типу. Уточнено типізацію підприємств галузі з метою розробки методології формування фінансових результатів. Досліджено умови функціонування ресторанного господарства та визначено їх вплив на побудову системи обліку. Доведено, що побудова обліку для некомерційного ресторанного господарства обумовлена наявністю та співвідношенням функцій харчування: технологічно-обслуговуючої, виробничо-обслуговуючої та соціально-обслуговуючої. З метою розробки методичного забезпечення обліку діяльності підрозділів харчування у бюджетній сфері виокремлено наступні організаційні засади їх фінансування: виключно за рахунок бюджету, змішаний варіант (за рахунок бюджету та власних надходжень), передача структурного підрозділу на умовах оренди.
Добавлено2008-09-22 13:06:18

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Облік в ресторанному господарстві: організація і методика

Заказать новый реферат на тему «Облік в ресторанному господарстві: організація і методика»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua