От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Регулювання інноваційного розвитку регіону

Регулювання інноваційного розвитку регіону : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / В.А. Вакалюк; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 20 с. — укp.
Описание         Наведено теоретичне обгрунтування сутності та складових інноваційного процесу та розроблено методичні та практичні рекомендації щодо формування концепції інноваційного розвитку регіону. Розкрито механізм створення та поширення нововведень з визначенням його складових. Здійснено моніторинг та аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств Житомирської області та виділено тенденції спільні з загальнодержавним інноваційним розвитком. Запропоновано методичні рекомендації щодо аналізу стану та прогноз розвитку галузей промисловості за умов інноваційно-активної політики, що дає змогу визначити додаткову зміну ВВП залежно від рівня інноваційної активності підприємств регіону. Побудовано пргнозну модель, яка характеризує можливість зміни якості виробничо-технологічної бази області. Сформовано специфічні умови, необхідні для реалізації моделі інноваційної активності підприємств регіону. Доведено, що пріоритетним для регіону є застосування ресурсно-наукомісткої стратегії розвитку. Визначено механізми вибору варіантів її реалізації й ресурсне обгрунтування, що враховує ймовірні ризики від впровадження моделі в середньостроковому періоді.
Добавлено2008-08-14 23:23:16

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Регулювання інноваційного розвитку регіону

Заказать новый реферат на тему «Регулювання інноваційного розвитку регіону»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua