От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
21. Досудове розсл дування
Вступ 3 1. Поняття та загальна характеристика досудового розслідування 5 1.1. Методика досудового слідства 5 1.2. Напрямки досудового розслідування 9 2. Окремі питання досудового розслідування 12 2.1. Дізнання як форма досудового розслідування 12 2.2. Слідчі дії 14 Висновок 24 Література 25
42. контрольна з мгк
1. Економічний зміст МГК 3 2. Основні форми та методи проведення зовнішньої торгівлі суб’єктами ЗЕД. 5 3. Особливості морських, залізничних, автомобільних і повітряних перевезень. 9 4. Основні види податків, запровадженні для суб’єктів ЗЕД в Україні. 15 5. Методи оцінювання виробничо-господарської діяльності ЗЕД. 17 Список використаних джерел: 19
63. формування прибутку від основного виду діяльності
формування прибутку від основного виду діяльності
84. _основи екології
Вступ 3 1. Джерела електромагнітних полів (ЕМП), їх характеристики, дія на організм людини 4 2. Нормування ЕМП, їх контроль 7 Висновок 12 3. Задача 1 13 4. Задача 2 16 Література 18
105. Сутність екологічних зв’язків
Вступ 3 1. Сутність екологічних зв’язків 5 2. Поняття екологічних факторів 6 3. Зв’язки екологічних факторів з організмами та екологічними явищами 8 Висновки 11 Література 14
126. Досвід роботи передових дошкільних працівників
Досвід роботи передових дошкільних працівників
147. “Право власності як основний інститут цивільного законодавства
Цивільне право
168. Економічний контроль
Економічний контроль
189. Суть та напрямки продуктивних сил в економічному прогресі
Вступ. 2 Суть та напрямки продуктивних сил в економічному прогресі. 3 Економічий прогрес та його рушійні сили. 9 Основні критерії економічного прогресу. 16 Висновок 26
210. Страхування
План 1. Договір страхування та страховий поліс. Вимоги до нього 3 2. Види страхових премій 5 3. Ризики стихійних явищ 7 Література 10
231. Страхування
1. Принципи першопричини. Зміст, особливості реалізації 3 2. Зміст, призначення і особливості застосування таблиць смертності 5 3. Ризики підприємницької діяльності 9 Література 15
252. БОДЯНСЬКИЙ ОСИП
БОДЯНСЬКИЙ ОСИП
273. Прибутки і витрати держави
Прибутки і витрати держави
294. Залікові питання з предмету “Бухгалтерський облік і фінансування”
1. Облік довгострокових зобов’язань 3 2. Облік реалізації продукції 3 3. Облік доходів і результатів діяльності 4 4. Облік капітальних інвестицій 4 5. Складові власного капіталу. Облік власного капіталу 4 6. Організація синтетичного і аналітичного обліку забезпеченості зобов’язань 5 6. Мета і зміст управлінського обліку 5 8. Методи обліку витрат 6 9. Облік витрат за елементами 6 10. Облік допоміжних виробництв, його особливості 7 11. Облік загально виробничих та адміністративних витрат та порядок їх розподілу 7 12. Облік в допоміжних виробництвах 7 13. Облік в переробних підприємствах 8 14. Порядок визначення фактичної собівартості продукції переробних підприємств 8 15. Особливості обліку в приватних підприємствах (акціонерних товариствах, товариствах з обмеженою відповідальністю та ін.) 8 16. Особливості обліку в кооперативах 8 17. Зміст та види звітності, порядок складання та терміни здачі бухгалтерської звітності в умовах ринку 9 18. Бухгалтерська звітність підприємств з різними формами власності 9 Література 11
315. Страхування
План 1. Принцип першопричини. Зміст, особливості реалізації 3 2. Склад, призначення і особливості застосування таблиць смертності 4 3. Ризики підприємницької діяльності. Склад та зміст 9 Література 13
336. 1. Менеджери фірми не в силах зробити будь-що, якщо товар вступив у фазу спаду. Прокоментувати цю заяву
1. Менеджери фірми не в силах зробити будь-що, якщо товар вступив у фазу спаду. Прокоментувати цю заяву
357. Громадо-основна форма господарства первісної епохи
Громадо-основна форма господарства первісної епохи. 2 Монетаризм, меркантилізм. Політика торговельного балансу та протекціоналізм, як результат розвитку економіки. 6 Список літератури 15
378. Контрольна з фінансів
1. Дати характеристику кейнсіанської антициклічної теорії 3 2. Роль фінансів у підвищенні життєвого рівня населення 7 Література 12
399. ПРАКСЕОЛОГИЯ
1. Волевая и сознательная деятельность человека. 3 2. Суть праксеология 4 3. Различия между поведением животного и человека 6 Список использованной литературы 9
420. Критерії, які визначають економічну безпеку країн, що розвиваються
Критерії, які визначають економічну безпеку країн, що розвиваються

Ссылки 21 - 40 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua