От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Прагматизм фіскального регулювання процесів формування місцевих бюджетів

Прагматизм фіскального регулювання процесів формування місцевих бюджетів : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / М.М. Тріпак; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2005. — 20 с. — укp.
Описание         Досліджено теоретико-методологічні та практичні елементи фіскального регулювання дохідної бази місцевих бюджетів. Проаналізовано шляхи удосконалення формування за сучасних умов України. Визначено, що вірно сформована дохідна база місцевих бюджетів є одним з головних чинників економічного розвитку окремої території, а також держави у цілому. Узагальнено існуючі підходи та результати досліджень з даної проблематики. Виявлено недостатньо з'ясовані аспекти. Розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо оптимізації та вдосконалення системи формування дохідної бази місцевих бюджетів. Розроблено та запропоновано універсальну економіко-математичну модель вибору найбільш прагматичного варіанту оптимізації системи акумуляції коштів до бюджетів усіх рівнів, що дозволяє більш чітко виділити аспекти реформування податкової політики. Розроблено та запропоновано механізм фіскального регулювання дохідної частини бюджетів за допомогою створення Фонду фінансової підтримки адміністративно-територіальних формувань, який може стати гарантом проведення ефективного горизонтального бюджетного регулювання у системі міжбюджетних відносин.
Добавлено2008-08-15 14:56:05

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Прагматизм фіскального регулювання процесів формування місцевих бюджетів

Заказать новый реферат на тему «Прагматизм фіскального регулювання процесів формування місцевих бюджетів»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua