От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Економічні взаємовідносини бурякосійних господарств з цукровими заводами

Економічні взаємовідносини бурякосійних господарств з цукровими заводами : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Б.В. Курган; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2005. — 20 с.: рис., табл. — укp.
Описание         Досліджено питання суті економічних взаємовідносин бурякосійних господарств з цукровими заводами. Систематизовано чинники цих відносин з урахуванням макро- та мікроекономічних факторів їх формування. Визначено перспективи розвитку бурякоцукрового виробництва та розміри оптимальної сировинної зони цукрових заводів регіону з використанням запропонованої методики визначення пріоритетних районів виробництва даної сировини. Обгрунтовано механізм формування та розвитку економічних відносин на підставі розподілу грошової виручки від реалізації цукру. Наведено пропозиції щодо перенесення строків збирання цукрових буряків на більш пізній час з метою збільшення маси коренів. Розраховано нормативну собівартість 1 т даних буряків як мінімального рівня ціни цукросировини. Розкрито суть поняття "економічні взаємовідносини" як взаємодії господарюючих суб'єктів за конкретних умов певного стану розвитку економіки країни. Систематизовано договірні зобов'язання та здійснено рекомендації щодо удосконалення умов договорів між виробниками та переробниками цукросировини у період реформування аграрного сектору економіки. Уперше на регіональному рівні запропоновано схему регулювання бурякоцукрового підкомплексу.
Добавлено2008-08-15 00:45:51

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Економічні взаємовідносини бурякосійних господарств з цукровими заводами

Заказать новый реферат на тему «Економічні взаємовідносини бурякосійних господарств з цукровими заводами»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua