От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре

Название

Зовнішньополітична стратегія США та РФ щодо КНР

Зовнішньополітична стратегія США та РФ щодо КНР : автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 / О.В. Шевчук; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2009. — 33 с. — укp.
Описание         Розроблено й обгрунтовано концепцію багатовимірної системи, яка дозволяє проводити аналіз динаміки та спадковості щодо зовнішньополітичних стратегій держав, виявляти їх спільні та відмінні риси. Визначено співвідношення ідеологічної та геополітичної складової американської та радянської/російської зовнішньої політики щодо КНР у період біополярності та постбіополярності. Виокремлено та проаналізовано фактори, що визначили на межі ХХ - ХХІ ст. модернізацію зовнінішньополітичної стратегії США та РФ на глобальному та регіональному рівнях. Доведено збереження основних параметрів політики американських адміністрацій щодо КРН. Констатовано, що динамічний розвиток політико-економічного потенціалу КНР є викликом щодо зовнішньополітичних регіональних орієнтацій як США, так і РФ, що зближує їх у прагненні "стримування" Китаю завдяки долученню його до участі в діяльності різноманітних дво- та багатосторонніх інституцій політичного й економічного характеру.
Добавлено2010-05-07 01:33:26

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Зовнішньополітична стратегія США та РФ щодо КНР

Заказать новый реферат на тему «Зовнішньополітична стратегія США та РФ щодо КНР»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua