От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Стратегія економічного розвитку курортно-рекреаційної сфери

Стратегія економічного розвитку курортно-рекреаційної сфери : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.03 / С.Ю. Цьохла; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 36 с. — укp.
Описание         Виявлено передумови, проблеми та тенденції розвитку курортно-рекреаційної сфери України та її підприємств, з урахуванням яких обгрунтовано напрями вдосконалення галузевої діяльності та сформовано стратегію їх економічного розвитку. Розкрито суть, зміст курортно-рекреаційної діяльності, обгрунтовано економічні складові її розвитку. Виявлено особливості трансформаційних процесів у курортно-рекреаційній сфері, наявних за умов реформування відносин власності та розвитку підприємництва в галузі. Розроблено методичні підходи до індикативного оцінювання функціонування галузевих підприємств. Проведено моніторинг господарської діяльності курортів, установлено тенденції розвитку курортно-рекреаційної сфери України. Встановлено конкурентні переваги вітчизняних курортів на міжнародному ринку послуг. Запропоновано диференціацію регіонів для спеціалізації курортів і розвитку видів послуг для відповідних споживачів. Проведено рейтингову систематизацію оздоровниць за якістю обслуговування. Розроблено економетричні моделі рівня якості послуг за курортними регіонами. Обгрунтовано напрями вдосконалення діяльності та цільового розвитку курортно-рекреаційної сфери. Розроблено економіко-математичну модель оцінювання впливу даної сфери на формування доходів держави. Спрогнозовано економічний розвиток курортів для використання в економічній політиці.
Добавлено2010-05-06 04:47:06

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Стратегія економічного розвитку курортно-рекреаційної сфери

Заказать новый реферат на тему «Стратегія економічного розвитку курортно-рекреаційної сфери»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua