От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Моделі та стратегії забезпечення ефективності міжнародних перевезень пасажирів

Моделі та стратегії забезпечення ефективності міжнародних перевезень пасажирів : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Л.М. Волинець; Нац. трансп. ун-т. — К., 2009. — 20 с. — укp.
Описание         Досліджено питання забезпечення ефективності міжнародних перевезень пасажирів. Розроблено та реалізовано на практиці моделі, стратегії та механізм, які дозволяють установити наявність прямих і зворотних зв'язків між рівнями дослідженої соціально-економічної системи, для врахування їх під час розробки альтернатив діяльності автотранспортних підприємств. Проаналізовано діючу соціально-економічну систему та показано наявність завдань на рівнях - державному, галузевому і підприємства. Вивчено транспортну галузь, зокрема міжнародні перевезення пасажирів з використанням системного підходу, на базі якого сформовано систему альтернатив забезпечення ефективності даних перевезень, які передбачають застосування заходів, що найбільшою мірою відповідають умовам підвищення рівня рентабельності та зниження собівартості. Розроблені моделі та систему вибору оптимальних альтернатив діяльності даних підприємств доведено до рівня обчислювальних і організаційних процедур, їх можна реалізовувати у кожному автотранспортному підприємстві незалежно від форми власності та відомчої належності. Використання результатів дослідження дозволяє обгрунтувати альтернативи діяльності підприємства, з'ясувати основні чинники впливу на міжнародні перевезення пасажирів, моделювати результати діяльності автотранспортного підприємства за певних альтернатив та вибирати оптимальну.
Добавлено2010-05-06 04:44:44

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Моделі та стратегії забезпечення ефективності міжнародних перевезень пасажирів

Заказать новый реферат на тему «Моделі та стратегії забезпечення ефективності міжнародних перевезень пасажирів»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua