От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Інтенсифікація свинарства на основі індустріального розвитку галузі

Інтенсифікація свинарства на основі індустріального розвитку галузі : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Б.В. Данилів; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2009. — 20 с. — укp.
Описание         Узагальнено теоретичні положення процесів інтенсифікації та індустріального розвитку сільського господарства. Розкрито суть, об'єктивну необхідність і економічні умови інтенсифікації свинарства, найважливішим напрямком якої є переведення галузі на індустріальну основу за рахунок впровадження у виробництво інноваційних розробок і перебудови його за типом великої машинної індустрії. Розроблено пропозиції щодо організації спеціалізованого великотоварного виробництва свинини шляхом включення у виробничий процес ферм великої рогатої худоби, що не експлуатуються, проведення їх реконструкції та переобладнання під свинарники-відгодівельники з оснащенням засобами механізації, а також створення цілісної системи ведення галузі, яка базується на вирощуванні поросят на високотехнологічному товарному репродукторі з наступною відгодівлею молодняку на реконструйованих тваринницьких фермах з використанням ресурсоощадної технології.
Добавлено2010-05-06 04:44:04

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Інтенсифікація свинарства на основі індустріального розвитку галузі

Заказать новый реферат на тему «Інтенсифікація свинарства на основі індустріального розвитку галузі»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua