От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Фотолюмінесценція у видимій області спектра плівок нанокристалічного кремнію, одержаних імпульсним лазерним осадженням

Фотолюмінесценція у видимій області спектра плівок нанокристалічного кремнію, одержаних імпульсним лазерним осадженням : Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.04.07 / Е.Г. Манойлов; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2005. — 20 с. — укp.
Описание         З'ясовано природу фотолюмінесценції (ФЛ) у видимій області спектра за кімнатної температури плівок нанокристалічного кремнію (ne-Si), одержаних імпульсним лазерним осадженням (ІЛО). Досліджено умови та розроблено способи формування з прямого та зворотного, високо- та низькоенергетичного потоків частинок ерозійного факелу ne-Si плівок з видимою ФЛ. Встановлено взаємозв'язки між спектрами ФЛ з часовим розділенням, структурними властивостями, спектрами електронних станів плівок. Показано, що природа видимої ФЛ даних плівок визначається ефектами розмірного квантування та діелектричного підсилення. Виявлено переважний механізм випромінювання (анігіляцію екситонів в Si НК). Встановлено, що інтенсивність ФЛ, її спектр поглинання та часи релаксації визначаються не лише параметрами випромінювального каналу рекомбінації, а в значній мірі ступенем пригнічення безвипромінювального каналу рекомбінації шляхом насичення обірваних зв'язків кремнію. З'ясовано механізм підвищення фотолюмінесцентних властивостей плівок під час легування золотом. Сформовано гетеропереходи нано-/монокристалічний кремній з фоточутливими та електролюмінесцентними властивостями. Запропоновано технологію формування емітерів електронів холодних катодів на основні наноструктурованого кремнію.
Добавлено2008-10-16 05:36:08

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Фотолюмінесценція у видимій області спектра плівок нанокристалічного кремнію, одержаних імпульсним лазерним осадженням

Заказать новый реферат на тему «Фотолюмінесценція у видимій області спектра плівок нанокристалічного кремнію, одержаних імпульсним лазерним осадженням»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua