От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Особливості становлення антиоксидантного захисту та вплив мікотоксинів на організм птиці в онтогенезі

Особливості становлення антиоксидантного захисту та вплив мікотоксинів на організм птиці в онтогенезі : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / С.О. Шаповалов; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — укp.
Описание         Виконано порівняльне вивчення динаміки активності антиоксидантних ферментів в ембріогенезі різних видів сільськогосподарської птиці, а також вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і жиророзчинних вітамінів. Установлено, що токсини, які вивчалися, є активаторами перекисних процесів. Виявлено кореляційний зв'язок у разі мітотоксикозу в курей між рівнем продуктів ПОЛ в організмі птиці та активністю антиоксидантних ферментів і вмістом вітамінів A, E, C та каротиноїдів. Розроблено методику оцінки антиоксидантних властивостей різних форм вітамінів A, E, каротиноїдів, мікроелементів та дослідження процесів ПОЛ за дії Т-2 токсину за умов in vitro на клітинах ембріонального мозку курей. Визначено мінімальну концентрацію цього токсину, за якої активуються процеси ліпопероксидації. Уперше одержано дані, які висвітлюють одночасно інтенсивність ПОЛ і показники антиоксидантної системи крові курей у динаміці аліментарного мікотоксикозу. Установлено спроможність вітамінів E, C та селену за їх підвищених доз на фоні Т-2 токсикозу курей запобігати активації ПОЛ і виявлено різну біологічну активність щодо окремих ланок антиоксидантної системи крові та інших тканин. Виявлено, що за допомогою мікроелементарних композицій - препарату "Біотам" як профілактичного засобу та за умов розвитку Т-2 токсикозу значною мірою підвищується антиоксидантний статус організму птиці, стабілізується стан клітинних мембран. Відзначено, що використання пробіотиків у разі цієї патології сприяє значному поліпшенню біохімічних показників організму курей.
Добавлено2008-10-27 15:26:14 Скачать «Особливості становлення антиоксидан...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Особливості становлення антиоксидантного захисту та вплив мікотоксинів на організм птиці в онтогенезі

Заказать новый реферат на тему «Особливості становлення антиоксидантного захисту та вплив мікотоксинів на організм птиці в онтогенезі»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua