От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Дослідження процесів лептон-адронної взаємодії з міченими фотонами

Дослідження процесів лептон-адронної взаємодії з міченими фотонами : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / О.М. Шеховцова; НАН України. Наук.-технол. концерн "Ін-т монокристалів" Ін-т монокристалів. — Х., 2003. — 17 с.: рис. — укp.
Описание         Вперше з точністю до константи розраховано повну радіаційну поправку першого порядку до перерізу процесу електрон-позитронної анігіляції в адрони, який супроводжується випроміненням колінеарного фотону. Відзначено, що інклюзивний підхід більш привабливий для сканування перерізу електрон-позитронної анігіляції в адрони, оскільки в цьому випадку переріз факторизується не тільки на борнівському рівні, а й з урахуванням радіаційних поправок. Виявлено, що для вимірювання перерізу цієї реакції з відсотковою точністю треба враховувати неколінеарність пучків. Процес випромінювання колінеарного фотона в кінцевому стані розглянуто для повного та урізаного фазових просторів піонів. Розглянуто випромінювання міченого атома в процесі глибоко непружного розсіяння електрона на тензорно поляризованій дейтронній мішені. На борнівському рівні обчислено частину перерізу, яка залежить від спіну мішені. Розраховано радіаційні поправки для різних постановок експерименту. Обчислено диференціальну ширину процесу п'ятилептонного розпаду позитивно зарядженого мюона з швидким електроном. Виявлено, що виникає істотне заглушення спектрального розподілу електронів.
Добавлено2008-09-10 11:33:59

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Дослідження процесів лептон-адронної взаємодії з міченими фотонами

Заказать новый реферат на тему «Дослідження процесів лептон-адронної взаємодії з міченими фотонами»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua