От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Ендотеліальна дисфункція у хворих на діабетичну нефропатію

Ендотеліальна дисфункція у хворих на діабетичну нефропатію : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Л.А. Перерва; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2005. — 18 с. — укp.
Описание         Установлено підвищення вмісту ендотеліну-1 (ЕТ-1) у крові хворих на діабетичну нефропатію (ДН) на всіх стадіях їх розвитку, найбільш виражену на початкових етапах ураження нирок. Виявлено, що на кінцевій стадії захворювання вміст ЕТ-1 у крові знижується, що відображує зменшення пула ендотеліальних клітин (ЕК) внаслідок посиленого їх руйнування під впливом тривалої гіперглікемії. Установлено зниження концентрації фібронектину (ФН) у зазначених хворих на всіх стадіях розвитку ДН, що спричинено руйнуючим впливом гіперглікемії на клітини - продуценти плазменного ФН, а також підвищеними втратами цієї речовини через ушкоджені ниркові мембрани. Показано, що прогресування ДН супроводжується відносним наростанням вмісту ФН у крові та збільшенням концентрації ФН у добовій сечі. Визначено, що екскреція ФН з сечею досягає максимальних значень у разі розвитку хронічної ниркової недостатності, що відчить про пошкодження тубулоінтерстиціальних структур нирок. Виявлено зворотний достовірний кореляційний зв'язок між ЕТ-1 та ФН крові, який мав найбільшу силу на початковій стадії ДН та послаблювався з прогресуванням ураження нирок, що засвідчує ініціювальний вплив ЕТ-1 на процеси фіброгенезу. Установлено кореляційну залежність між клініко-лабораторними показниками та рівнем ЕТ-1 і ФН у крові хворих на ДН, яка відображає активну участь ЕТ-1 в ініціації процесів гломерулосклерозу у разі ДН. Доведено, що підвищення вмісту ЕТ-1 у крові та зростання екскреції ФН з сечею відображає тяжкість перебігу ДН. Відзначено, що прогресуючі зміни цих показників свідчать про неухильний розвиток склеротичного процесу у нирках.
Добавлено2008-08-15 08:12:12 Скачать «Ендотеліальна дисфункція у хворих н...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Ендотеліальна дисфункція у хворих на діабетичну нефропатію

Заказать новый реферат на тему «Ендотеліальна дисфункція у хворих на діабетичну нефропатію»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua