От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Фіскально-економічна політика в перехідних умовах

Фіскально-економічна політика в перехідних умовах : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / С.С. Гринкевич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 20 с. — укp.
Описание         Розвинуто основні теоретико-методологічні засади проведення фіскально-економічної політики за умов ринкового середовища, що грунтуються на прагматичному поєднанні кейнсіанських і неоконсервативних концепцій оподаткування, передбачають зміну вартісної структури розподілу ВВП з метою збільшення реальних доходів населення на базі зростання обсягів функціонуючого капіталу фірм. Системно проаналізовано економіко-правові, соціальні, політичні аспекти організації податкового процесу у галузі непрямого, доходно-прибуткового оподаткування. Обгрунтовано структурно-логічну модель податку на майно підприємств і податку на нерухоме майно громадян у контексті комплексної реформи доходно-майнової групи податків з метою використання створених механізмів оподаткування як макроекономічних регуляторів і мікроекономічних стабілізаторів. Розроблено типологізовану функціональну податкову структуру на регіональному й місцевому рівнях управління на базі принципу розгалуженості елементів залежно від обсягу закріплених за ними функцій. Наведено пропозиції та запропоновано шляхи подальшого вдосконалення та підвищення ефективності проведення фіскально-економічної політики у процесі оптимізації структури податкової системи, адекватної перехідним економічним умовам. Висвітлено засоби регулювання сфери дії режиму пільгового оподаткування, розвитку бази оподаткування, підвищення дієвості податкового законодавства та запобігання спробам ухилення від оподаткування за оптимальної сталості співвідношення факторів гнучкості та стабільності податкової стратегії.
Добавлено2008-10-20 02:04:55

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Фіскально-економічна політика в перехідних умовах

Заказать новый реферат на тему «Фіскально-економічна політика в перехідних умовах»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua