От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

Название

Аксіопсихологічний потенціал гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів

Аксіопсихологічний потенціал гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / В.П. Голован; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 18 с. — укp.
Описание         Обгрунтовано гуманізацію професійної освіти як безальтернативної детермінанти адекватної викликам розбудови відкритого демократичного суспільства в Україні аксіопсихологічної структури особистості соціального педагога, співвідносної з освітньокваліфікаційною характеристикою фахівця. Експериментально встановлено аксіопсихологічні показники гуманізації професійної освіти соціальних педагогів ВНЗ - зниження рівня внутрішнього ціннісного конфлікту, підвищення світоглядної та культурної толерантності, дружелюбності, відмова від маніпулятивних стратегій у спілкуванні і нераціональних психологічних захистів, відсутність виражених акцентуацій рис характеру та ймовірних девіацій; інтерпретації психосемантичних механізмів актуалізації аксіопсихологічного потенціалу майбутніх соціальних педагогів (розсіювання, конденсація, локалізація).
Добавлено2008-10-29 23:32:08

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Аксіопсихологічний потенціал гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів

Заказать новый реферат на тему «Аксіопсихологічний потенціал гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua