От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

"Знакове спорядження повсякденної взаємодії" в контексті соціальних змін (на прикладі сучасної України)

"Знакове спорядження повсякденної взаємодії" в контексті соціальних змін (на прикладі сучасної України) : автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / А.Г. Слободянюк; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2009. — 21 с. — укp.
Описание         Проведено комплексне дослідження знакового спорядження повсякденної взаємодії (ЗСПВ) як соціокультурного феномену. Сформульовано дефініцію та визначено співвідношення даної категорії з суміжними, розроблено її типологію. Аналіз ЗСПВ проведено у контексті соціокультурного підходу. Визначено репрезентаційні функції ЗСПВ на підставі синтезу категорій "схема сприйняття" та "фрейм соціальної взаємодії". Як фундаментальні фрейми, що регулюють використання ЗСПВ, розглянуто ритуал та гру. На підставі теорії ігор та ритуалів, яку використано замість традиційного вивчення ЗСПВ як "посвідчення соціального статусу", описано механізми репрезентації соціальних смислів: ритуальний - у традиційному суспільстві, канонічний - у суспільстві модерну та ігровий - у постмодерній соціокультурній ситуації. Розкрито ігровий характер ставлення до речей-знаків як сутнісну характеристику суспільного споживання. На підставі інтеграції досліджуваного поняття у теорію культурних інсценувань визначено роль ЗСПВ у процесах соціальних змін. Показано значення ЗСПВ як найважливішого елементу презентаційного аспекту культурної форми. Наведено характеристику ЗСПВ як засобу диференціації бажаних і небажаних партнерів взаємодії. Узагальнено соціальні уявлення про ЗСПВ у репрезентації соціального статусу та статусних домагань. Проведено ретроспективний аналіз і визначено тенденції формування сучасного ЗСПВ, висвітлено перспективи його розвитку.
Добавлено2010-05-07 01:54:32

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «"Знакове спорядження повсякденної взаємодії" в контексті соціальних змін (на прикладі сучасної України)

Заказать новый реферат на тему «"Знакове спорядження повсякденної взаємодії" в контексті соціальних змін (на прикладі сучасної України)»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua