От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

"Временник Івана Тимофієва" - пам'ятка російської історіографії XVII століття: атрибуція, текст та історичний контекст

"Временник Івана Тимофієва" - пам'ятка російської історіографії XVII століття: атрибуція, текст та історичний контекст : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Д.О. Рибаков; Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. — К., 2009. — 20 с. — укp.
Описание         Проведено джерелознавче дослідження однієї з найвизначніших пам'яток російської історіографії XVII ст. - "Временник Івана Тимофієва" (Временник). На підставі всебічного аналізу рукопису пам'ятки встановлено час написання тексту, етапи формування сюжету та висвітлено історію еволюції та побутування пам'ятки протягом XVII ст. З використанням методів історичної евристики, текстології та палеографії у комплексі з герменевтикою тексту й історичною антропологією уточнено походження пам'ятки, її історичний контекст і визначено головні наративні принципи "авторської лабораторії". Увагу приділено аналізу структури пам'ятки, проблемі авторства та палеографії єдиного відомого списку Временника з застосуванням оригінального методу дослідження та співставлення почерків флорищевського списку. Висвітлено біографію найбільш імовірного автора тексту - дяка І. Тимофієва. У контексті встановлених біографічних даних інтерпретовано суперечливі фрагменти пам'ятки та запропоновано нове пояснення внутрішньої організації Временника як історичного наративу.
Добавлено2010-05-06 22:43:22

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «"Временник Івана Тимофієва" - пам'ятка російської історіографії XVII століття: атрибуція, текст та історичний контекст

Заказать новый реферат на тему «"Временник Івана Тимофієва" - пам'ятка російської історіографії XVII століття: атрибуція, текст та історичний контекст»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua