От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты по политологии

Название

Вербалізація концептосфери "фемінізм" в американському жіночому дискурсі XIX - XXI ст.

Вербалізація концептосфери "фемінізм" в американському жіночому дискурсі XIX - XXI ст. : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н.В. Соколова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2007. — 21 с. — укp.
Описание         Проаналізовано концептосферу "фемінізм" як сукупність взаємопов'язаних антагоністичних концептів "гніт" і "свобода", що утворюють біполярну ядерну конструкцію в низці концептуальних сфер на позначення всіх видів дискримінації. Доведено, що дані концепти складаються з різної структури і конструюються на основі фреймів, слоти яких заповнено лексичними одиницями, - маркерами проблем фемінізму та гіноцентричного світогляду. Проведено комплексне дослідження вербальних маркерів у публіцистичних та художніх текстах, що заповнюють слоти фреймів концептів, розкрито суть фемінізму як політичного руху, теорії та ідеології. Систематизовано лексичні засоби, що репрезентують різні типи дискримінації жінки та шляхи її визволення у політичному, економічному та соціокультурному аспектах. Описано лексичні одиниці, що рекурентно функціонують в американських жіночих художніх творах як образно-специфічні маркери ідентичності та свободи жінки. Висвітлено еволюцію феміністського руху в США за період з 1845 по 2003 рр. на основі аналізу вербальних маркерів, які репрезентують концепти концептосфери "фемінізм".
Добавлено2008-10-20 22:31:00 Скачать «Вербалізація концептосфери "фе...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Вербалізація концептосфери "фемінізм" в американському жіночому дискурсі XIX - XXI ст.

Заказать новый реферат на тему «Вербалізація концептосфери "фемінізм" в американському жіночому дискурсі XIX - XXI ст.»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua