От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Construction of programs of a physical aftertreatment the ill ambassador recently of transferred myocardial infarction

Construction of programs of a physical aftertreatment the ill ambassador recently of transferred myocardial infarction [Электронный ресурс] / Nowak Zbigniew, Verich Georgij, Plewa Michal, Osiadlo Grazyna // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 24. — С. 100-109. — Библиогр.: 17 назв. — англ.
Описание         Досліджено 90 хворих після недавно перенесеного інфаркту міокарда. Всі хворі були розділені на дві групи: А (42 особи віком від 39-ти до 72-х років) з неускладненим інфарктом міокарда, які перебували у відділі інтенсивної терапії один день і не одержували бетаблокатори. Ця група проходила реабілітацію за розробленою 7-ми денною моделлю. Група В (48 хворих віком від 37-ми до 56-ти років) з ускладненим інфарктом міокарда, які перебували у відділі інтенсивної терапії два дні, приймали бетаблокатори й 7-ми денну модель реабілітації. Отримані функціональні показники цих груп хворих порівнювали з контрольною групою хворих (39 пацієнтів у віці від 36-ти до 76-ти років), які перебували на лікуванні у відділі інтенсивної терапії 3 дні й проходили реабілітацію за 10-ти денною моделлю. Метою роботи була оцінка ефективності розробленої моделі ранньої реабілітації з використанням субмаксимального навантажувальної проби на велоергометрі й з'ясування залежності між вихідними даними й параметрами навантаження. Установлено залежність у групі А-систолічного тиску за напруги від його вихідних величин, а в групі В-пульсового тиску навантажувальної напруги від вихідних величин цього параметра.
Добавлено2008-08-15 05:00:10 Скачать «Construction of programs of a physi...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Construction of programs of a physical aftertreatment the ill ambassador recently of transferred myocardial infarction

Заказать новый реферат на тему «Construction of programs of a physical aftertreatment the ill ambassador recently of transferred myocardial infarction»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua