От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

Название

Аморфізація розплавів метал-металоїд при швидкому охолодженні і еволюція аморфних фаз при нагріві

Аморфізація розплавів метал-металоїд при швидкому охолодженні і еволюція аморфних фаз при нагріві : Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.07 / В.І. Ткач; Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна НАН України. — Донецьк, 2003. — 40 с.: рис. — укp.
Описание         З використанням оригінальної термоелектричної методики на базі сплавів метал - металоїд на основі заліза, нікелю та кобальту, а також надпровідних металооксидів визначено емпіричні залежності між основними параметрами методу спінінгування обмеженого потоку розплаву, швидкістю охолодження стрічок та їх товщиною. Установлено механізми процесів структурної релаксації стекол і визначено їх вплив на властивості переважно за температур поблизу температури склоподібного переходу. Одержано аналітичні рівняння, які описують кінетику кристалізації стекол, контрольовану дифузією на межі поділу та в об'ємі, а також розміри зерен у закристалізованих стеклах залежно від швидкості неперервного нагріву. Оцінено термодинамічні та кінетичні параметри, які контролюють швидкості зародження та росту кристалів у стеклах. Визначено механізми впливу термічної передісторії та релаксаційних процесів у розплавах та стеклах на кристалізацію.
Добавлено2008-09-15 12:13:10

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Аморфізація розплавів метал-металоїд при швидкому охолодженні і еволюція аморфних фаз при нагріві

Заказать новый реферат на тему «Аморфізація розплавів метал-металоїд при швидкому охолодженні і еволюція аморфних фаз при нагріві»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua