От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Аберометрія оптичної системи ока методом Рейтресинга

Аберометрія оптичної системи ока методом Рейтресинга : Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.11.07 / І.Г. Чиж; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 35 с. — укp.
Описание         Здійснено удосконалення методу рейтресинга, що дозволило вирішити проблему підвищення точності та збільшення обсягу інформації про абераційний стан ока, одержаної в результаті проведення аберометрії його оптичної системи. Здійснено теоретичне узагальнення методу рейтресингу. Розроблено багаторакурсний рейтресинговий аберометр і обгрунтовано принцип його дії. Експериментально апробовано метод багаторакурсної аберометрії ока, використання якого дозволяє виявляти всі типи аберацій. Показано можливості застосування даного засобу для визначення причин появи первинних аберацій реального ока з характерною для нього оптичною системою просторового типу. Експериментально підтверджено підвищення точності аберометрії за рахунок фільтрувальних властивостей подвійної церніковської апроксимації функції хвильової аберації ока. Створено математичний апарат для обчислення стандартних офтальмологічних параметрів вад зору. Розроблено методи оцінки якості зображення та обсягу псевдоакомодації на основі використання компонентів тензора другого гауссового моменту від функції розсіювання точки на сітківці. Обгрунтовано шляхи підвищення точності метода та апаратної точності рейтресингової аберометрії ока. Сформульовано рекомендації щодо коректного позиціонування аберометра відносно ока пацієнта.
Добавлено2008-10-30 19:12:03 Скачать «Аберометрія оптичної системи ока ме...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Аберометрія оптичної системи ока методом Рейтресинга

Заказать новый реферат на тему «Аберометрія оптичної системи ока методом Рейтресинга»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua