От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты по политологии

Название

Антитерористична політика держави як фактор суспільної стабільності

Антитерористична політика держави як фактор суспільної стабільності: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / М.Є. Целуйко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp.
ОписаниеАнтитерористична політика держави як фактор суспільної стабільності: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / М.Є. Целуйко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp. Проведено комплексне дослідження методів функціонування антитерористичної політики та її ефективності щодо забезпечення суспільної стабільності держави. Розкрито сутність тероризму, виділено його ознаки та відокремлено від суміжних явищ. Доведено, що сучасний тероризм зберігає значну кількість напрямів розвитку та набуває ознак глобального явища. Сформульвано визначення тероризму як форми соціально-політичної боротьби, яка полягає в систематичній реалізації ідеологічно обгрунтованих, публічних, небезпечних для суспільства насильних дій або загрози з метою впливу на все населення або окремі соціальні групи для досягення цілей, що стосуються державної політики. Наведено характеристику силового напряму антитерористичної політики та її основних елементів. Виділено сучасні методи силової діяльності, які можна застосовувати у боротьбі проти тероризму. Встановлено, що ефективність антитерористичної політики держави ускладнена невідповідністю її методів особливостям міжнародної структури тероризму, сучасним засобам тиску терористів і специфіці суб'єкта. Досліджено проблеми якості інформаційного забезпечення антитерористичної політики щодо об'єкта терористичного нападу.
Добавлено2008-10-26 19:54:41

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Антитерористична політика держави як фактор суспільної стабільності

Заказать новый реферат на тему «Антитерористична політика держави як фактор суспільної стабільності»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua