От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по горному делу

Название

Газовиділення з відбитого вугілля в шахтних бункерах і розрахунок параметрів їх провітрювання

Газовиділення з відбитого вугілля в шахтних бункерах і розрахунок параметрів їх провітрювання : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.11 / І.М. Смоланов; НАН України. Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2003. — 17 с.: рис., табл. — укp.
Описание         Розроблено методику та подано ідентифікацію речовин, що виділяються з вугілля за нормальної та підвищеної температури за тривалого збереження вугілля. Запропоновано систему рівнянь та аналітичне розв'язання задачі метановиділення з часток відірваного від масиву вугілля різних фракцій та часу відбійки, що відрізняються від відомих тим, що враховують інтенсивність переходу метану зі зв'язаного у вільний стан. За методом математичного моделювання процесу знайдено залежності для визначення коефіцієнтів внутрішньої дифузії та порівняння для опису динаміки переходу метану зі зв'язаного до вільного стану. Розроблено математичну модель метанонакопичення у вугільних бункерах за різної інтенсивності їх завантаження вугіллям, години відторгнення вугілля від масиву, ємності бункера, інтенсивності провітрювання. Опрацьовано дані більше 10-ти натурних експериментів з метанонакопичення в бункерах шахт ДХК "Макіїввугілля", "Донвугілля", "Жовтеньвугілля". Показано можливість застосування запропонованої теорії визначення концентрації метану в надбункерному просторі для практичних розрахунків. Виконані теоретичні та експериментальні дослідження дали змогу розробити галузевий стандарт на розрахунки провітрювання накопичувальних бункерів вугілля.
Добавлено2008-10-07 12:56:33

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Газовиділення з відбитого вугілля в шахтних бункерах і розрахунок параметрів їх провітрювання

Заказать новый реферат на тему «Газовиділення з відбитого вугілля в шахтних бункерах і розрахунок параметрів їх провітрювання»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua