От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

"Дідівщина" як соціально-культурне явище: механізми та форми відтворення

"Дідівщина" як соціально-культурне явище: механізми та форми відтворення : Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / А.В. Проноза; НАН України. Ін-т соціології. — К., 2005. — 15 с. — укp.
Описание         Вперше з застосуванням соціологічного підходу здійснено розгляд "дідівщини" як амбівалентного соціокультурного явища та з'ясовано специфічні механізми та форми його відтворення в армійському середовищі. Відзначено актуальність досліджуваної проблеми в зв'язку з переходом Збройних Сил України до комплектування за контрактом. Виявлено приховані механізми, способи та методи (поведінкові стереотипи з елементами міфологізації, неформальні ритуали, ранжирування військовослужбовців за терміном служби), які забезпечують стале існування і відтворення "дідівщини" в армійському середовищі. Досліджено знаково-символічні, художньо-графічні форми її прояву, зокрема "дембельскі" альбоми, вірші, татуювання, графіті як способу прояву творчості військовослужбовців строкової служби. Встановлено, що стабільність існування даного явища підтримується намаганням військовослужбовців задовольнити свої різноманітні культурні потреби та інтереси. Показано, що офіційно схвалена система міжособистих взаємовідносин неспроможна викорінити "дідівщину" в армійському середовищі. Доведено імовірність відтворення даного соціокультурного явища (в тому чи іншому вигляді) під час переходу до контрактної системи комплектування Збройних Сил України. Сформульовано комплекс практичних рекомендацій щодо легалізації неформальних ритуалів, удосконалення офіційно існуючої системи заохочень та стягнень, ліквідації практики покарань посадових осіб за фактом "дідівщини" в солдатському середовищі.
Добавлено2008-10-10 21:44:13

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «"Дідівщина" як соціально-культурне явище: механізми та форми відтворення

Заказать новый реферат на тему «"Дідівщина" як соціально-культурне явище: механізми та форми відтворення»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua