От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Kreikebaum's concept of strategic corporate planning = Концепція стратегічного планування підприємства за Крейкебаумом / A. Zell // Журн. європ. економіки. — 2006. — 5, N 3. — С. 237-254. — Бібліогр.: 30 назв. — англ.

Коротко

Kreikebaum's concept of strategic corporate planning

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-04 03:54:44
Описание
         Наголошено, що не може існувати єдиного стратегічного плану для всіх підприємств. Стратегічний план створюють відповідно до специфічних умов, у яких працює фірма. Необхідно розробляти ступеневу модель стратегічного планування і вказувати конкретні заходи для виконання завдань на відповідному етапі процесу планування. Запропонована ступенева модель враховує основні цінності та принципи найвищого рівня менеджменту (топ-менеджменту), можливі альтернативи й обмеження, що склались у зовнішньому середовищі фірми, і формує реалістичні довготермінові цілі для фірми. Це відбувається після стратегічного аналізу її сильних і слабких сторін. Вказано на необхідність вивчення внутрішньої структури, юридичних норм, а також ресурсного забезпечення, потенціалу та компетенції (матеріального забезпечення) фірми, що є важливим для досягнення конкурентоспроможних позицій на ринку. Відповідно до результатів досліджень попередніх етапів, відбувається пошук структури і з'ясування стратегії. Визначено заключні дії та конкретні цілі, а також вводиться система стратегічного контролю.
См. также:
 • Features of strategic corporate planning

           Зазначено, що корпоративне планування - інтелектуальне передбачення майбутніх дій у прогнозованому середовищі з метою досягнення цілей підприємства. Стратегічне корпоративне планування розглядає загальні рішення підприємства в сфері ринкових сегментів, постачання, стилів менеджменту тощо. Хоча описані в літературі стратегії зазвичай спрямовані на окремі функціональні сфери, вибір стратегії для певної функціональної сфери матиме наслідки для інших таких сфер, що має розглядатися у стратегічному плані. Системи класифікації, що грунтуються на використанні лише одного такого критерію, як функціональна сфера, не пояснюють, яким саме чином досягаються цілі підприємства. Такий підхід може стати вихідною позицією для вибору стратегії, однак остаточний вибір стратегії має грунтуватися на врахуванні як основного критерію (функціональної сфери), так і критеріїв, за якими характеризують функціонування інших функціональних сфер.

 • A strategic approach to financial options

           Зазначено, що опціони відкривають можливість відкласти рішення до певного моменту в майбутньому. Завдяки такій гнучкості з'являється можливість урахувати додаткову інформацію. Також гнучкість прийняття рішень має свої переваги та вигоди. Розглянуто вартість опціону залежно від можливих станів природи. Пояснено, як ці можливості призводять до змінних стратегічного рішення нового учасника гри.

 • Information Services in a Changing Corporate Environment. From British Gas to BG Group plc: State Monopoly to International Private Company

           Представлено короткий огляд історії розвитку індустріального гіганта "Бритіш газ". Подано аналіз ситуації, що склалася перед його приватизацією в 1985 р. Описано кардинальні зміни у структурі і діяльності компанії поряд зі змінами в організації та здійсненні бібліотечно-інформаційного обслуговування. Метою змін в організації бібліотечно-інформаційного обслуговування було поліпшення якості задоволення інформаційних потреб корпорації і в той же час відповідність його новим вимогам і постійно змінюванійтехнічній базі управління інформацією. Подібні організаційні зміни неминуче відбудуться в компаніях Росії та інших країн на шляху приватизації промисловості. Основні зміни в структурі корпорації і технічної бази проаналізовано як керівництво до дії в подібних умовах.

 • The Electronic Journals Library. Strategic ideas of an international project

           Бібліотека Регенсбурзького університету, Німеччина, пропонує своїм користувачам доступ до електронних періодичних видань так званої "Бібліотеки електронних журналів" (БЕЖ). БЕЖ доступна в режимі он-лайн з 1997 р. На даний час її користувачами є 174 бібліотеки у Німеччині, Австрії, Італії, Хорватії, Словаччині і Румунії. Для того, щоб надавати своїм користувачам високоякісні послуги, бібліотеки-учасниці взаємодіють між собою. БЕЖ пропонує ліцензований доступ до великої кількості назв електронних журналів через єдиний інтерфейс, дружній по відношенню до користувачів. Надається доступ також до повних текстів статей. Обсяг доступу збільшується прямо пропорційно збільшенню кількості електронних журналів. Це підтверджує користувацька статистика (4900000 користувачів у 2001 р.). У доповіді піднімаються проблеми використання і каталогізування ресурсів, а також правові аспекти. Метою проекту є надання даної послуги у повному обсязі в сукупності з іншими видами обслуговування, які здійснюються в Бібліотеці, незалежно від різних видавничих платформ. Бібліотекам пропонується долучитися до БЕЖ, яка доступна в Інтернет за адресою: http: //www. bibliothek. uni-regensburg. de/ezeit/.

 • Information Literacy as an Outcome of Cooperative Planning and Teaching in the Modern School Library & Information Services Programme

           Одним із найголовніших завдань у сучасній освіті є допомога людям у здобутті інформаційної грамотності для того, щоб вони були незалежними, креативними користувачами великого обсягу інформації, що їх оточує. Інформаційна грамотність - це процес навчання. Вона базується на тому, що людей можна навчити розпізнавати, коли саме їм потрібна інформація в процесі прийняття рішень, де і як знайти таку інформацію, як оцінити те, що вони отримали і як використати інформацію для вирішення їх проблем. В цій доповіді подано визначення інформаційної грамотності, наведено як вона може застосовуватися на практиці, як може залучатися до навчальних процесів і як кожен має оцінювати здатність використовувати ці навички. Передбачається дискусія.

 • Human resource management in Ukrainian banks: a strategic perspective in the context f increased activity in the retail banking segment

           Зазначено, що банківська справа - сектор з найбільшою капіталомісткістю, інвестиції якого складаються, головним чином, з працівників, так що необхідні зміни можуть стати відчутними лише з часом. Наголошено на необхідності перегляду принципу управління людськими ресурсами (УЛР), виділивши його як найвищий пріоритет. Методи УЛР найефективніші тоді, коли вони збігаються зі стратегією організації. Застосувавши досвід високої ефективності роботи на кожному робочому місці, українські банки можуть створити можливості для поліпшення всієї своєї діяльності.

© 2007-2018 vbs.com.ua