От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Авторефераты диссертаций по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту»
1 Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу
2 Бухгалтерський облік і контроль статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю
3 Бюджетування в системі фінансового планування банків
4 Визначення та облік фінансових результатів діяльності аграрних підприємств
5 Вплив несвідомого на формування політичного простору
6 Державний контроль на ринку цінних паперів України
7 Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств
8 Інформаційні та структурно-методичні засади формування фінансової звітності
9 Методика аудиторської оцінки системи бухгалтерського обліку
10 Моделювання системи оперативного управління кредитами і платежами великого промислового комплексу
11 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика
12 Облік в управлінні оборотним капіталом торговельного підприємства
13 Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК
14 Облік і аналіз іноземних фінансових інвестицій (на прикладі суб'єктів підприємницької діяльності України)
15 Облік і аналіз операцій з цінними паперами власної емісії в акціонерних товариствах
16 Облік і аналіз реальних інвестицій підприємств: управлінський аспект
17 Облік і аудит нематеріальних активів
18 Облік і аудит нематеріальних активів
19 Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових підприємств України)
20 Облік оподаткування прибутку переробних підприємств
21 Облік основних засобів і операцій по їх оподаткуванню
22 Облік та аналіз діяльності фермерських господарств
23 Облік та аналіз собівартості продукції в підприємствах ресторанного господарства
24 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств
25 Облік та контроль корпоративних цінних паперів (на прикладі акціонерних товариств м.Києва та Київської області)
26 Облік фінансових результатів в інформаційній системі управління (на матеріалах підприємств ресторанного господарства)
27 Облік, аналіз та аудит праці і її оплати
28 Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів
29 Облік, економічний аналіз і аудит формування та використання оборотних активів
30 Облік, контроль і аналіз основних засобів
31 Обліково-аналітичне забезпечення бухгалтерської експертизи
32 Організація обліку та аналізу роботи транспортних засобів аграрних підприємств
33 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу
34 Організація управлінського обліку в торгово-виробничих підприємствах
35 Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація
36 Фінансовий облік в агропромисловому виробництві: теорія, методологія, практика
37 Фінансово-економічний механізм ризик-менеджменту підприємства
38 Японський костюм доби Хейан (794 - 1192)

Документы 1 - 38 из 38
© 2007-2016 vbs.com.ua