От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре»
1 "Terdjiman" paper and problems of education of the mohammedan readers
2 "Документальна спадщина України" в камеральній діяльності бібліографічних та археографічних комісій ХІХ - ХХ ст.
3 "Ен'и Дюнья" - Перша кримськотатарська газета в Кримській автономній Радянській соціалістичній республіці (1920-1938 pp.)
4 "Известия Южно-русской земской областной переселенческой организации" как источник по переселенческой деятельности Харьковского губернского земства 1908-1914 гг.
5 "Історія Російська" Василя Татіщева: джерела та повідомлення
6 "Історія Русів" як метатекст
7 "Колокол" О.І.Герцена і Україна. Джерелознавчий аналіз
8 "Остарбайтери" з Поділля (1942 - 1947рр.)
9 "Палінодія" Захарії Копистенського як історичне джерело і пам'ятка української історіографії XVII ст.
10 "Празька весна" 1968 р.: становлення громадянського суспільства
11 "Просвіта" у формуванні державницького потенціалу українського народу (друга половина ХІХ - перша чверть ХХ ст.)
12 "Силова дипломатія" в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта
13 "Синтагматіон про сім Святих Тайн" Гавриїла Севера в контексті грецько-українських культурних та релігійно-політичних зв'язків кінця 16 - початку 17 століть
14 "Слово о полку Ігоревім" і Новгород-Сіверщина
15 "Тайванська проблема" в зовнішній політиці США в 1990-і роки
16 "Український історичний журнал" у контексті дослідження історії України XIY - середини XYII ст.
17 "Чорний блок" Державної ради Російської імперії 1915 - 1917 років
18 A general look at the Madrasas in Ottoman Empire in terms of teaching methods, assessment, evaluating and expertising in teaching
19 Ali sir nevai de turkcecilik suuru
20 CD-ROM "Київ"
21 Encountering russianness in philosophy: the historiosophical conservatism of N.Danilevsky and K.Leontiev. Interpretations, assessments and approachyes in the western historiography
22 Iki kadin yazarimizdan almanya izlenimleri
23 Iki Kadin Yazarimizdan Almanya Izlenimleri
24 Qualtiy level of primary shools in Turkey
25 Sudan question and Ottoman policies against the colonial powers in Eastern Africa
26 Sukcesy oreza rosyjskiego w wojnie polnocnej-narwa (1704), lesna, poltawa, hango udd
27 The EC's Fifth Framework Programme: Latest Cultural Heritage Result
28 The portraits of noted personalities of the English revolution in the Alupka collection of the Vorontsovs
29 Training loadings of highly skilled body builders
30 А.Л. Бертье-Делагард и феодосийские древности (1891-1895 гг.)
31 А.С. Пушкин в Симферополе
32 Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення України (1941 - 1944 рр.)
33 Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 1918 р.
34 Аграрна політика на Закарпатті (1944 - 1950 рр.)
35 Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941 - 1944 рр.
36 Аграрна політика партійно-радянської влади (1944 - 1964 рр., західні землі України)
37 Аграрна політика українських національних урядів (1917-1921 рр.)
38 Аграрна політика Української Держави П.Скоропадського
39 Аграрна реформа П.А.Столипіна та ії здійснення в Україні (1906 - 1914 рр.)
40 Аграрний розвиток Волинської губернії в 1795-1861 рр.
41 Аграрні відносини в українському селі у 20 - 30 роках XX століття
42 Аграрні відносини у Криму (1918 - 1926 рр.)
43 Агрокультура українців Буковини (друга половина XIX - початок ХХ ст.)
44 Адміністративна та культурно-просвітницька діяльність А.Я.Фабра на Півдні України (30-ті - перша половина 60-х рр. XIX ст.)
45 Азовское море и Керченский пролив - правовой статус на современном этапе
46 Академік М.Ф.Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець XIX - перша чверть XX ст.)
47 Академік Олекса Петрович Новицький як історик культури, організатор пам'яткоохоронного та музейного руху
48 Академічний раціоналізм, політика і релігія: російська словесність у Київському університеті між 1834 - 1845 роками
49 Акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII - першої половини XIV століть.
50 Актуалізація української етнорелігії в європейському контексті
51 Алани-аси у складі середньовічних етнополітичних об'єднань Євразійського степу
52 Алано-болгарське населення Північно-Західної Хазарії в етносоціальному та геополітичному просторі півдня Східної Європи
53 Американський окупаційний режим в Німеччині у 1945 - 1946 рр.
54 Американсько-єгипетські відносини в контексті близькосхідної політики США (1952 - 1991 рр.)
55 Анализ композиции костюмов национальностей, проживающих в Крыму
56 Аналіз рівня фізичної і технічної підготовленості юних баскетболісток 16 - 17 років
57 Анархістський рух в Україні (1917 - 1921 рр.)
58 Англо-німецькі відносини на рубежі XIX - XX століть: проблеми колоніального поділу Африки
59 Англо-російське суперництво в Персії: нафтовий фактор, 1901 - 1917
60 Англо-сионистские отношения накануне и в годы первой мировой войны
61 Антибільшовицький рух селян в правобережній частині УСРР у 1920 - 1924 роках
62 Антибільшовицькі виступи у Криму і боротьба з ними (кінець 1920 - 1925рр.)
63 Антитоталітарні рухи в Чехословаччині (1969 - 1989 рр.)
64 Антифашистський рух опору в Південній Україні (1941 - 1944 рр.)
65 Апология Евмела, или некоторые аспекты правления Перисада I и междоусобицы на Боспоре в конце IV в. до н.э.
66 Арабо-єврейські протиріччя у Палестині на початку 20-х р. ХХ ст
67 Арабські біографічні словники як джерела з історії ісламу та арабо-мусульманської культури на Східному Кавказі у VII - XIII ст.
68 Ариэль Шарон (штрихи политического портрета)
69 Армянская церковь в Ялте (1909 - 1917 гг.) и ее создатели
70 Архаїчні елементи культури козацтва в контексті українознавства

Документы 1 - 70 из 2147
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua