От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву»
1 "Изучаем, просвещаем, защищаем": опыт работы Тульской ОУНБ в просвещении населения по вопросам защиты прав потребителей
2 "Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічних зв'язків України з державами-учасницями СНД"
3 "Польська підпільна держава" (1939-1945 рр.)
4 Factors Determining Guards' Professional Competence
5 Intercorrelation analysis of physical preparedness indices in guards
6 Legal Structure of Russia and Electronic Sources of Russian Law
7 The role of speed as a physical property in the guard's professional competence
8 Автоматизована ідентифікація підписів як бінарних зображень у просторі ознак перетворення Радона на основі нейромережевого підходу
9 Автоматизована інформаційно-пошукова система, що грунтується на нечіткій моделі портрета людини
10 Автоматизовані системи обліку і контролю використання інтелектуальної власності
11 Автономия в Украине и Российской Федерации (сравнительный анализ)
12 Автономія сторін в міжнародному приватному праві
13 Авторское право в библиотечном деле
14 Авторське право і суміжні права в засобах масової інформації України та Польщі
15 Авторське право на твори образотворчого мистецтва
16 Авторське право та право на інформацію: нові технології ставлять нові питання
17 Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет
18 Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб'єктів авторського права
19 Агентський договір: цивільно-правовий аспект
20 Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (IIпол.ХIХ - поч.ХХ ст.)
21 Аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств в Україні
22 Адаптація адміністративного законодавства України у сфері охорони особистих прав громадян до норм Європейського Союзу
23 Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку
24 Адаптація до професійної діяльності на державній службі: соціально-психологічний аспект
25 Адвокатська таємниця: теорія і практика
26 Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема
27 Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності
28 Адміністративна відповідальність військовослужбовців за законодавством України
29 Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
30 Адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка
31 Адміністративна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин
32 Адміністративна відповідальність за порушення авторських та суміжних прав
33 Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю
34 Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про рекламу
35 Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
36 Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торговельної діяльності
37 Адміністративна відповідальність за правопорушення проти громадської моралі
38 Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин
39 Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення
40 Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на права і свободи громадян
41 Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування
42 Адміністративна відповідальність керівника державного підприємства, установи, організації в Україні
43 Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють
44 Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері державного управління
45 Адміністративна відповідальність юридичних осіб
46 Адміністративна відповідальність юридичних осіб
47 Адміністративна відповідальність юридичних осіб за правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів
48 Адміністративна відповідальність юридичних осіб: процесуально-правовий аспект
49 Адміністративна діяльність кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням
50 Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави
51 Адміністративна правосуб'єктність юридичних осіб та особливості її реалізації в адміністративно-деліктних відносинах
52 Адміністративна процедура: теорія і практика застосування
53 Адміністративна юстиція
54 Адміністративне реформування в Україні в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект
55 Адміністративне судочинство: становлення та здійснення
56 Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності
57 Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико-правовий аспект)
58 Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки
59 Адміністративний примус в діяльності органів державної податкової служби України
60 Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні
61 Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації
62 Адміністративний примус у сфері торговельного мореплавства
63 Адміністративний процес у парадигмі права
64 Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти
65 Адміністративні правовідносини у сільському господарстві України
66 Адміністративні правопорушення у митній сфері
67 Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики
68 Адміністративні стягнення та їх застосування
69 Адміністративні суди в Україні: становлення та перспективи розвитку
70 Адміністративно- правові та організаційні заходи забезпечення збереження вантажів на об'єктах залізничного транспорту

Документы 1 - 70 из 3474
Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua