От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству»
1 "Знакове спорядження повсякденної взаємодії" в контексті соціальних змін (на прикладі сучасної України)
2 A- і D-гіповітамінози у телят (поширення, діагностика, лікування і профілактика)
3 Cerasus avium (L.) Moench в Українських Карпатах: морфолого-біологічні особливості та поширення
4 Автоматизація процесу відновлення гільз циліндрів сільськогосподарської техніки
5 Автоматизація розпізнавання тварин в технологічних процесах ферм великої рогатої худоби
6 Автоматизація управління енергоспоживанням в сільськогосподарському виробництві в умовах невизначеності
7 Аграрна складова в економічних реформах України
8 Аграрная политика в Крыму в восстановительный период (1917-1920 гг.)
9 Аграрная реформа в Украине в контексте европейской аграрной политики
10 Аграрные преобразования в Крыму в конце 1917- начале 1919 годов
11 Агробіологічна і технологічна оцінка сортів винограду Перлинка, Празднічний Магарача, Ай-Петрі і Кафа в західній предгірно-приморській зоні виноградарства Криму
12 Агробіологічна оцінка клонових підщеп груші в маточнику і полях розсадника в умовах правобережної частини західного Лісостепу України
13 Агробіологічна оцінка клонових підщеп для аличі та її розмноження в умовах північної частини Правобережного Лісостепу України
14 Агробіологічна оцінка клонових підщеп яблуні в умовах Донбасу
15 Агробіологічна оцінка нових сортів винограду в умовах грунтово-кліматичної зони Запоріжжя
16 Агробіологічна оцінка перспективного сортименту яблуні для Поділля України
17 Агробіологічна оцінка підщепи винограду сорту Таїровський 1
18 Агробіологічна оцінка технічних гібридних форм винограду в умовах півдня України
19 Агробіологічна оцінка трави Колумба у зв'язку з інтродукцією її у Крим
20 Агробіологічне обгрунтування виробництва капусти білоголової для продовольчих і насіннєвих цілей в Лісостепу і Поліссі України
21 Агробіологічне обгрунтування вирощування високоякісного насіння гороху при збиранні методом прямого комбайнування
22 Агробіологічне обгрунтування інтегрованого захисту ягідних насаджень від шкідників у північно-західному Лісостепу і Поліссі України
23 Агробіологічне обгрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України
24 Агробіологічне обгрунтування технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агрофітоценозів для конвеєрного виробництва зелених кормів в правобережному Лісостепу України
25 Агробіологічні основи вирощування льону-довгунцю в Поліссі України
26 Агробіологічні основи формування врожаю озимої пшениці в умовах Західного Лісостепу України
27 Агробіологічні особливості використання біопрепаратів при вирощуванні харчових підвидів кукурудзи в умовах Сходу України
28 Агробіологічні особливості вирощування сортів крупноплідного соняшнику у південному степу України
29 Агробіологічні особливості формування врожаю капусти броколі в умовах правобережного Лісостепу України
30 Агробіологічні та екологічні основи формування врожайних властивостей насіння гречки в правобережному Лісостепу України
31 Агробіологічні та технологічні особливості сортів і нових форм суниці ананасної в умовах Західного лісостепу України
32 Агробіоценотичне обгрунтування інтегрованого захисту плодових розсадників від основних шкідників зерняткових культур у Лісостепу України
33 Агрогеохімічні закономірності міграції та акумуляції важких металів у зрошуваних грунтах
34 Агрогосподарська оцінка нових стійких столових сортів винограду в умовах західної передгірсько-приморської зони Криму
35 Агроекологічна ефективність добрив та способів основного обробітку сірих опідзолених грунтів в умовах Полісся
36 Агроекологічна ефективність захисно-стимулюючих сумішей природного походження
37 Агроекологічна ефективність способів основного обробітку грунту та удобрення під ячмінь ярий в польовій сівозміні Полісся
38 Агроекологічна і біологічна оцінка ресурсів Молдови для виробництва і зберігання столового винограду
39 Агроекологічна оцінка впливу різних систем обробітку та удобрення на грунтові процеси
40 Агроекологічна оцінка засобів біологічного і хімічного контролю кореневих гнилей ячменю ярого
41 Агроекологічна оцінка застосування калійних добрив під картоплю на дерново-підзолистих грунтах Полісся України
42 Агроекологічна оцінка застосування комплексного біопрепарату і полімінерального добрива при вирощуванні ячменю з підсівом еспарцету
43 Агроекологічна оцінка земель сільськогосподарського призначення
44 Агроекологічна оцінка мінеральних добрив за впливом на грунтову систему
45 Агроекологічна оцінка обробітку грунту і гербіцидів в ресурсоощадній технології вирощування озимої пшениці
46 Агроекологічна оцінка різних систем удобрення картоплі
47 Агроекологічне обгрунтування виробництва льонопродукції в умовах радіоактивного забруднення
48 Агроекологічне обгрунтування вирощування ріпака ярого в умовах Полісся України
49 Агроекологічне обгрунтування вирощування томатів у ланці зрошуваної зерно-овочевої сівозміни
50 Агроекологічне обгрунтування впливу кліматичних умов на урожайність та якість зерна сої в умовах Центрального Лісостепу України
51 Агроекологічне обгрунтування ефективності внесення біогумусу під гречку в умовах південно-західної частини Лісостепу України
52 Агроекологічне обгрунтування застосування біологічного препарату мікрогуміну при вирощуванні ячменю ярого
53 Агроекологічне обгрунтування застосування різних доз гербіцидів в чистих посівах ярого ячменю та з підсівною конюшиною
54 Агроекологічне обгрунтування насичення короткоротаційних сівозмін різними зернофуражними культурами у південній частині Лісостепу України
55 Агроекологічне обгрунтування оптимізації живлення суданської трави за вирощування її в основному посіві в умовах зрошення півдня України
56 Агроекологічне обгрунтування освоєння і використання лесоподібного суглинку при рекультивації земель в Нікопольському марганцеворудному басейні
57 Агроекологічне обгрунтування основного обробітку грунту в сівозмінах на меліорованих землях південного Степу України
58 Агроекологічне обгрунтування розміщення виноградних насаджень у Північному Причорномор'ї (на прикладі Овідіопольського району Одеської області)
59 Агроекологічне обгрунтування сільськогосподарського використання рекультивованих земель в умовах південного сухого Степу України (на прикладі Камиш-Бурунського залізорудного родовища)
60 Агроекологічне обгрунтування та ефективність вирощування кукурудзи і озимої пшениці у сівозмінній ланці в умовах південного Степу України
61 Агроекологічне обгрунтування технології виробництва льону-довгунця в Поліссі України
62 Агроекологічне обгрунтування технології вирощування ярого пивоварного ячменю в умовах Правобережного Лісостепу України
63 Агроекологічне обгрунтування фіторемедіаційної спроможності дикорослих видів рослин
64 Агроекологічний моніторинг та відтворення родючості грунтів північно-західного регіону України
65 Агроекологічний стан грунтів Лісостепу України, вдосконалення управління їх родючістю і продуктивністю агроценозів
66 Агроекологічний стан грунтів Правобережного Полісся України, вдосконалення управління їх родючістю і продуктивністю агроценозів
67 Агроекологічний стан осушуваних торфових грунтів та розробка заходів їх збереження і забезпечення високої продуктивності
68 Агроекологічні аспекти використання мікробіологічних препаратів на посівах сої
69 Агроекологічні аспекти використання мікробних препаратів у ланках польової сівозміни східного Степу України
70 Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах Східного Лісостепу України

Документы 1 - 70 из 2662
Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua