От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине»
1 "Вітам" - засіб для підвищення резистентності організму
2 "Кріокорд-С" в комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит та гнійно-септичну інфекцію в хірургії
3 "Німа" ішемія міокарда у хворих на нестабільну стенокардію
4 "Німа" ішемія міокарду в гострому періоді інфаркта міокарда
5 "Стопа атлета", ее лечение и профилактика
6 An appearance of nicotinic dependence among gymnasia pupil of youth (on an example of natural examinations)
7 Assessment of exercise capacity in patients post myocardial infarction treated with coronary artery bypass procedure - a 5 year follow-up
8 Construction of programs of a physical aftertreatment the ill ambassador recently of transferred myocardial infarction
9 Diagnostic and measuring apparatus POSTUROMETR-S
10 Early effects of rehabilitation in patients' post myocardial infarction (Ml) treated with oronary artery stent implantation or coronary artery bypass grafting
11 Helicobacter pylori в хірургії гастродуоденальних виразок
12 Helicobacter pylori та інша мукозна мікрофлора шлунка при хірургічному лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки
13 Hypermobility syndrome
14 L-аргінін та сполуки оксиду азоту у хворих на вірусні гепатити. Теоретичні та практичні аспекти їх дослідження
15 NO-залежні процеси в печінці та їх зв'язок з моноцитарно-ендотеліальними асоціаціями при хронічній гіперімунокомплексемії
16 Optical Spectra of Hemoglobin Taken from Alcohol Dependent Humans
17 Physical Activity in the Lives of Parents of Pre-School Children
18 Progress of rehabilitation (physiotherapy) on Polish soils in XIX and in the first half of XX century
19 Przyczyny urazow kregoslupa u osob wyczynowo uprawiajcych strzelectwo sportowe i lucznictwo
20 Relationships and coherence of changes of spine in sagittal plane and parameters of cardiovascular system in growing children body
21 Stroke-Adapted 30-Item Version of the Sickness Impact Profile (S.A.-SIP 30) in assessment of Quality of Life in stroke patients
22 The meaning of early and lately hospital rehabilitation scald patients on restoring optimal hand functions
23 Аберометрія оптичної системи ока методом Рейтресинга
24 Автоімунний тироїдит (патогенез, патоморфоз, діагностика, консервативне і хірургічне лікування)
25 Автоімунні ураження печінки у дітей та підлітків: критерій діагностики та диференційної діагностики
26 Автоматизована оцінка стану тіл хребців
27 Автоматизована система визначення життєздатності клітин (на прикладі культивованих фібробластів)
28 Автоматизована система підтримки прийняття лікарських рішень (на прикладі тиреотоксичного серця)
29 Аграрна освіта в Україні: історичний аспект (90-ті роки ХХ - початок ХХІ ст.)
30 Адаптационные механизмы функциональных нагрузок при нефроптозе
31 Адаптаційні можливості лейкону при комбінованому впливі на організм високої зовнішньої температури та газоподібного формальдегіду
32 Адаптаційні можливості організму при виразковій хворобі та хронічному гастродуоденіті, поєднаних з хронічним холециститом та хронічним панкреатитом
33 Адаптаційні можливості серцево-судинної системи у дітей шкільного віку в періоді ремісії рецидивуючого бронхіту та бронхіальної астми
34 Адаптаційні можливості функціональних систем організму учнів середнього шкільного віку при тривалих фізичних навантаженнях
35 Адаптаційні реакції, їх значення у клініці внутрішніх хвороб
36 Адаптаційні технології оптимізації первинної медико-санітарної допомоги дорослому населенню із кардіологічною патологією
37 Адаптаційно-пристосувальна діяльність та механізми структурно-функціональної реорганізації фізіологічних систем організму під впливом електромагнітних полів при їх нормуванні у довкіллі
38 Адаптація дітей з перинатальною гіпоксичною поразкою мозку (показники вегетативного гомеостазу, цитоархітектоніки еритроцитів і обміну електролітів крові) і її динаміка після лікування
39 Адаптивні можливості серцево-судинної системи дітей шкільного віку та шляхи їх оптимізації
40 Адаптогенні профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей
41 Адаптогены в спортивной медицине
42 Адгезивна техніка герметизації кореневого каналу при штифтовому протезуванні зубів композитними матеріалами
43 Аеробна і анаеробна (лактатна) продуктивність організму чоловіків першого зрілого віку
44 Акантолітична пузирчатка: імуно-гемокоагуляційний, протеолітичний дисбаланс та ендотоксикаційний синдром в патогенезі проградієнтного перебігу
45 Аквафитнесс как средство повышения физической активности беременных женщин
46 Аксіологічні основи формування загальної культури студентів вищих технічних навчальних закладів
47 Активаційна терапія хворих на злоякісні новоутворення фаринго- ларингеальної області з використанням антигомотоксичних препаратів
48 Активація репаративного остеогенезу при порушеннях загоювання переломів довгих кісток (клініко-експериментальне дослідження)
49 Активізація навчально-пізнавальної діяльності старшокласників у процесі вивчення властивостей твердих тіл у курсі фізики
50 Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів у процесі навчання математичних дисциплін
51 Активність ендотеліну-1 та оксиду азоту при гострому інфаркті міокарду в динаміці лікування інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту
52 Активність нейропептиду Y і добовий профіль артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу в динаміці лікування
53 Активність протеолітичних ферментів в тканинах тіла матки жінок без новоутворень та з онкозахворюваннями
54 Активність ферментів гліколізу та обміну нуклеотидів у пацієнтів різного віку з виразкою та раком шлунка
55 Активність ферментів трансмембранного транспорту та вплив на них регідратаційної терапії у хворих на холеру
56 Активність ферментів утилізації ендогенних альдегідів в окисно-відновних реакціях у щурів різного віку при іммобілізації
57 Активність ферменту АПФ-незалежного шляху утворення ангіотензина ІІ-хімази в динаміці лікування хворих на гіпертонічну хворобу
58 Алгоритм діагностики плацентарної форми дисфункції плаценти
59 Алгоритм діагностики та лікування прогресуючої трубної вагітності
60 Алельний поліморфізм генів INHa, FSHR та FMR1 у пацієнтів з порушенням функції яєчників
61 Алергічні дерматози у робочих машинобудівного виробництва (клініко-експериментальне дослідження)
62 Алергічні захворювання у жителів промислового регіону України, розробка та здійснення заходів по їх своєчасному виявленню, попередженню та лікуванню
63 Аліментарна реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в санаторно-курортних закладах
64 Аліментарні чинники ризику виникнення залізодефіцитних станів у молодих жінок
65 Алкоголізм подружньої пари: клінічні та соціально-психологічні аспекти
66 Алопластичні та аутологічні реконструкції артерій підколінно-гомілкового сегмента в комплексному лікуванні облітеруючого атеросклерозу нижніх кінцівок
67 Альбуміновий перитонеальний діаліз як компонент комплексного лікування печінкової недостатності
68 Амбулаторна екстракорпоральна ударнохвильова літотрипсія у лікуванні хворих на сечокам'яну хворобу та шляхи розширення показань до неї
69 Амбулаторна профілактика захворюваності дітей першого року життя
70 Аміодарон та його комбінація з мілдронатом в експериментальній і клінічній фармакотерапії дилятаційної кардіоміопатії

Документы 1 - 70 из 7622
Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua