От партнеров

Заказать работу

От партнёров

Промышленность

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по военному делу»
1 "Аль-Джамаа Аль-Исламия": от экстремизма к парламентаризму?
2 "Мусульманские формирования" из граждан СССР в германской армии (1941-1945)
3 "Холодна війна" другої половини XX століття: причини виникнення, хід і її наслідки
4 Oblong body axis acceleration tolerance of military pilots in aspect of morphological coefficients and manifested physical activity
5 Автоматичне управління процесом згущення суспензій рідкіснометалічних руд для підвищення якості вихідних продуктів радіального згущувача
6 Алгоритм оцінки професійної діяльності і професійної готовності інженерно-технічного персоналу органів охорони кордону
7 Аналіз існуючої системи підготовки офіцерів та вимог до керівників, що залучені до проведення занять в період первинної військово-професійної підготовки
8 Аналіз професійної діяльності військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ у варіанті бою
9 Антигитлеровская коалиция, возможности и реальности
10 Арабы в германских вооруженных силах (1941-1943): политический и военный аспекты вопроса
11 Армія Української Народної Республіки в умовах боротьби за українську державність (вересень 1919 - листопад 1920 рр.)
12 Армія як суб'єкт забезпечення національної безпеки України (соціально-філософський аналіз)
13 Аспекти наукового обгрунтування фізичної підготовки льотного складу в процесі перенавчання на авіаційну техніку у воєнний час
14 Афганистан: Тревожные лето и осень 1979 г.
15 Афганистан: уроки информационной войны
16 Белорусская краевая оборона (февраль - июнь 1944 г.). к вопросу о некоторых аспектах немецкой оккупационной политики на территории СССР
17 Битва за Кавказ
18 Бойова діяльність армії Української Народної Республіки (листопад 1918 р.- липень 1919 р.)
19 Боротьба за панування у повітрі в боях на Правобережній Україні в період 23.12.1943 - 28.02.1944
20 Борьба России и Турции за украинские земли (1677-1678 гг.)
21 Борьба России и Турции за украинские земли 1677-1678 гг.
22 В начале войны
23 Варіанти організації і шляхи підвищення функціональних можливостей курсантів військових навчальних закладів за короткі строки
24 Вдосконалення технології розробки багатопластових родовищ з нерівноміцними колекторами
25 Вдосконалення технології розробки потужних пластів кам'яної солі в умовах ДВО "Артемсіль"
26 Вдосконалення форми напірної характеристики малогабаритної насосної ступені шнекового типу
27 Великая отечественная война и культура Крыма (к 60-летию освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков)
28 Взаємозв'язок деяких нормативів бойової підготовки з рівнем розвитку фізичних якостей військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ
29 Взаємозв'язок фізичної і військово-професійної підготовленості курсантів вищих військових навчальних закладів
30 Взаимообусловленность физического воспитания и формирования военно-профессиональной направленности личности курсанта ввнз
31 Взаимосвязь содержания и направленности специальной физической подготовки курсантов военно-учебных заведений ВУЗов ПВО и технической оснащенности войск
32 Вибір основних проектних характеристик кораблів берегової охорони
33 Визначення ефективності способу експрес контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ
34 Визначення зон безпечного розташування пожежно-рятувальних сил при ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах хімічної промисловості
35 Визначення освітнього рейтингу курсантів вищих військових навчальних закладів в умовах модульної системи навчання
36 Визначення основних критеріїв та показників оптимізації викладання соціально-економічних дисциплін у вищому військовому навчальну закладі
37 Визначення розрахункових навантажень у витках багатошарової намотки гумотросового каната
38 Використання лазерних методів в задачах діагностики та метрології при виробництві оптоелектронних компонентів радіоелектронних засобів озброєння
39 Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників
40 Виховання віруючих військовослужбовців Прикордонних військ України
41 Виховання вольових якостей у курсантів вищих військових навчальних закладів
42 Виховання моральної культури курсантів у педагогічному процесі вищих військових закладів освіти
43 Виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі допризивної підготовки
44 Вишкіл та виховна робота в українських військах періоду визвольних змагань 1917 - 1920 рр.
45 Війська "спецназу" та "Національна Гвардія" останнього українського гетьмана (квітень-грудень 1918 р.)
46 Військова організація та бойове застосування слобідських українських полків (1765-1918рр.)
47 Військова організація та воєнне мистецтво скіфів
48 Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика
49 Військова служба в Україні: вступ, просування, припинення
50 Військова служба як особливий вид державної служби в Україні
51 Військова справа в Україні у другій половині ХІV - першій половині XV ст.
52 Військове право у системі права України
53 Військові втручання СРСР у внутрішні справи сусідніх європейських держав у 50 - 60-х роках XX ст.
54 Військово- фізична підготовка в Україні (IX-XVIII ст.)
55 Військово-інженерна справа Київської Русі (IX - перша половина XIII ст.)
56 Військово-історична проблематика у працях української еміграції 1920-1939 рр.
57 Військово-історичні дослідження Івана Крип'якевича (1886 - 1967)
58 Військово-організаційна та громадська діяльність генерала Мирона Тарнавського
59 Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу вищого навчального закладу
60 Військово-патріотичне виховання у Галицькій армії
61 Військово-повітряні сили України в 1917 - 1920 рр.
62 Військово-політична та наукова діяльність Миколи Капустянського
63 Військово-політичні аспекти становлення системи національної безпеки України
64 Військово-спеціальна гра як засіб діагностики засвоєння офіцерами-слухачами теоретичних знань та методичних умінь в керівництві та організації фізичної підготовки в військовій частині
65 Військово-технічне співробітництво Червоної армії та рейхсверу (1922 - 1933 рр.)
66 Військовопідготовча діяльність українських молодіжних організацій Галичини напередодні та в роки Першої світової війни
67 Військовополонені українці в таборах Австро-Угорщини і Німеччини в період Першої світової війни: вишкіл та організація побуту
68 Вітчизняний і закордонний досвід фізичної підготовки льотного складу
69 Влияние ежедневных тренажей по физической подготовке на психологическую подготовленость и функциональное состояние курсантов технических ввузов
70 ВМС Великобритании и Ирано-Иракская война 1980-1988гг.

Документы 1 - 70 из 426
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua