От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству»
1 Автоматизація прийняття рішень при проектуванні склопакетів
2 Автоматизована побудова елементів перехрещень у різних рівнях
3 Автоматизована система експрес-діагностики бетонних паль і стовпів у грунті
4 Автоматизоване енергозберігаюче управління насосною станцією системи водопостачання
5 Автоматизоване управління виробництвом залізобетонних виробів на основі нечіткої логіки
6 Автоматизоване управління потокорозподілом систем подачі й розподілу води у штатних та аварійних режимах роботи
7 Автоматизований контроль технологічних параметрів при виготовленні буроін'єкційних паль великого діаметру
8 Агрегатний багаторівневий метод розв'язування скінченноелементних задач будівельної механіки
9 Адсорбція гумусових сполук на сорбентах різної хімічної природи
10 Аеродинамічна інтерференція систем висотних будівель і споруд циліндричної форми
11 Аеродинамічні дослідження впливу низького будинку на високий
12 Актуальні проблеми інформаційного забезпечення процесів управління розвитком містобудівних систем
13 Актуальні проблеми просторової організації території долини ріки Тиса Закарпатської області в зоні затоплення
14 Алгоритм оптимізації планововисотного положення з'їздів на перетинах міських магістралей в різних рівнях
15 Альтернативні системи кондиціювання повітря з використанням випарного охолодження
16 Альтернативні системи охолодження і кондиціонування повітря з використанням випарного охолодження
17 Анализ развития детских спортивно-развлекательных сооружений
18 Аналіз аеродинамічних характеристик місцевих відсмоктувачів
19 Аналіз акустичної обстановки в місті Києві
20 Аналіз біологічної очистки стічних вод від сполук азоту та фосфору в аеротенках
21 Аналіз динамічних процесів в пружних системах із застосуванням базису редукції з векторів Ланцоша
22 Аналіз дислокації АЗС в місті Києві
23 Аналіз на основі метода скінченних елементів осесиметричного деформування тонких пружних конічних оболонок і пластин
24 Аналіз надійності та побудова трасувань кільцевих водопровідних мереж
25 Аналіз особливостей розміщення і принципів роботи станцій технічного обслуговування в м. Києві (на прикладі Солом'янського району)
26 Аналіз ресурсного потенціалу області як основа прийняття рішень при розробці містобудівної документації регіонального рівня
27 Аналіз роботи складних уклінних трубопроводів осушувальних меліорацій
28 Аналіз розвитку критих ринків
29 Аналіз системи міждержавних нормативних документів у будівництві
30 Аналіз сучасного становища у питаннях використання вузькоспеціалізонаних термінів в різних галузях містобудування
31 Аналіз та оптимізація потенціалу просторової організації територій в зоні підвищених ризиків
32 Аналіз та проектування технологічних схем промислового водоспоживання
33 Аналіз технологій водопідготовки з поверхневих джерел на групових сільгоспводопроводах
34 Анімаційне комп'ютерне моделювання деяких процесів в задачах пожежної безпеки
35 Аномалія розвитку міських вулично-дорожніх мереж
36 Антропогенні процеси в природному середовищі і регулювання землекористування
37 Артскейп - мультисенсорный диалог ландшафта и человека
38 Архітектура адаптивної геоінформаційної системи для грошової оцінки земель населених пунктів
39 Архітектура комплексів громадсько-житлової забудови міст півдня України кінця XVIII - початку ХХ ст. (на прикладі міст Херсону, Миколаєва, Одеси)
40 Архітектура периметральної забудови ринкових площ міст та містечок Галичини у кінці XVIII - на початку ХХ століть
41 Архітектура цивільних будівель на основі відкритих збірних конструктивних систем
42 Архітектурне опорядження будівель, як навчальна дисціпліна в університеті
43 Архітектурно-містобудівне середовище центру історичного міста: ергодизайнерський аспект
44 Архітектурно-планувальна організація боулінг-центрів
45 Архітектурно-планувальна організація малих готелів в умовах природних комплексів
46 Архітектурно-планувальна організація міської забудови у зоні впливу транспортно-пересадочних вузлів
47 Архітектурно-планувальна організація прибережної забудови приморських міст України (на прикладі м. Одеса)
48 Архітектурно-планувальне перетворення районів садибної забудови
49 Архітектурно-планувальне формування центрів образотворчого мистецтва
50 Архітектурно-планувальні показники житлових утворень, що впливають на ефективність використання відкритих просторів
51 Архітектурно-художні принципи формування світло-кольорового середовища сучасного міста
52 Афинский акрополь
53 Багатоальтернативна класифікація польотних ситуацій при управлінні повітряним рухом в умовах ризику
54 Багаторівневе управління в автоматизованих системах приготування бетонної суміші
55 Безвипалювальний теплоізоляційний матеріал на основі гранульованих доменних шлаків та вскришних глин
56 Безпаливні каскадно-рекуперативні системи забезпечення тепловологісного режиму тваринницьких будівель
57 Безпека праці у робочих зонах з джерелами високочастотних та надвисокочастотних випромінювань при проектуванні будівель та приміщень
58 Безпрогрівна технологія бетонів спеціального призначення
59 Безфундаментні башти-атракціони з високоточним стовбуром
60 Бетон електротехнічний металонасичений для захисту від іонізуючих випромінювань
61 Бетон з високими експлуатаційними властивостями на алюмоферітній зв'язці
62 Бетони з використанням заповнювачів на основі продуктів спалювання твердих побутових відходів
63 Бетони з комплексними модифікаторами пластифікуюче-прискорюючої дії
64 Бетони з підвищеними адгезійними властивостями для ремонту штучних транспортних споруд
65 Бетони на механоактивних мінеральних в'яжучих
66 Бетони на цементах, модифікованих комплексною добавкою
67 Бетони підвищеної водонепроникності і морозостійкості для гідромеліоративних споруд
68 Бетони прискореного твердіння для влаштування трубчастих паль методом осьового пошарового пресування безпосередньо в грунтах регіону Сірії
69 Бетони, стійкі в умовах систем каналізації
70 Бетони, ущільнені багаторазовими вібраційними впливами

Документы 1 - 70 из 1444
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua