От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам»
1 "Вариации на тему ...". Авторский миф Григория Палатникова в пространстве культуры постмодернизма
2 "Високий стиль" хорового концерту кінця XVII - XVIII ст.: до проблеми музично-поетичної цілісності
3 "Временник Івана Тимофієва" - пам'ятка російської історіографії XVII століття: атрибуція, текст та історичний контекст
4 "Всех скорбящих радость": старосольская версия
5 "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор'я
6 "Дідівщина" як соціально-культурне явище: механізми та форми відтворення
7 "Единовременный учет" религиозных общин 1961 года
8 "Золотий перетин" і його місце у вивченні пропорцій тіла людини
9 "Индастриал" - "декоративная" тенденция техностиля 90-х
10 "Картинки с выставки": к истории художественного примитива
11 "Ключ розуміння" Іоаникія Галятовського як явище риторичної культури бароко
12 "Компилятивные иконографии" в Слобожанской иконе
13 "Лісова пісня" Лесі Українки в ілюстраціях та оформленні Олени Сахновської
14 "Объединяющий" символ самости в религиозно-философской традиции буддизма
15 "По царех же... бывает поминание аже до веку"
16 "Покров" из Вышенок
17 "Покров" от апостолов?
18 "Покровская" уникальность в аспекте генеалогии
19 "Сад ілюзій", або нотатки до проблем дослідження сучасного мистецтва
20 "Спілка семи": Художні пошуки й театральні експерименти
21 "Староцерковное" и "обновленческое" течения в Крыму (1922-1924 гг.)
22 "Физиологическая цена" стресса, вызываемого ускорениями
23 "Філософія абсурду" і театральна естетика ХХ століття
24 "Хроматические" ремарки к портянковской унике
25 "Цветение духа" в символической живописи Андрея Антонюка
26 "Цвіт папороті" Євгена Станковича: проблема жанру
27 (Тіо)(піридо-4)монометинціаніни для флуоресцентної детекції нуклеїнових кислот та білків
28 Apologetics and critics. Discussions about creative works of Genrikh Semiradsky.
29 Ars nova: вимір та раціоналізація музичного часопростору
30 Chlorophyta континентальних водойм Донецько-Приазовського Степу (Україна)
31 Conceptual approaches to the ecological management discipline work out
32 Cyanophyta морської кам'янистої супраліторалі Криму
33 Cтановлення та розвиток інституту президентства в Україні (1991 - 2006 рр.): історичний аспект
34 Digital Tools for Archival Studies in the Humanities
35 Dynamic pollution model
36 Effect of temperature on the electric domains forming in dipole system of the lipid membranes layers simulating - a computer model
37 Fasade - Aron Hakodesh: The Temple Images in Decoration of Synagogues in Ukraine.
38 Fasciola hepatica L. (Trematoda:Fasciolidae) у проміжних та остаточних хазяях в умовах радіоактивно забрудненої місцевості
39 Gastropod communities of the reservoirs and the rivers of the Ciechanowska Upland
40 Genetic structure of Dreissena polymorpha population from small and isolated water bodies
41 GTP-зв'язуючі білки та фосфатидилінозитидний цикл при М-холінергічній регуляції скоротливості серця
42 In silico дизайн інгібіторів протеїнкінази СК2
43 Internet use: gender analysis
44 Iнтер'єр постмодерну як предмет мистецтва
45 L'instauration d'un systeme a volets multiples pour les retraites en federation de Russie : modele Chilien ou Suedois?
46 Mg2+,Ca2+-АТФазна активність плазматичної мембрани гепатоцитів при дії 2,4- дихлорфеноксиоцтової кислоти та регулятора росту рослин івіну
47 NADH-залежна монооксигеназна система мікросом печінки тварин при дії іонізуючого випромінювання та аліментарних факторів
48 New approaches to design education of fashion design students
49 New data on biogeography, classification and phylogeny of Рhysidae (Gastropoda: Hygrophila)
50 nothing1 Н ЯМР in vivo для встановлення зв'язку між локальним станом головного мозку людини і магніторезонансними характеристиками церебральних метаболітів
51 Searches of a beautiful dream
52 Setting educational objectives in the context of fine arts education management
53 Австрійський театр у Львові (1789 - 1872): історія, музичний репертуар, оперне виконавство, культурний контекст
54 Автодескриптивний текст у музиці та метод його дослідження у творчості І.С.Баха
55 Автоматизована система гільйотинного розкрою на основі генетичного програмування (на прикладі меблевого виробництва)
56 Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування
57 Авторский интерьер с позиции потребителя
58 Авторський стиль Й.Брамса (теоретико-методологічний та аналітичний аспекти)
59 Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика
60 Агарикоїдні гриби лісів Українського Розточчя
61 Агрегація клітин в онтогенезі спороутворюючих мікроорганізмів
62 Агробіологічні та технологічні особливості кореневласного розмноження жимолості їстівної в умовах Правобережного Лісостепу України
63 Адаптаційний синдром рослин в умовах посухи
64 Адаптаційні реакції, що розвиваються у студентів при тривалій роботі з персональними комп'ютерами
65 Адаптація англіцизмів до системи сучасної німецької мови (на матеріалі англіцизмів комп'ютерної галузі й технологій)
66 Адаптація серцево-судинної системи і функціональний стан вищої нервової діяльності організму людини при тривалих фізичних навантаженнях
67 Адаптивні властивості водоростей за дії іонів металів
68 Адвентивна флора залізниць Луганської області (загальний аналіз та проблеми натуралізації)
69 Адвентивна флора м. Чернівців
70 Адвентивна фракція синантропної флори Київської міської агломерації

Документы 1 - 70 из 4879
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua