От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Статьи и авторефераты по политологии»
1 "Тайванська проблема" в системі міжнародних відносин Азіатсько-Тихоокеанського регіону
2 IV съезд партии "Иттифак эль муслимин" и упадок либерального движения тюрко-мусульман России
3 Modern Slovakia's elite agreement and separation in 1990-1996
4 The "Republic of Moldova" between transition, globalisation and European integration
5 The origins of societal polarization and elite fragmentation in Slovakia at the second part of 20-th century
6 The Prospects Of The Baltic-Black Sea Cooperation
7 Аксиологическая функция культуры доверия в формировании гражданского общества
8 Акти прямого народовладдя у правовій системі
9 Альтернативні концепції державності в політичній думці української міжвоєнної еміграції в Європі
10 Американський чинник в процесі інформаційної глобалізації
11 Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму: ідеї і дійсність
12 Аналіз політичних технологій та особливостей їх застосування в транзитивному суспільстві
13 Анархія як соціально-культурний феномен (аксіологічний аспект)
14 Антинімецька інформаційно-пропагандистська діяльність ОУН і УПА серед населення окупованої України (1941 - 1944 рр.)
15 Антитерористична діяльність як складова національної безпеки (політологічний аналіз)
16 Антитерористична політика держави як фактор суспільної стабільності
17 Аспект комунікантів дискурсу британських парламентських дебатів
18 Б.М.Чичерін в ліберальному русі Росії (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.)
19 Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989 - 2004)
20 Безпекові імперативи телевізійного простору України
21 Близькосхідна політика Ізраїлю в контексті стратегії розвитку ізраїльського суспільства
22 Великобританія в європейських інтеграційних процесах
23 Вербалізація концептосфери "фемінізм" в американському жіночому дискурсі XIX - XXI ст.
24 Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній правовій державі
25 Взаємодія виборчої і партійної систем: світовий досвід та проблеми України
26 Взаємодія політики і релігії (Теоретична спадщина В'ячеслава Липинського)
27 Взаємодія церкви та інститутів громадянського суспільства: політологічний аналіз
28 Взаємозв'язок радикального націоналізму й релігійного фанатизму: ідейне підгрунтя та соціальні наслідки
29 Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення
30 Видавнича та публіцистична діяльність ОУН і УПА на західноукраїнських землях (40 - 50-і роки ХХ ст.)
31 Визначення орієнтирів воєнно-політичного розвитку України в програмних документах політичних партій (історико-політологічний аналіз)
32 Вихідці із інших політичних партій у КП(б)У в 20-30-ті роки ХХ століття
33 Відродження етнічної ідентичності німців України
34 Відродження та розвиток соціал-демократичного руху в Україні в 90-х рр. XX ст.
35 Військова могутність сучасної Української держави (політологічний аналіз)
36 Військово-патріотична діяльність УВО-ОУН серед української молоді Галичини (1920 - 1939 рр.)
37 Військово-патріотичне виховання в українських збройних формуваннях в умовах боротьби за українську державність (березень 1917 - листопад 1920 рр.)
38 Військово-політична діяльність Дмитра Палієва
39 Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії
40 Влада і молодь: особливості взаємовідносин в процесі демократизації українського суспільства
41 Влада й особистість, ідеологія та політична система на пострадянському просторі в контексті постмодернізму
42 Влада у некласичних формах демократії: політико-антропологічний вимір
43 Внесок М.М.Аркаса у розвиток суспільно-політичної думки України
44 Внутрішньополітична інтеграція сучасного українського суспільства в контексті державотворення
45 Вплив ідей лібералізму на формування української політико-правової думки
46 Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФРН у євроатлантичному просторі у 1991 - 2003 рр. (за матеріалами мас-медіа Франції та ФРН)
47 Вплив інтелігенції на державотворчі процеси в Україні
48 Вплив "Політики" Арістотеля на становлення і розвиток європейської політичної думки
49 Выборы президента Украины в 1999 г.: социально-географическая модель
50 Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект)
51 Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні (1976 - початок 90-х років)
52 Геополітичне позиціонування України в процесах євроінтеграції
53 Геополітичні виміри України в загальноєвропейському політичному процесі
54 Геополітичні пріоритети України в сучасному світі
55 Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення
56 Глобалізація в сфері політики: інститути і механізми наддержавного впливу
57 Глобальная шахматная игра Америки
58 Глобальные и региональные геополитические и международно-правовые последствия атлантического выбора Украины на фоне формирования парадигмального образа новой цивилизации
59 Громадські товариства Волині - фундатори професійної освіти (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.)
60 Громадянська згода як передумова громадянського суспільства в Україні (досвід політологічного аналізу в Криму)
61 Групи інтересів в засобах масової інформації: вплив на політичний процес в Україні
62 Групи інтересів у багатоскладовому суспільстві. Політологічний аналіз
63 Групи інтересу у сучасній теорії політики
64 Гуманізація політичного процесу як мета і засіб модернізації України
65 Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів (1990 - 2000 рр.)
66 Демократичний транзит у посткомуністичних країнах: теоретико-методологічні й прикладні аспекти
67 Демократичні механізми підготовки і прийняття державно-політичних рішень
68 Державна етнокультурна політика в Україні на сучасному етапі: механізми формування і реалізації
69 Державна кадрова політика: соціально-психологічний та гуманітарний компоненти удосконалення підготовки управлінських кадрів
70 Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект)

Документы 1 - 70 из 824
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua