От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Статьи и авторефераты за 2006 год»
1 Адаптаційний механізм інституційних змін господарської системи в умовах ринкової трансформації
2 Активізація бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі Львівської області)
3 Алгоритм принятия решения о внедрении инновационного проекта [
4 Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах
5 Анализ мировой статистики по экспорту и импорту сырной продукции в контексте украинской внешней торговли
6 Аналіз кадрової ситуації в регіоні
7 Аналіз та моделювання динаміки фондового ринку України
8 Антициклічне регулювання за умов глобалізації
9 Аутсорсинг як інструмент підвищення ефективності антикризового управління
10 Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України
11 Бізнес-процесна організація надання Інтернет-послуг підприємствами телекомунікацій
12 Болонський імператив підготовки майбутніх менеджерів
13 Бюджетування в торговельних підприємствах та об'єднаннях
14 Бюджетування грошових коштів у системі управління підприємством
15 Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями
16 Взаимосвязь процессов регионализации и глобализации
17 Вибір і обгрунтування методів управління затратами підприємства
18 Визначення операційного простору при розв'язанні задач для оптимізації інтеграції видів економічної діяльності
19 Вирішення проблем соціальної сфери через побудову національної моделі іпотечного фінансування
20 Влияние дизайна на конкурентоспособность товара в современных социо-культурных условиях

Документы 1 - 20 из 20
© 2007-2016 vbs.com.ua