От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы
1 Я і діти вулиці
2 Яблуневий квіткоїд та яблунева плодожерка у Східному Лісостепу України (фенологія, шкодочинність, прогноз)
3 Явища електро- та теплопереносу в анізотропних напівпровідниках
4 Явища локалізації та міграції носіїв заряду в аморфних плівках кремнійорганічних сполук
5 Явища масо- та зарядопереносу, стимульовані ультразвуковими хвилями в пластинах ніобата літію
6 Явища переносу в квантово-розмірних гетероструктурах на основі елементів ІІІ - V груп
7 Явища переносу заряду та фотоелектричні процеси в тонкоплівкових CdTe діодних структурах
8 Явища стохастизації траєкторій домішкових іонів та потоків частинок у високотемпературній плазмі у стелараторі
9 Явища термічної стратифікації і транспорту теплової енергії у водоймах (на прикладі водойм Бещад)
10 Явище синкретизму поезії та прози в українській літературі барокової доби
11 Явнополюсні вентильні реактивні двигуни з буферами енергії
12 Ядерна енергетика як предмет соціо-екологічного діалогу (соціо-технологічний підхід)
13 Ядерна магнітна релаксація та спінова дифузія в твердих розчинах 3He-4He при наднизьких температурах
14 Ядерна рибосомальна ДНК як засіб для вивчення родинних зв'язків серед рослин
15 Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці
16 Ядерне стримування в політиці США і Росії в постбіполярний період
17 Язичництво у контексті становлення народного християнства в Київській Русі (друга половина IX - середина XIII століть)
18 Язичницькі та християнські старожитності Верхнього Попруття і Середнього Подністров'я VIII - першої половини XIII ст.
19 Язичницькі традиції в духовній культурі українців (90-ті рр. ХХ ст.)
20 Язичницькі уявлення східних слов'ян про потойбічний світ (IХ - ХIII ст.)
21 Язык библиографической записи в многоязычной коммуникации "документ-потребитель": позиции новых "Российских правил каталогизации"
22 Языковая тема в зеркале теорий феминизма
23 Языковые аспекты мышления и познания
24 Як виникло християнство
25 Як здійснюється додавання полів таблиць у MS Access?
26 Як створити багатотомний архів
27 Як формується ціна імпортного товару
28 Якби дисципліну державного регулювання економіки викладала я, що я вважаю потрібне, не потрібне з моєї точки зору
29 Яке значення мають банки для економічної діяльності підприємств? Дайте характеристику банківській системі
30 Який товар приніс вам найбільше розчарування стосовно його якості, обслуговування або надійності?
31 Який товар приніс вам найбільше розчарування стосовно його якості, обслуговування або надійності?
32 Яких правил необхідно додержуватись при побудові статистичних таблиць
33 Які документи регламентують акцизний збір. Описати нормативний документ №33 /2001
34 Які документи регламентують акцизний збір. Описати нормативний документ №33 /2001
35 Які основні напрямки автоматизації інформаційно-управлінської діяльності?
36 Які труднощі виникають в організації в зв’язку з впровадженням жорсткої системи процедур і правил діяльності?
37 Якісна поведінка розв'язків нелінійних параболічних рівнянь у тонких двошарових областях
38 Якісна та кількісна інтеракція препаратів для тотальної інтравенозної анестезії
39 Якісне перетворення системи управління на рівні районних державних адміністрацій
40 Якісний аналіз диференціальних рівнянь з випадковими збуреннями
41 Якісний аналіз стохастичних диференціальних рівнянь
42 Якість вод екосистем шельфових зон морів в умовах антропогенного впливу
43 Якість діагностики, ретроспективний і перспективний аналіз захворюваності злоякісними новоутвореннями щелепно-лицевої ділянки (за матеріалами Полтавської області)
44 Якість життя і психологічні особливості хворих на вперше діагностований туберкульоз легенів, медико-економічні наслідки захворювання та шляхи їх поліпшення
45 Якість життя населення в перехідній економіці України
46 Якість життя, фізична працездатність, міокардіальний резерв та шляхи їх підвищення у вагітних з вродженими вадами серця
47 Якість і безпека м'ясопродуктів, отриманих в несприятливих еколого-епізоотичних умовах
48 Якість обслуговування туристів
49 Якість поверхонь деталей з магнітном'яких сплавів при шліфуванні інструментами із надтвердих матеріалів
50 Якість прибутку та його вплив на сталий розвиток торговельного підприємства
51 Якість продукції, показники якості сировини і продукції
52 Якість сірих лісових грунтів гемеробних екосистем та її індикація (біогеоценотичний підхід)
53 Якість та конкурентоспроможність овочевих консерв (кабачкової ікри) на ринку України
54 Якість та однорідність господарсько-біологічних ознак плодових рослин у зв'язку з варіюванням продуктивності насаджень
55 Якість яєць та продуктивність курей при введенні в комбікорм соняшникової олії або фузи в поєднанні з цинком
56 Якою буде наша енергетична стратегія? (Аргументи проти атомної енергетики)
57 Ялиця біла (Abies alba Mill.) у лісах Українських Карпат: стан, відтворення та господарське використання
58 ЯМР спектроскопія неоднорідного феромагнітного стану манганітів
59 Японська мода та її особливості на тлі західноєвропейської моди
60 ЯПОНСЬКА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ НА ЯПОНСЬКА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ НА ВИРОБНИЦТВІ
61 Японське вбрання ХІІ - ХVI століть
62 Японський костюм доби Хейан (794 - 1192)
63 Японський національний костюм як об'єктивація тілесного в культурі
64 Японський стрій доби токугава в контексті розвитку живописних жанрів
65 Японський традиційний стрій: джерела та стан дослідженості
66 Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
67 Ятрогенні пошкодження периферичних нервів

Документы 1 - 67 из 67
© 2007-2016 vbs.com.ua