От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы
1 Ювенільний ревматоїдний артрит: особливості діагностики та лікування
2 Южнобережная "Автономная" церковь
3 Юзеф Антоній Роллє в громадському, науковому і просвітницькому житті Правобережної України другої половини ХІХ ст.
4 ЮМОС - новые возможности старой сети
5 Юнацький епіфізеоліз головки стегнової кістки. Питання етіології, патогенезу, діагностики та лікування
6 ЮНИМАРК в Национальной Библиотеке Грузии
7 Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно-правових актів
8 Юридико-психологічні засади розслідування злочинів, вчинених із особливою жорстокістю
9 Юридическая информация - инструмент реализаций прав граждан. Опыт юридической библиотеки
10 Юридическая психология
11 Юридична відповідальність»
12 Юридична деонтологія
13 Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти
14 Юридична компаративістика: філософсько-методологічні засади
15 Юридична конструкція податку
16 Юридична освіта в університетах України XIX - початку XX ст. (етапи та особливості розвитку)
17 Юридична особа як суб'єкт злочину: іноземний досвід та перспективи його застосування в Україні
18 Юридична практика в правовій системі України
19 Юридична природа виконання наказу; кримінально-правова оцінка діяння особи, що віддала чи виконала протиправний наказ
20 Юридична природа та місце офіційних інтерпретаційних актів у правовій системі України
21 Юридична соціологія: предмет та її місце в системі юридичних наук
22 Юридична термінологія корейської мови: структура та семантика
23 Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування
24 Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності
25 Юридичний навчальний процес
26 Юридичні гарантії права людини на соціальний захист в Україні
27 Юридичні гарантії права на працю та права на відпочинок за трудовим законодавством України
28 Юридичні гарантії реалізації права на працю особами віком до 18 років
29 Юридичні і соціальні аспекти сутності трудового договору у сучасних умовах
30 Юридичні основи функціонування природних заповідників України
31 Юридичні основи функціонування природних заповідників України
32 Юридичні факти
33 Юридичні факти в кримінальному процесі України
34 Юридичні факти в податковому праві
35 Юридичні факти в системі правовідносин
36 Юридичні факти в сфері здійснення правоохоронної діяльності
37 Юридичні факти у трудовому праві України
38 Юрисдикційні імунітети
39 Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів
40 Юрисдикція судів України за спеціалізацією
41 Юрисдикція Суду Європейських співтовариств
42 Юрист в сучасному суспільстві
43 Юрист в сучасному суспільстві
44 Юхнівська культура

Документы 1 - 44 из 44
© 2007-2016 vbs.com.ua