От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы
1 Шапероноподібні властивості компонентів апарату трансляції вищих еукаріотів
2 Шари просторового заряду в газорозрядних пучково-плазмових системах
3 Шари складних сполук на поверхні Cu, GaAs та ZnSe, утворення яких індуковано жорстким ультрафіолетовим випромінюванням (100 - 300 нм) в атмосфері хлору
4 Шарово-транзитивні групи автоморфізмів кореневих дерев
5 Шаттл-тест в оцінці фізичної активності хворих на хронічні запальні захворювання легень
6 Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року
7 Шахтарський страйковий рух України в 1989 - 1999 роках
8 Шведський фізіохімік Август Арреніус
9 Швейна промисловість
10 Швейцария 1945-1999 гг
11 Швидкі варіації спектру комети Галлея
12 Швидкісно-силова підготовка - важлива складова професійної підготовки працівників правоохоронних органів МВС України
13 Швидкісно-силова підготовка волейболістів 15-17 років з урахуванням ігрового амплуа
14 Швидкість поширення ультразвуку в скловидному тілі ока як діагностичний показник ступеня внутрішньоочних посттравматичних змін
15 Швидкодіючі цифро-аналогові перетворювачі з високою роздільною здатністю на основі просторово-часового інтегрування
16 Швидкості збіжності рядів Тейлора і рядів Фабера на класах psi--інтегралів функцій комплексної змінної
17 Швидкотвердіючий стіновий матеріал із органічних целюлозовмісних відходів промисловості
18 Швидкотверднучі лужні шлакопортландцементи та бетони на їх основі
19 Шевцов Дмитро Семенович : [Про нього]
20 Шевченко - художник очима сучасників
21 ШЕВЧЕНКОВА “КАТЕРИНА”
22 Шекспірівський дискурс в німецькій літературі преромантизму та романтизму: генезис, механізми структурування, провідні конституенти
23 Шеллінг і київська школа філософського теїзму XIX століття
24 Шенберг и Кандинский: к вопросу эволюции творчества
25 Шизофренія з епілептичною схильністю (клінічні, соціальні та генетичні аспекти)
26 Широкозонні напівпровідникові шари ZnO : Al, ITO та CdS в плівкових фотоелектрично активних гетеросистемах
27 Широкосмугові двополяризаційні смужкові антенні решітки
28 Широкосмугові магнітні головки з аморфних сплавів для запису-відтворення електроакустичних сигналів
29 Широкосмугові пристрої міліметрового діапазону електромагнітних хвиль для фізіотерапевтичної апаратури
30 Широкосмужні малогабаритні мікрохвильові перетворювачі для вимірювання параметрів антенно-хвильовідних трактів
31 Шкала синдрому гострого ушкодження легенів у визначенні диференційованої респіраторної і імунокоригуючої терапії у хворих на поширений перитоніт
32 Шкідливість бур'янів і вдосконалення системи захисту озимої пшениці в умовах зони Лісостепу України
33 Шкідники агромеліоративних лісових насаджень передгірного Криму й заходи, що обмежують шкідливість найбільш небезпечних видів
34 Шкідники груші та фактори, що обмежують чисельність найбільш шкодочинних видів в передгірному Криму
35 Шкідники озимої пшениці та фактори, що обмежують їх чисельність в умовах передгірського Криму
36 Шкідники озимої пшениці та фактори, що обмежують їх чисельність в умовах передгірського Криму
37 Шкідники плодів сливи в Північному Лісостепу України та заходи обмеження їх чисельності
38 Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід
39 Шкодочинність бур'янів та заходи захисту посівів ріпака ярого від них у правобережному Лісостепу України
40 Шкодочинність бур'янів та заходи захисту сої від них в Лісостепу України
41 Шкодочинність та поширення в Україні основних шкідників гороху і прогноз ймовірних втрат урожаю за даними обліків чисельності комах
42 Школа Фонтенбло і маньєризм у французькому мистецтві ХVІ сторіччя
43 Школьная библиотека в зеркале всероссийской паспортизации. Основные направления библиотечной политики Минобразования России
44 Школьные библиотеки - информационный ресурс образования
45 Школьные библиотеки и информационные технологии: мечты о будущем
46 Шлаколужні бетони для дорожніх основ і покриттів, що споруджуються в умовах радіоактивного забруднення середовища
47 Шлаколужні в'яжучі та бетони з використанням лужних силікатних суспензій
48 Шлюб і сім'я у бойків Карпат наприкінці XIX ст. - до 1939 р.
49 Шлюбний договір у сімейному праві України
50 Шлюбно-міграційна компонента генетичної структури популяцій деяких міст України
51 Шлюбно-сімейна ситуація, та сімейна політика
52 Шлях до істини
53 Шляхетські заповіти в реляційних книгах Львівського та Перемишльського гродських судів першої половини XVIII століття як історичне джерело
54 Шляхи адаптації елементів технології вирощування озимого ячменю в передгірному Криму
55 Шляхи адаптації медоносної бджоли Apis mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) до співіснування з клещем Varroa destructor Anderson&Trueman (Mesostigmata, Varroidae)
56 Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості в умовах обмеженості ринку позикового капіталу
57 Шляхи активізації інвестиційної діяльності промисловості в умовах ринкової трансформації
58 Шляхи вдосконалення лікування гострого холециститу у пацієнтів з високим операційним ризиком (експериментально-клінічне дослідження)
59 Шляхи вдосконалення механізмів державного управління електоральним процесом в Україні
60 Шляхи вдосконалення системи управління промисловим підприємством
61 Шляхи вирішення проблеми готовності правоохоронців до виконання службових обов'язків під час припинення злочинів
62 Шляхи вирішення проблеми зовнішньої заборгованості України
63 Шляхи відродження сільського господарства передгірної та гірської зон Карпат
64 Шляхи впливу гістаміну на шлункову секрецію
65 Шляхи врегулювання конфлікту в Північній Ірландії (1968-2007 рр.)
66 Шляхи досягнення радіаційної безпеки об'єктів будівництва на стадії проектування
67 Шляхи енергозабезпечення і детоксикації у метилотрофних дріжджів та їх скерована модифікація з метою створення нових ферментативних і біосенсорних аналітичних систем
68 Шляхи ефективного використання інтернет-технологій в підприємницькій діяльності на прикладі підприємства “Активсайт
69 Шляхи ефективного використання інтернет-технологій в підприємницькій діяльності на прикладі підприємства “Активсайт”
70 Шляхи забезпечення інформаційної безпеки України

Документы 1 - 70 из 161
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua